Rejestr zabytków

Rejestr zabytków w Warszawie prowadzony jest przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MKWZ).

Obecnie w rejestrze zabytków prowadzonym przez MKWZ, na terenie m. st. Warszawy znajdują się 2324 zabytki kat. A (zabytek nieruchomy).

NazwaAdresDzielnicaNr wpisuData wpisu
Fort P "Parysów" ("Bema", "Powązkowski") z pozostałościami wału piechoty z 1889 r. (wraz z otoczeniem)J. Waldorffa; PowązkowskaBemowoA-80019.05.2008
Fort IV "Chrzanów" (wraz z terenem działki)KopalnianaBemowoA-73929.03.2006
Fort III (Blizne, Groty)Lazurowa 183ABemowo10-A24.05.2001
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza (TRCN) - pozostałości (wraz z
otoczeniem)
płk. K. LeskiegoBemowoA-152401.12.2017
Dworek Schneiderów (Dwór Jelonek) (w
granicach posesji wraz z zielenią)
Połczyńska 59Bemowo119604.11.1982
Zespół dworski Choszczówka - dwórDębowa 12Białołęka141712.04.1990
Zespół dworski Choszczówka - park
krajobrazowy
Dębowa 12Białołęka141712.04.1990
Kolonia "Hieronimówka" (budynek mieszkalny z otoczeniem)Fletniowa 2BiałołękaA-89822.01.2010
Kościół pw. św. Michała Archanioła - cmentarz kościelny (wraz z występującą na nim zielenią w granicach ogrodzenia)Głębocka 119Białołęka1250-A16.10.1984
Kościół pw. św. Michała ArchaniołaGłębocka 119Białołęka1250-A16.10.1984
Zespół dworski Mostowskich - dwórJ. Mehoffera 2Białołęka644/301.07.1965
Dawn. Zespół dworski Mostowskich - oficyna pałacowa, tzw. pałac, obecnie: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-PraskiejJ. Mehoffera 2Białołęka644/401.07.1965
Dawn. Zespół dworski Mostowskich - budynek gospodarczy, obecnie: Przedszkole Sióstr SłużebniczekJ. Mehoffera 2Białołęka644/501.07.1965
Zespół dworski Mostowskich - założenie pałacowo-ogrodowe i park krajobrazowyJ. Mehoffera 2Białołęka644/201.07.1965
Kościół pw. Św. Jakuba - dzwonnicaJ. Mehoffera 4Białołęka644/601.07.1965
Kościół pw. Św. JakubaJ. Mehoffera 4Białołęka644/601.07.1965
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii PannyKlasyków 21/23BiałołękaA-139425.09.2017
WillaLaurowa 27Białołęka1603-A08.12.1995
Willa - ogród przy williLaurowa 27Białołęka1603-A08.12.1995
Zespół d. ośrodka opiekuńczego "Przystań" (wraz z otoczeniem) - oficyna północnaModlińska 257BiałołękaA-85513.05.2009
Zespół d. ośrodka opiekuńczego "Przystań" (wraz z otoczeniem) - dom mieszkalnyModlińska 257BiałołękaA-85513.05.2009
Zespół d. ośrodka opiekuńczego "Przystań" (wraz z otoczeniem) - oficyna południowaModlińska 257BiałołękaA-85513.05.2009
Dwór w BuchnikuStasinek 19Białołęka88728.01.1976
Dom Dziecka "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej (wraz z terenem posesji)al. Zjednoczenia 34BielanyA-79228.03.2008
Dom Dziecka "Nasz Dom" im. Maryny
Falskiej - teren posesji
al. Zjednoczenia 34BielanyA-79228.03.2008
Zespół Klasztorny Kamedułów - teren klasztoruDewajtis 3Bielany18/101.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Stefana Wydżgi (nr 1) - stróżówkaDewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji wielkiego kanclerza litewskiego Albrechta Stanisława Radziwiłła (nr 2) - księgarnia UKSWDewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji Gedeona Michała Tryzny (nr 3) - Wydział Polonistyki UKSWDewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji kanclerza Jerzego Ossolińskiego (nr 4) - Sekretariat UKSWDewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji podkanclerza litewskiego Kazimierza Leona Spiehy (nr 5)Dewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji biskupa warmińskiego Krzysztofa Szembeka (nr 6)Dewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskiego (nr 7) - UKSWDewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji nieznanej, zapewne z herbem Poraj (nr 8)Dewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji Władysława IV, tzw. "erem królewski" (nr 9) - dom proboszczaDewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji Jana Kazimierza (nr 10) - kancelaria parafialnaDewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji prymasa Macieja Łubieńskiego (nr 11)Dewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji biskupa Karola Ferdynanda Wazy (nr 12)Dewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - eremitorium fundacji opata oliwskiego Stefana Hackiego (nr 13)Dewajtis 3Bielany18/201.07.1965
Dawn. Zespół Klasztorny Kamedułów - budynki poklasztorne (oficyna kuchenna), obecnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - rektoratDewajtis 3Bielany18/301.07.1965
Zespół Klasztorny Kamedułów - Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMPDewajtis 3Bielany18/501.07.1965
Willa NowickichG. Daniłowskiego 45Bielany99801.07.1965
Fort II "Wawrzyszew" - dawne koszary szyjoweKsiężycowaBielany1560-A30.11.1993
Fort II "Wawrzyszew" (wraz z zielenią)KsiężycowaBielany1560-A30.11.1993
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania FizycznegoMarymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - gmach główny (obiekt nr 1)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - basen i wieża ciśnień (obiekt nr 2)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - hala sportowa (obiekt nr 3A)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - Hala Gier (obiekt nr 3B)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - internat męski (obiekt nr 4)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - internat żeński (obiekt nr 5)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - willa dyrektora (obiekt nr 6A)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - willa kadry profesorskiej (obiekt nr 6B)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - dom wielorodzinny dla kadry niższej (obiekt nr 6C)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - dom wielorodzinny dla kadry niższej (obiekt nr 6D)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - stołówka (obiekt nr 7)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Dawn. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, obecnie: Akademia Wychowania Fizycznego - stróżówka przy bramie głównej (obiekt nr 8)Marymoncka 34Bielany11-A24.05.2001
Zespół pałacowo-parkowy Młociny - parkMuzealna 1Bielany646/101.07.1965
Zespół pałacowo-parkowy Młociny - Pałac Brühla - oficyna północnaMuzealna 1Bielany646/201.07.1965
Zespół pałacowo-parkowy Młociny - Pałac Brühla - oficyna południowaMuzealna 1Bielany646/201.07.1965
Zespół pałacowo-parkowy Młociny - Pałac BrühlaMuzealna 1Bielany646/201.07.1965
Zespół kościelny - Kościół pw. św. Marii
Magdaleny
Wólczyńska 64Bielany65001.07.1965
Zespół kościelny - dzwonnicaWólczyńska 64Bielany65001.07.1965
Zespół kościelny - ogrodzenieWólczyńska 64Bielany65001.07.1965
Park im. gen. Gustawa Orlicz-DreszeraA. E. Odyńca; Kazimierzowska; Puławska; UrsynowskaMokotów123812.12.1983
Dawn. Zakład Oczyszczania Miasta (wraz z
otoczeniem) - garaż, obecnie: Nowy Teatr - scena
A. J. Madalińskiego 10/16MokotówA-81708.08.2008
Dom rezydencjalno-czynszowy Vivy
Braumowej
A. J. Madalińskiego 71MokotówA-144822.10.2018
Dom rezydencjalno-czynszowy Vivy
Braumowej - ogrodzenie
A. J. Madalińskiego 71MokotówA-144822.10.2018
Dom rezydencjalno-czynszowy Vivy
Braumowej - teren posesji
A. J. Madalińskiego 71MokotówA-144822.10.2018
Zespół budowlany złożony z dwóch kamienic
(wraz z terenem posesji)
A. J. Madalińskiego 71;
A. J. Madalińskiego 73/75
MokotówA-104619.12.2011
Dom dochodowy Stefanii Heinrichowej (wraz
z otoczeniem)
A. Malczewskiego 20MokotówA-85126.03.2009
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
Akacjowa 10Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
Akacjowa 2Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
Akacjowa 4Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
Akacjowa 6Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
Akacjowa 8Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" - zespół budowlano-mieszkaniowy wraz z zielenią, obecnie: Szare DomyAkacjowa; J. Fałata; Rakowiecka; ŁowickaMokotów1530-A27.10.1992
Fort VIIA "Służewiec"al. Lotników 1Mokotów1478-A01.07.1965
Fort VIIA "Służewiec" - koszary szyjoweal. Lotników 1Mokotów1478-A27.01.1992
Dom Wierzbickich (kamienica z zespołu
dwóch kamienic wraz z dziedzińcem)
al. Niepodległości 157MokotówA-77524.09.2007
Dawn. Zespół budynków Wyższej Szkoły Handlowej (wraz z otoczeniem) - Gmach Główny, obecnie: Szkoła Główna Handlowa - Gmach Główny (budynek D)al. Niepodległości 162MokotówA-91101.07.2008
Dawn. Żółta Karczma, obecnie: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowegoal. Wilanowska 204Mokotów53329.12.1971
Dom przy al. Wyścigowa 10/12al. Wyścigowa 10/12Mokotów88526.07.1975
Dom Wierzbickich (kamienica z zespołu
dwóch kamienic wraz z dziedzińcem)
Asfaltowa 8MokotówA-77524.09.2007
Dom Wierzbickich (zespół dwóch kamienic) -
dziedziniec
Asfaltowa 8; al. Niepodległości 157MokotówA-77524.09.2007
Willa Czerwona (wraz z otoczeniem)Belwederska 18; Mokotów,
Sułkowicka 3
MokotówA-85902.06.2009
Zespół pałacu Szustra - Park Szustra, obecnie: Park Promenada - Morskie OkoBelwederska; Dworkowa; Morskie Oko; Promenada; Puławska; Zajączkowska; SpacerowaMokotów454/101.07.1965
Dwór Wojciecha ZatwarnickiegoBernardyńska 1Mokotów88301.07.1965
Willa Apolonii i Aleksandra Stephan (wraz z
otoczeniem)
Bieżanowska 5MokotówA-75626.07.2007
Dom Stefana UlatowskiegoC. Godebskiego 14MokotówA-130422.05.2015
Zespół pałacowy "Sielce" - park krajobrazowyChełmska 21; J. Węgrzyna; Jazgarzewska; Sobieszyńska; W. Hańczy; Z. CybulskiegoMokotów5012.09.1977
Zespół pałacowy "Sielce" - pawilon
południowy
Chełmska 21; Z. Cybulskiego 3Mokotów5012.09.1977
Zespół pałacowy "Sielce" - pałac, tzw. "Łaźnia" Stanisława Augusta PoniatowskiegoChełmska 21; Z. Cybulskiego 5Mokotów5012.09.1977
Zespół pałacowy "Sielce" - pawilon północnyChełmska 21; Z. Cybulskiego 7Mokotów5012.09.1977
Willa (wraz z działką)Chocimska 18Mokotów1508-A17.02.1992
Dawn. Państwowy Zakład Epidemiologiczny (Instytut
Higieny) - zieleń, obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24Mokotów136006.09.1988
Dawn. Państwowy Zakład Epidemiologiczny (Instytut
Higieny) - budynek A i B, obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24Mokotów136006.09.1988
Dawn. Państwowy Zakład Epidemiologiczny (Instytut
Higieny) - budynek C, obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24Mokotów136006.09.1988
Dawn. Państwowy Zakład Epidemiologiczny (Instytut
Higieny) - budynek D, obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24Mokotów136006.09.1988
Dawn. Państwowy Zakład Epidemiologiczny (Instytut
Higieny) - budynek E, obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24Mokotów136006.09.1988
Dawn. Państwowy Zakład Epidemiologiczny (Instytut Higieny) - budynek stajenny - budynek F, obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład HigienyChocimska 24Mokotów136006.09.1988
Dawn. Państwowy Zakład Epidemiologiczny (Instytut
Higieny) - otaczający mur i bramy, obecnie: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24Mokotów136006.09.1988
Willa "Pawiówka"Cieszyńska 7; Bukowińska 24Mokotów65301.07.1965
Zakład Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - budynek zgromadzenia zakonnego (kościół pw. św. Józefa, klasztor,
zespół szkół, pensjonat)
Czerniakowska 137MokotówA-77413.12.2007
Zakład Sióstr Najświętszej Rodziny z
Nazaretu - ogrodzenie
Czerniakowska 137MokotówA-77413.12.2007
Zespół klasztorny bernardynów - bramaCzerniakowska 2/4Mokotów6001.07.1965
Zespół klasztorny bernardynów - klasztorCzerniakowska 2/4Mokotów6001.07.1965
Zespół klasztorny bernardynów - Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego Parafii św. BonifacegoCzerniakowska 2/4Mokotów6001.07.1965
Zespół klasztorny bernardynów - ogrodzenieCzerniakowska 2/4Mokotów6001.07.1965
WillaDomaniewska 14Mokotów122214.03.1983
Willa - zieleń (w granicach posesji)Domaniewska 14Mokotów122214.03.1983
Zespół budynków firmy "Motolux" inż. Jana Szala - budynek mieszkalnyHuculska 6Mokotów1332-A18.07.1988
Zespół budynków firmy "Motolux" inż. Jana Szala - budynek warsztatowy IHuculska 6Mokotów1332-A18.07.1988
Zespół budynków firmy "Motolux" inż. Jana Szala - budynek warsztatowy IIHuculska 6Mokotów1332-A18.07.1988
Zespół budynków firmy "Motolux" inż. Jana Szala - teren w granicach posesjiHuculska 6Mokotów1332-A18.07.1988
Dom Władysława BroniewskiegoJ. Dąbrowskiego 51Mokotów89429.11.1976
Dom Władysława Broniewskiego - ogródJ. Dąbrowskiego 51Mokotów89429.12.1976
Układ urbanistyczny i zespół budowlany wraz z zieleniąJ. Dąbrowskiego; Mokotów, Odolańska; Różana; al. NiepodległościMokotów1435-A04.07.1990
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
J. Fałata 11Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
J. Fałata 13Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
J. Fałata 15Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół II, obecnie: Szare Domy
J. Fałata 2Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół II, obecnie: Szare Domy
J. Fałata 4Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
J. Fałata 7Mokotów1530-A27.10.1992
SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" -
zespół I, obecnie: Szare Domy
J. Fałata 9Mokotów1530-A27.10.1992
Zespół urbanistyczny i budowlany d. "Miasta- Ogrodu Czerniaków", zw. też "Miastem- Ogrodem Sadyba" (wraz z zielenią i nawierzchnią brukową pozostałą na ul.
Okrężnej)
Jana III Sobieskiego; Nałęczowska; Powsińska; św. BonifacegoMokotów1559-A02.12.1993
Budynek drewniany - zieleń (w granicach
posesji)
Jodłowa 18Mokotów120702.12.1982
Budynek drewnianyJodłowa 18MokotówA-120702.12.1982
Willa Włodzimierza Winklera (część elewacji
wraz ze strefą otoczenia)
Kielecka 33MokotówA-46422.08.2005
Dawn. Dwór Ksawerego Pusłowskiego, obecnie: Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, d. Urząd Generalnego Konserwatora ZabytkówKsawerów 13Mokotów27701.07.1965
Dwór Ksawerego Pusłowskiego - park
krajobrazowy
Ksawerów 13Mokotów23-A22.10.2001
Fort "Czerniaków" ("Piłsudskiego", "Legionów Dąbrowskiego", "Mokotów II")L. IdzikowskiegoMokotów80612.03.1973
Dom przy ul. L. Narbutta 50L. Narbutta 50Mokotów1370-A05.01.1989
Dawn. Kino "Stolica", Kino "Iluzjon" (wraz z terenem), obecnie: Iluzjon Filmoteki Narodowej - Muzeum Sztuki FilmowejL. Narbutta 50AMokotówA-71328.08.2006
Dawn. Kino "Stolica", Kino "Iluzjon" - teren, obecnie: Iluzjon Filmoteki Narodowej - Muzeum Sztuki
Filmowej
L. Narbutta 50AMokotówA-71328.08.2006
Willa Z. Łazarskiego (wraz z działką i
ogrodem)
Łowicka 39AMokotów1506-A18.02.1992
Dawn. SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" - zespół II, obecnie: Szare DomyŁowicka 51Mokotów1530-A27.10.1992
Dawn. SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" - zespół II, obecnie: Szare DomyŁowicka 53Mokotów1530-A27.10.1992
Dawn. Zespół pałacu Szustra - Pałac Franciszka Szustra, dawniej księżej Izabeli Lubomirskiej, obecnie: Siedziba Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki.Morskie Oko 2Mokotów454/201.07.1965
Zespół pałacu Szustra - Domek MurgrabiegoMorskie Oko 2Mokotów454/501.07.1965
Zespół pałacu Szustra - Mauzoleum SzustrówMorskie Oko 2Mokotów454/601.07.1965
Dom Arpada ChowańczakaMorskie Oko 5MokotówA-103416.09.2010
Brukowana nawierzchnia na ul. OkrężnejOkrężnaMokotów1559-A02.12.1993
Dom przy ul. Podchorążych 79Podchorążych 79Mokotów121603.01.1983
Willa (wraz z działką i zielenią)Powsińska 104Mokotów1421-A18.05.1990
Willa - działka i zieleńPowsińska 104Mokotów1421-A18.05.1990
Dawn. Fort IX "Dąbrowskiego" ("Sadyba", "Czerniaków"), obecnie: Muzeum Polskiej Techniki BojowejPowsińska 13Mokotów80701.07.1965
Dawn. Dom Jadwigi i Władysława Malinowskich, obecnie: Willa "Pod Skarabeuszami" (wraz z otoczeniem)Puławska 101MokotówA-121004.06.2013
Pałacyk Henryka Bonneta, tzw. Pałac "Henryków", później pałacyk Franshavów (wraz z otoczeniem)Puławska 107AMokotówA-36309.09.2004
Dawn. Zespół pałacowo-parkowy Królikarnia - Pałac Królikarnia, obecnie: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego - budynek głównyPuławska 113AMokotów456/101.07.1965
Zespół pałacowo-parkowy Królikarnia - Park KrólikarniaPuławska 113AMokotów456/201.07.1965
Zespół pałacowo-parkowy Królikarnia - mostPuławska 113AMokotów456/201.07.1965
Dawn. Zespół pałacowo-parkowy Królikarnia - kuchnia, tzw. rotunda, obecnie: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego - budynek pomocniczyPuławska 113AMokotów456/301.07.1965
Dawn. Zespół pałacowo-parkowy Królikarnia - budynek gospodarczy, obecnie: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego - budynek administracyjnyPuławska 113BMokotów456/401.07.1965
Kamienica Jana Wedla (wraz z terenem)Puławska 28Mokotów1613-A04.03.1996
Zespół pałacu Szustra - Glorietta Flamandzka, tzw. Domek MauretańskiPuławska 55Mokotów454/301.07.1965
Zespół pałacu Szustra - Domek Gotycki, Wieżyczka Gołębia zw. "Gołębnikiem"Puławska 59Mokotów454/401.07.1965
Dawn. Instytut Dzieci Moralnie Zaniedbanych (Instytut Mokotowski) - budynek główny, obecnie: Młodzieżowy Dom KulturyPuławska 97Mokotów73201.07.1965
Fort M "Mokotów"Racławicka 99Mokotów80812.03.1973
Dawn. Zespół Domu Sierot Dziewcząt (wraz z otoczeniem) - budynek główny (obiekt nr 1), obecnie: Dom Dziecka nr 4 - budynek głównyRakowiecka 21MokotówA-82110.09.2008
Dawn. Zespół Domu Sierot Dziewcząt (wraz z otoczeniem) - stróżówka (obiekt nr 2), obecnie: Dom Dziecka nr 4 - stóżówkaRakowiecka 21MokotówA-82110.09.2008
Dawn. Zespół Domu Sierot Dziewcząt (wraz z otoczeniem) - budynek gospodarczy (obiekt nr 3), obecnie: Zespół Domu Sierot Dziewcząt - garażRakowiecka 21MokotówA-82110.09.2008
Dawn. Zespół budynków Wyższej Szkoły Handlowej (wraz z otoczeniem) - dom, obecnie: Szkoła Główna Handlowa - budynek mieszkalny (budynek E)Rakowiecka 22MokotówA-91101.07.2008
Dawn. Zespół budynków Wyższej Szkoły Handlowej (wraz z otoczeniem) - dom, obecnie: Szkoła Główna Handlowa - budynek mieszkalny (budynek F)Rakowiecka 22AMokotówA-91101.07.2008
Dawn. Zespół budynków Wyższej Szkoły Handlowej (wraz z otoczeniem) - Biblioteka, obecnie: Szkoła Główna Handlowa - Biblioteka (budynek A)Rakowiecka 22BMokotówA-91101.07.2008
Dawn. Zespół budynków Wyższej Szkoły Handlowej (wraz z otoczeniem) - dom profesorski, obecnie: Szkoła Główna Handlowa - budynek mieszkalny (budynek C)Rakowiecka 22CMokotówA-91101.07.2008
Dawn. Zespół budynków Wyższej Szkoły Handlowej (wraz z otoczeniem) - Zakład Doświadczalny, obecnie: Szkoła Główna Handlowa - Zakład Doświadczalny (budynek B)Rakowiecka 24MokotówA-91101.07.2008
Dawn. Instytut Geologiczny (budynek C), obecnie: Państwowy Instytut Geologiczny (budynek C)Rakowiecka 4Mokotów87720.11.1974
Dawn. Instytut Geologiczny (budynek B), obecnie: Państwowy Instytut Geologiczny (budynek B)Rakowiecka 4Mokotów87720.11.1974
Sztab Generalny Wojska Polskiego - gmach główny (skrzydło nr 1, 1A, 1B)Rakowiecka 4AMokotówA-138327.04.2017
Dawn. SBM Urzędników MSW tzw. "Szare Domy" - zespół I, obecnie: Szare DomyRakowiecka 59; Rakowiecka 59AMokotów1530-A27.10.1992
Dawn. Zespół budynków Wyższej Szkoły Handlowej (wraz z otoczeniem), obecnie: Szkoła Główna HandlowaRakowiecka; al. NiepodległościMokotówA-91101.07.2008
Dom Tschirschnitzów (wraz z wewnętrznym podwórzem)Sandomierska 23Mokotów4610.03.2003
SM Zacisze (wraz z terenem posesji)Słoneczna 50MokotówA-87101.07.2009
Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej - mogiły zbiorowe: 1. żołnierzy WP i osób cywilnych ofiar nalotów i bombardowań broniącej się W- wy w 1939 (kwatera A), 2. żołnierzy Pułku "Baszta" poległych w czasie Powst. Warszawskiego w 1944 (kwatera B) (obiekt nr 1)WałbrzyskaMokotów157420.07.1994
Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej - mogiła zbiorowa z kwietnia 1947 r. harcerzy Szarych Szeregów - Żołnierzy AK zamordowanych w okresie stalinowskim w Pawilonie X na ul. Rakowieckiej w Warszawie (obiekt nr 2)WałbrzyskaMokotów157420.07.1994
Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej - mogiła i Miejsce Pamięci ofiar reżimu komunistycznego bezprawnie skazanych i zamordowanych, potajemnie pochowanych na cmentarzu i w jego okolicy w l. 1945-56 (obiekt nr 3)WałbrzyskaMokotów157420.07.1994
KamienicaWiktorska 3Mokotównr. nie nadano10.04.2019
Budynek mieszkalny (wraz z działką)Wiśniowa 38Mokotów130911.09.1987
Budynek mieszkalny (wraz z działką) - zieleń
(d. ogród)
Wiśniowa 38Mokotów130911.09.1987
Budynek mieszkalny (wraz z działką) -
ogrodzenie
Wiśniowa 38Mokotów130911.09.1987
Kamienica Mikołaja SzelechowaAl. Jerozolimskie 85Ochota1542-A19.02.1993
Dawn. Wojskowy Instytut Geograficzny, obecnie: Wojskowe Centrum Geograficzne (wraz z terenem posesji)Al. Jerozolimskie 97; Nowogrodzka 66OchotaA-76408.11.2007
Kamienica Stanisława Rostkowskiego (wraz z terenem)Al. Jerozolimskie 99Ochota1430-A29.10.1991
Reduta Ordona, Miejsce walki stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 - październik 1831) wraz z reliktami umocnienia obronnego – dzieła fortyfikacyjnego nr 54Al. Jerozolimskie; Na BateryjceOchotanr. nie nadano12.09.2016
Dawn. Dom Izb Rzemieślniczych pw. św. Antoniego Padewskiego (wraz z terenem posesji), obecnie: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów im. ks. Franciszka ToporskiegoBarska 4OchotaA-110902.06.2013
Dawn. Dom Izb Rzemieślniczych pw. św. Antoniego Padewskiego (wraz z terenem posesji) - oryginalny fragment ogrodzenia, obecnie: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów im. ks. Franciszka ToporskiegoBarska 4OchotaA-110902.06.2013
Dawn. Dom Izb Rzemieślniczych pw. św. Antoniego Padewskiego - teren posesji, obecnie: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów im. ks. Franciszka ToporskiegoBarska 4OchotaA-110902.06.2013
Dom przy ul. Dorotowska 7Dorotowska 7Ochota1352-A08.06.1988
Dom Pocztowej Kasy Oszczędności (wraz oficynami i terenem posesji)Filtrowa 68OchotaA-44408.07.2005
Kolonia Lubeckiego - układ urbanistyczny i zespół budowlany (wraz z zielenią)Filtrowa; Grójecka; J. Dantyszka; J. Korzeniowskiego; J. Mianowskiego; L. Krzywickiego; M. Mochnackiego; M. Reja; Raszyńska; Uniwersytecka; Wawelska; K. HoffmanowejOchota1535-A20.12.1993
Kolonia Staszica - układ urbanistyczny i zespół budowlany (wraz z zielenią)Filtrowa; L. Krzywickiego; Wawelska; al. Niepodległości; ŁęczyckaOchota1536-A20.12.1993
Zieleniec WielkopolskiFiltrowa; Wawelska; Ł. Górnickiego; Łęczycka; al. Wielkopolski Ochota123712.12.1983
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
parafii św. Jakuba Apostoła
Grójecka 38Ochota67001.07.1965
SBM Profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej (wraz z terenem posesji)Grójecka 43OchotaA-125330.07.2014
Kino "Ochota" (wraz z terenem posesji)Grójecka 65OchotaA-135303.07.2015
Dawn. Szkoła Powszechna, obecnie: Zespół Liceum Ogólnokształcące nr XXI im. Hugona Kołłątaja - budynek szkolny z salą gimnastycznąGrójecka 93Ochota135108.06.1988
Dawn. Szkoła Powszechna, obecnie: Zespół XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja - oficyna północnaGrójecka 93Ochota135108.06.1988
Dawn. Szkoła Powszechna, obecnie: Zespół XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja - oficyna południowaGrójecka 93Ochota135108.06.1988
SM Inżynierów Ministerstwa Kolei Żelaznych i Komunikacji; "Reduta Wawelska"J. Mianowskiego 15Ochota1350-A16.05.1988
Kolonia im. Lubeckiego - willa (wraz z działką)J. Mianowskiego 3Ochota1497-A10.09.1991
Dom przy ul. J. U. Niemcewicza 5AJ. U. Niemcewicza 5AOchota1391-A31.08.1989
Fabryka Wyrobów Tytoniowych Państwowego Monopolu TytoniowegoKaliska 1Ochota1390-A31.08.1989
Układ urbanistyczny placu Gabriela NarutowiczaKaliska; M. Mochnackiego; Słupecka; pl. G. NarutowiczaOchotaA-137813.03.2017
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - wieża ciśnień (obiekt nr I)Koszykowa 81Ochota81301.03.1973
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - hala filtrów powolnych wraz z przedsionkami (1, 3, 5, 7, 9, 11) I grupy (obiekt nr II)Koszykowa 81Ochota81301.03.1973
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - hala filtrów powolnych wraz z przedsionkami (2, 4, 6, 8, 10, 12) II grupy (obiekt nr III)Koszykowa 81Ochota81301.03.1973
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - portiernia (zachodnia) (obiekt nr IV)Koszykowa 81Ochota81301.03.1973
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - portiernia (wschodnia) (obiekt nr V)Koszykowa 81Ochota81301.03.1973
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - budynek mieszkalny (d. dom dyrektora), ob. Budynek administracji (obiekt nr VI)Koszykowa 81Ochota81301.03.1973
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya (wraz z terenem założenia i zielenią)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - zbiornik wody czystej nr 2 (obiekt nr 1)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya -zbiorniki wody czystej nr 1A, 1B (obiekt nr 2)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - zbiornik wody czystej nr 3 (obiekt nr 3)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - maszynownia (pompownia, kotłownia, skład węgla), elektropompy, ob. Centrum Interpretacji Dziedzictwa (obiekt nr 4)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - maszynownia (pompownia, kotłownia, skład węgla), elektropompy ABC, magazyn (obiekt nr 5)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - hala filtrów powolnych wraz z przedsionkami (13, 15, 17, 19, 21, 23) III grupy (obiekt nr 6)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - hala filtrów powolnych wraz z przedsionkami (14, 16, 18, 20, 22, 24) IV grupy (obiekt nr 7)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - hala filtrów powolnych wraz z przedsionkami (25, 27, 29, 31, 33, 35) V grupy (obiekt nr 8)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - hala filtrów powolnych wraz z przedsionkami (26, 28, 30, 32, 34, 36) IV grupy (obiekt nr 9)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - d. stajnie, ob. budynek socjalny (obiekt nr 10)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - zbiorniki wody surowej nr 2 i 4 (obiekt nr 11)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - zbiorniki wody surowej nr 1 i 3 (obiekt nr 12)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - Zakład Filtrów Pospiesznych (obiekt nr 13)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - komora "C" (obiekt nr 14)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - komora "A" (obiekt nr 15)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - komora wodomierza Venturiego (obiekt nr 16)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - komora wodomierza cząstkowego (obiekt nr 17)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya - ogrodzenie wraz z czterema bramami (obiekt nr 18)Koszykowa 81OchotaA-78826.03.2008
Dawn. Nowe Koszary Jerozolimskie, obecnie: Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - Klinika Dermatologii i WenerologiiKoszykowa 82AOchotaA-111014.02.2013
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - układ urbanistyczny i zespół budowlanyKoszykowa; Nowogrodzka; T. Chałubińskiego; W. H. Lindleya; W. OczkiOchotaA-84017.03.2009
Stanisławowskie założenie urbanistyczneL. Krzywickiego; Nowowiejska; Al. Ujazdowskie; Bagatela; J. i J. Śniadeckich; Koszykowa; Koszykowa; Marszałkowska; Nowowiejska; Polna; al. J. Ch. Szucha; pl. Na Rozdrożu; pl. Politechniki; pl. Unii Lubelskiej; pl. ZbawicielaOchota54301.07.1965
SBM im. Stanisława Staszica - Willa Franciszka Anusza (willa bliźniacza wraz z otoczeniem)M. Langiewicza 19; M. Langiewicza 19/21OchotaA-87304.06.2009
SBM im. Stanisława Staszica - Willa Henryka Strasburgera (willa bliźniacza wraz z otoczeniem)M. Langiewicza 21; M. Langiewicza 19/21OchotaA-87304.06.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - klinika chirurgii ogólnej i instytut stomatologii (obiekt
nr 16)
Nowogrodzka 59OchotaA-84017.03.2009
Zespół szpitala Dzieciątka Jezus - zespół Domu Małych Dzieci im. ks. Baudouina - d. dom wychowawczy dla dzieci i dorastających (obiekt nr 19)Nowogrodzka 73OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - zespół Domu Małych Dzieci im. ks. Baudouina - d. dom główny wychowawczy (obiekt nr 20)Nowogrodzka 75OchotaA-81103.07.2008
Zespół szpitala Dzieciątka Jezus - stróżówka II (obiekt B)Nowogrodzka 75OchotaA-84017.03.2009
Zespół szpitala Dzieciątka Jezus - zespół Domu Małych Dzieci im. ks. Baudouina - d. barak odosobniony dla zakaźnie chorych dzieci (obiekt nr 21)Nowogrodzka 77OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. instytut położniczy (obiekt nr 18)pl. S. Starynkiewicza 1/3OchotaA-84017.03.2009
Willa (wraz z działką)Raszyńska 48Ochota1549-A12.05.1993
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. Instytut Anatomo-Patologii (Collegium Anatomicum) (obiekt nr 17)T. Chałubińskiego 5OchotaA-84017.03.2009
Fabryka Filcu i Kapeluszy (wraz z działką)Tarczyńska 8Ochota1495-A05.08.1991
"Reduta Wawelska"Uniwersytecka 1; Wawelska 60Ochota1350-A16.05.1988
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - Kościół pw. Dzieciątka Jezus (obiekt nr 6)W. H. Lindleya 12Ochota288/101.07.1965
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - budynek kuchni oraz pralni wraz z odkażalnią (obiekt nr 15)W. H. Lindleya 4OchotaA-44913.07.2005
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. pawilon chirurgiczny nr 1 (obiekt nr 1)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. pawilon chirurgiczny nr 2 (obiekt nr 2)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. pawilon terapeutyczny nr 3 (obiekt nr 3)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. apteka, pawilon terapeutyczny nr 4 (obiekt nr 4)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. pawilon terapeutyczny nr 5 (obiekt nr 5)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - klinika ortopedyczna (obiekt nr 7)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. dom lekarza naczelnego (obiekt nr 8)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. pawilon ginekologiczny nr 6 (obiekt nr 9)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - instytut radioterapii i stomatologii, pawilon nr 7 (obiekt nr 10)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. stajnia - wozownia (obiekt nr 11)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - dawny magazyn i piekarnia (obiekt nr 12)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. hala maszyn (kotłownia) (obiekt nr 14)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - stróżówka I (obiekt A)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - suszarnia (obiekt C)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - lodownia (obiekt D)W. H. Lindleya 4OchotaA-84017.03.2009
Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus - d. budynek służby (obiekt nr 13)W. Oczki 4OchotaA-84017.03.2009
Segment (wraz z ogrodem)Wawelska 32Ochota1564-A17.01.1994
Kierownictwo Marynarki Wojennej (Gmach Admiralicji)Żwirki i Wigury 103/105; Wawelska 7Ochota80101.07.1965
Kościół pw. św. Andrzeja BoboliA. Nobla 16Praga-Południe95613.06.1979
Strefa ochrony konserwatorskiej "Saska Kępa"Ateńska; Brukselska; Paryska; Saska; Wał Miedzeszyński; al. J. Waszyngtona; al. Józefa PoniatowskiegoPraga-Południe942-A02.04.1979
Dom wielorodzinny rodziny WolframówBajońska 2Praga-PołudnieA-139611.10.2017
Willa bliźniacza Aliny i Tadeusza KutrzebówBajońska 3Praga-PołudnieA-136620.12.2016
Willa rodziny WolframówBajońska 4Praga-PołudnieA-135009.09.2016
Willa bliźniacza Haliny i Hipolita WohlówBajońska 5Praga-PołudnieA-136620.12.2016
Dom przy ul. Berezyńska 10Berezyńska 10Praga-Południe970-A13.06.1979
Dom przy ul. Berezyńska 16Berezyńska 16Praga-Południe971-A13.06.1979
Dom braci Ordyńskich (galeriowiec)Berezyńska 28Praga-Południe1361-A09.09.2016
Fabryka wyrobów metalowych "Metalik" Józefa Rosenthala, później braci Arona i Berka LejzerowiczówBerka Joselewicza 3/9; Lubelska 16Praga-Południe1623-A30.01.1997
Układ urbanistyczny i zespół budowlany Kolonii Posłów i Senatorów PPS (wraz z terenem otoczenia); Kolonia PraussaBoremlowska; Praga- Południe, J. Chłopickiego; Praga-Południe,
S. Żółkiewskiego; Praga-Południe,
Szaserów
Praga-Południe1430-A08.05.2018
Kaminica Antoniny i Leona Doley (wraz z oficynami i terenem posesji)Chodakowska 22Praga-Południe718-A01.08.2006
Kolonia ŁaskiegoDąbrowiecka 18Praga-Południe944-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoDąbrowiecka 20Praga-Południe945-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoDąbrowiecka 22Praga-Południe972-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoDąbrowiecka 24Praga-Południe946-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoDąbrowiecka 26Praga-Południe947-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoDąbrowiecka 28Praga-Południe948-A13.06.1979
Dom Władysława RóżyckiegoElsterska 1Praga-Południe949-A13.06.1979
Dom przy ul. Elsterska 10Elsterska 10Praga-PołudnieA-134802.09.2016
Dom przy ul. Elsterska 12Elsterska 12Praga-Południe973-A13.06.1979
Dom przy ul. Estońska 1Estońska 1Praga-Południe974-A13.06.1979
Willa rodziny ŁepkowskichFrancuska 2Praga-Południe1463-A05.09.2017
Dom przy ul. Francuska 28Francuska 28Praga-Południe975-A13.06.1979
Dom przy ul. Francuska 38Francuska 38Praga-Południe976-A13.06.1979
Zakład Wychowawczy braci AlbertynówGrochowska 194/196Praga-PołudnieA-70122.03.2006
Piekarnia Teodora Rajcherta - elewacje frontowe wraz z bramą i fragmentem ogrodzeniaGrochowska 224Praga-PołudnieA-137206.02.2017
Instytut Weterynarii - teren założeniaGrochowska 272Praga-PołudnieA-78922.01.2008
Instytut Weterynarii (wraz z terenem założenia) - budynek głównyGrochowska 272Praga-PołudnieA-78922.01.2008
Instytut Weterynarii (wraz z terenem założenia) - pawilon zachodni (Klinika Chirurgiczna)Grochowska 272Praga-PołudnieA-78922.01.2008
Instytut Weterynarii (wraz z terenem założenia) - pawilon wschodni (Katedra Chorób Wewnętrznych)Grochowska 272Praga-PołudnieA-78922.01.2008
Instytut Weterynarii (wraz z terenem założenia) - oficyna zachodnia (d. Anatomia)Grochowska 272Praga-PołudnieA-78922.01.2008
Instytut Weterynarii (wraz z terenem założenia) - oficyna wschodnia (Katedra Epizootiologii)Grochowska 272Praga-PołudnieA-78922.01.2008
Zespół budowlany d. Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego "Perun" - d. warsztat spawalniczy (budynek nr 2)Grochowska 301/305Praga-PołudnieA-147212.03.2019
Zespół budowlany d. Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego "Perun" - budynek wytwórni gazów technicznych (budynek nr 5)Grochowska 301/305Praga-PołudnieA-147212.03.2019
Zespół budowlany d. Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego "Perun" - d. magazyn z acetylenownią (budynek nr 4)Grochowska 301/305Praga-PołudnieA-147212.03.2019
Zespół budowlany d. Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego "Perun" - teren posesjiGrochowska 301/305; Stanisława Augusta 40BPraga-PołudnieA-147212.03.2019
Kamienica Andrzeja KorszanowskiegoGrochowska 342Praga-Południe87907.01.1975
Cmentarz na Kamionku; Konkatedra pw. Matki Bożej Zwycięskiej - cmentarz przykościelnyGrochowska 365Praga-Południe98323.06.1979
Konkatedra pw. Matki Bożej ZwycięskiejGrochowska 365Praga-Południe98323.06.1979
Konkatedra pw. Matki Bożej Zwycięskiej - dzwonnicaGrochowska 365Praga-Południe98323.06.1979
Dawn. Dwór Osterloffów, następnie Wierzbickich (tzw. Dworek Grochowski), obecnie: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. Juliusza ZarębskiegoGrochowska 64Praga-Południe16701.07.1965
Willa Hermana i Reginy KleinówJ. Styki 22Praga-PołudnieA-136015.11.2016
Rogatka Grochowska (południowa)J. Zamoyskiego 36Praga-Południe630/101.07.1965
Rogatka Grochowska (północna)J. Zamoyskiego 55Praga-Południe630/201.07.1965
Willa Walerego RomanaKatowicka 10Praga-Południe952-A13.06.1979
Dom rodzinny LachertówKatowicka 11Praga-Południe818-A09.06.1973
Dom rodzinny LachertówKatowicka 11APraga-Południe818-A09.06.1973
Dom przy ul. Katowicka 16Katowicka 16Praga-Południe953-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoKatowicka 17Praga-Południe954-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoKatowicka 19Praga-Południe982-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoKatowicka 21Praga-Południe982-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoKatowicka 23Praga-Południe955-A13.06.1979
Willa Witolda Kiltynowicza i Elny GistedtKatowicka 26; Praga-
Południe, Walecznych 20
Praga-Południe1358-A28.09.1988
Dom przy ul. Katowicka 7Katowicka 7Praga-Południe950-A13.06.1979
Dom rodziny Avenariusów, potem Lecha NiemojewskiegoKatowicka 7APraga-Południe951-A13.06.1979
Dom jednorodzinny Jana ToeplitzaKatowicka 8Praga-Południe977-A13.06.1979
Dom jednorodzinny Jana ToeplitzaKatowicka 8APraga-Południe977-A13.06.1979
Dom przy ul. Katowicka 8BKatowicka 8BPraga-Południe977-A13.06.1979
Dom rodzinny LachertówKatowicka 9Praga-Południe818-A09.06.1973
Willa rodziny HartwigówKryniczna 3Praga-PołudnieA-140013.05.2017
Willa rodziny Rotstein (Rotsztejn)Kryniczna 6Praga-PołudnieA-139031.07.2017
Budynek magazynu warsztatowego Kolei Warszawsko-TerespolskiejLubelska 33APraga-Południe982-A27.08.2010
Park Skaryszewski im. Ignacego Jana PaderewskiegoMiędzynarodowa; al. J. Waszyngtona; al. Zieleniecka; al. E. Wedla Praga-Południe875-A13.12.1973
Dawn. Bulwar Stanisława Augusta (teren z zielenią parkową i układem wodnym), obecnie: Park OWS Waszyngtona, Kamionkowskie Błonia ElekcyjneMiędzynarodowa; Stanisława Augusta; al. J. WaszyngtonaPraga-Południe1545-A21.06.1993
Zespół pofabryczny Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, później Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" - budynek administracyjnyMińska 25Praga-PołudnieA-92623.07.2010
Zespół pofabryczny Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, później Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" - budynek magazynowo-produkcyjny nr 24Mińska 25Praga-PołudnieA-92623.07.2010
Zespół pofabryczny Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, później Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" - budynek magazynowo-produkcyjny nr 25Mińska 25Praga-PołudnieA-92623.07.2010
Zespół pofabryczny Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, później Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" - budynek magazynowo-produkcyjny nr 44Mińska 25Praga-PołudnieA-92623.07.2010
Zespół pofabryczny Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, później Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" - budynek magazynowo-produkcyjny nr 55Mińska 25Praga-PołudnieA-92623.07.2010
Zespół pofabryczny Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, później Zakładów Amunicyjnych "Pocisk" - brama wjazdowaMińska 25Praga-PołudnieA-92623.07.2010
Dawn. Zespół podstacji elektrycznej - budynek rozdzielni (elewacje frontowe), obecnie: Podstacja "B" Rejon Energetyczny PRAGAMińska 46Praga-PołudnieA-106413.03.2012
Dawn. Zespół podstacji elektrycznej - budynek warsztatowo-magazynowy (elewacje frontowe), obecnie: Podstacja "B" Rejon Energetyczny PRAGAMińska 46Praga-PołudnieA-106413.03.2012
Kolonia ŁaskiegoObrońców 11Praga-Południe960-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 13Praga-Południe978-A13.06.1979
Willa rodziny WolskichObrońców 14Praga-Południe961-A13.06.1979
Willa rodziny WolskichObrońców 14APraga-Południe961-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 15Praga-Południe962-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 17Praga-Południe963-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 19Praga-Południe964-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 21Praga-Południe965-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 23Praga-Południe966-A13.06.1979
Dom własny i rodziny J. AmbroziewiczaObrońców 26Praga-Południe967-A13.06.1979
Willa rodziny FilarewiczówObrońców 33Praga-Południe968-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 5Praga-Południe957-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 7Praga-Południe958-A13.06.1979
Kolonia ŁaskiegoObrońców 9Praga-Południe959-A13.06.1979
Dom wielorodzinny rodziny WolframówParyska 3Praga-Południe1396-A11.10.2017
Willa (wraz z zielenią w granicach ogrodzenia)Peszteńska 12Praga-Południe1245-A15.10.1984
Klub sportowy "Orzeł" im. Józefa Piłsudskiego - budynek hali sportowejPodskarbińska 11Praga-PołudnieA-126916.10.2014
Budynek wielorodzinnyPoselska 25Praga-PołudnieA-138424.05.2017
Dom Andrzeja ZalewskiegoRzymska 13/19Praga-Południe804-A01.07.1965
Budynek mieszkalny (wraz z najbliższym otoczeniem)Saska 101Praga-Południe1282-A09.05.1989
Zespół budowlany d. Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego "Perun" - budynek blacharni i warsztatów spawalniczych (budynek nr 17)Stanisława Augusta 40BPraga-PołudnieA-147212.03.2019
Kamienica (wraz z oficynami, stajnią-wozownią oraz z terenem posesji)Targowa 14Praga-PołudnieA-97020.07.2010
Dom przy ul. Walecznych 11Walecznych 11Praga-Południe979-A13.06.1979
Dom przy ul. Walecznych 17Walecznych 17Praga-Południe980-A13.06.1979
Dom przy ul. Walecznych 19Walecznych 19Praga-Południe981-A13.06.1979
Dom PrzybytkowskichWalecznych 37Praga-Południe881-A05.02.1975
Zespół Szkół nr 77Zwycięzców 7/9Praga-Południe969-A13.06.1979
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - budynek nr 111 Listopada 17/19Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - budynek nr 211 Listopada 17/19Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - budynek nr 511 Listopada 17/19Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - budynek nr 611 Listopada 17/19Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - budynek nr 711 Listopada 17/19Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - budynek nr 911 Listopada 17/19Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - ogrodzenie11 Listopada 17/19Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej (wraz z zielenią)11 Listopada 17/19Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - budynek nr 411 Listopada 23Praga-Północ1554-A14.09.1993
Zespół budynków koszarowych 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej - budynek nr 311 Listopada 25Praga-Północ1554-A14.09.1993
Miejski skład kamienia brukowego - budynek (wraz z otoczeniem), potem sowiecki Trybunał Wojennyoraz obóż infiltracyjny NKWD11 Listopada 68Praga-PółnocA-90305.03.2010
Willa naczelnika dystansu drogowego (wraz z otoczeniem)al. „Solidarności” 44Praga-PółnocA-121526.07.2013
Sobór Metropolitalny pw. Świętej Równej Apostołom Marii Magdalenyal. „Solidarności” 52Praga-Północ741-A01.07.1965
Kamienica (wraz z dziedzińcem)al. „Solidarności” 61Praga-Północ159605.08.1995
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (wraz z terenem i zielenią) - budynek główny (budynek A, obiekt nr 1)al. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (wraz z terenem i zielenią) - Zakład Anatomii Patologicznej (obiekt nr 2)al. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (wraz z terenem i zielenią) - pawilon chirurgiczno-wewnętrzny (budynek B, obiekt nr 3)al. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (wraz z terenem i zielenią) - d. dom dozorcy (obiekt nr 4)al. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (wraz z terenem i zielenią) - pralnia (budynek D, obiekt nr 5)al. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (wraz z terenem i zielenią) - kotłownia (budynek D, obiekt nr 6)al. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (wraz z terenem i zielenią) - kuchnia (budynek D, obiekt nr 7)al. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego (wraz z terenem i zielenią) - ogrodzenie (obiekt nr 8)al. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Zespół Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego - teren i zieleńal. „Solidarności” 67Praga-PółnocA-44711.07.2005
Układ urbanistyczny "Osiedle Praga II"B. Brechta; Dąbrowszczaków; J. Groszkowskiego; J. Szanajcy; Jagiellońska; K. Szymanowskiego; Namysłowska; Ratuszowa; W. Skoczylasa; pl. gen. J. HalleraPraga-PółnocA-90925.05.2010
Kamienica CymermanówBiałostocka 4Praga-Północ1447-A01.07.1965
Ulica Brzeska - układ urbanistyczny na odcinku Ząbkowska-KijowskaBrzeskaPraga-PółnocA-86425.05.2009
Kamienica Menachema RotlewiegoBrzeska 18Praga-Północ1436-A01.07.1965
Obiekt filialny d. centrali telefonicznej Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej "PAST" (wraz z otoczeniem) - skrzydło nr 1 (architektura zewnętrzna)Brzeska 24Praga-Północ36609.07.2004
Dawn. Zakład dla Wdów po Poległych Żołnierzach i Oficerach, potem Dom Weteranów Powstania Styczniowego 1863 (wraz z terenem), obecnie: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-PraskiejFloriańska 2A; Jagiellońska 17Praga-Północ1543-A08.03.1993
Dawn. Zakład dla Wdów po Poległych Żołnierzach i Oficerach, potem Dom Weteranów Powstania Styczniowego 1863 - teren, obecnie: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-PraskiejFloriańska 2A; Jagiellońska 17Praga-Północ1543-A08.03.1993
Bazylika katedralna św. Floriana Męczennika i św. Michała ArchaniołaFloriańska 3Praga-Północ802-A01.07.1965
Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka - oficyna IInżynierska 3Praga-PółnocA-120602.12.1982
Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka - budynek głównyInżynierska 3Praga-PółnocA-120602.12.2002
Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka - oficyna IIIInżynierska 3; Targowa 80Praga-PółnocA-120602.12.1982
Budynek dawnej Remizy TramwajowejInżynierska 6Praga-PółnocA-91029.03.2010
Dom spółdzielczy Towarzystwa Ubezpieczeń Komunikacyjnych (wraz z oficynami i terenem posesji)Inżynierska 7Praga-PółnocA-71704.10.2006
Dom Akademicki Studentów Żydów (wraz z terenem posesji)J. Sierakowskiego 7Praga-PółnocA-66316.12.2005
Towarzystwo Kuchni Ruchomej, potem Dom Weteranów Powstania Styczniowego 1863Jagiellońska 17; Jagiellońska 19Praga-Północ67401.07.1965
Kamienica rodziny Ahrens (braci Ludwika i
Gustawa Ahrens) (wraz z terenem posesji)
Jagiellońska 27Praga-PółnocA-139921.09.2017
Dawn. Zakład Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona (wraz z otoczeniem), obecnie: Teatr BAJJagiellońska 28Praga-PółnocA-91624.05.2010
Dawn. Gimnazjum Władysława IV, obecnie: VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IVJagiellońska 38Praga-Północ122809.08.1983
Zespół "Osiedle Praga I" - budynek mieszkalny (obiekt nr 1)Jagiellońska 44Praga-Północ1558-A05.11.1993
Zespół "Osiedle Praga I" - budynek mieszkalny (obiekt nr 2)Jagiellońska 46Praga-Północ1558-A05.11.1993
Fort Śliwickiego (Jasińskiego) - budynek d. koszar (obiekt nr 1)Jagiellońska 49Praga-Północ88219.03.1975
Fort Śliwickiego (Jasińskiego) - działobitnia czołowa (obiekt nr 2)Jagiellońska 49Praga-Północ88219.03.1975
Fort Śliwickiego (Jasińskiego) - działobitnia południowa (obiekt nr 3)Jagiellońska 49Praga-Północ88219.03.1975
Fort Śliwickiego (Jasińskiego) - relikty działobitni północnej - pomieszczenie magazynu amunicji (obiekt nr 4.1)Jagiellońska 49Praga-Północ88219.03.1975
Fort Śliwickiego (Jasińskiego) - pozostałości umocnień ziemnych - zachowany fragment stoku bojowego przed fosą lewego czoła fortu (obiekt nr 5.1)Jagiellońska 49Praga-Północ88219.03.1975
Fort Śliwickiego (Jasińskiego) - relikty działobitni północnej - kazamata wraz z przylegającym do niej fragmentem północnej ściany kaponiery (obiekt nr 4.2)Jagiellońska 49Praga-Północ88219.03.1975
Fort Śliwickiego (Jasińskiego) - pozostałości umocnień ziemnych - nasyp drogi fortecznej prowadzącej od obwałowania placu broni do budynku koszar (obiekt nr 5.2)Jagiellońska 49Praga-Północ88219.03.1975
Zespół "Osiedle Praga I" (wraz z zielenią)Jagiellońska; Kameralna; Ratuszowa; Targowa; Świętych Cyryla i MetodegoPraga-Północ1558-A05.11.1993
Dawn. Ogród Aleksandryjski (Aleksandrowski), obecnie: Park Praski im. Żołnierzy 1 Armii Wojska PolskiegoJagiellońska; Ratuszowa; Wybrzeże Helskie; al. „Solidarności”Praga-Północ1434-A03.07.1990
Dawn. Koszary V Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej - gmach główny (wraz z terenem posesji i brukowaną nawierzchnią dziedzińca), obecnie: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 Państwowej Straży PożarnejK. Marcinkowskiego 2Praga-PółnocA-70412.05.2006
Dawn. Gimnazjum Roesnerowej ("szkoła tramwajarzy") (wraz z terenem posesji i pozostałościami murowanego ogrodzenia); Filia Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie, obecnie: Gimnazjum nr 69 dla DorosłychKawęczyńska 12Praga-PółnocA-152126.08.2019
Dawn. Gimnazjum Roesnerowej ("szkoła tramwajarzy") - teren posesji; Filia Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie, obecnie: Gimnazjum nr 69 dla DorosłychKawęczyńska 12Praga-PółnocA-152126.08.2019
Dawn. Gimnazjum Roesnerowej ("szkoła tramwajarzy") - pozostałości murowanego ogrodzenia; Filia Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie, obecnie: Gimnazjum nr 69 dla DorosłychKawęczyńska 12Praga-PółnocA-152126.08.2019
Dawn. Zajezdnia Tramwajów Miejskich "Kawęczyńska", obecnie: Zespół Zajezdni Tramwajowej "Kawęczyńska" (wraz z terenem) - budynek administracyjno-mieszkalny (obiekt nr 1)Kawęczyńska 16Praga-PółnocA-73202.02.2007
Dawn. Zajezdnia Tramwajów Miejskich "Kawęczyńska", obecnie: Zespół Zajezdni Tramwajowej "Kawęczyńska" - terenKawęczyńska 16; Kawęczyńska 16APraga-PółnocA-73202.02.2007
Dawn. Zajezdnia Tramwajów Miejskich "Kawęczyńska", obecnie: Zespół Zajezdni Tramwajowej "Kawęczyńska" (wraz z terenem) - hala
postojowa (obiekt nr 2)
Kawęczyńska 16APraga-PółnocA-73202.02.2007
Oficyna Edmunda BurkegoKawęczyńska 26Praga-PółnocA-129414.04.2015
Willa Feliksa ŚwiętochowskiegoKawęczyńska 39Praga-PółnocA-131018.09.2015
Bazylika Najświętszego Serca JezusowegoKawęczyńska 53Praga-Północ68201.07.1965
Kamienica Ludwika ManitiusaKępna 15Praga-PółnocA-137111.01.2016
Budynek mieszkalny dla pracowników kolei Warszawsko-Terespolskiej (wraz z otoczeniem)Kijowska 5Praga-PółnocA-86001.07.2009
Budynek mieszkalny pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-TerespolskiejKijowska 8Praga-PółnocA-145026.04.2018
Dawn. Komora Wodna, obecnie: III Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskichks. I. Kłopotowskiego 1/3Praga-Północ54701.07.1965
Dawn. Żydowska łaźnia rytualna (wraz z otoczeniem i ogrodzeniem), obecnie: Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuroniaks. I. Kłopotowskiego 31Praga-PółnocA-94005.10.1999
Żydowska łaźnia rytualna - ogrodzenieks. I. Kłopotowskiego 31Praga-PółnocA-94005.10.1999
Dom Izraela Galberga i Synów (wraz z terenem posesji)ks. I. Kłopotowskiego 38Praga-PółnocA-75523.07.2007
Zespół budowlany szkół powszechnych - budynek mieszkalny dla nauczycieli (wraz z terenem)Łochowska 40Praga-PółnocA-145209.10.2018
Ulica MałaMałaPraga-PółnocA-72410.11.2006
Kamienica (budynek frontowy wraz z oficyną)Mała 1Praga-PółnocA-99306.10.2010
Kamienica Romualda i Władysławy Nazimków (wraz z oficyną i terenem posesji)Mała 13APraga-PółnocA-54210.11.2005
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - budynek mieszkalny nr 1 (obiekt nr 39)Markowska 18APraga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - budynek mieszkalny (obiekt nr 3 wg rozszerzenia wpisu)Markowska 20Praga-Północ132031.03.1988
Zespół budowlany dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ (tzw. ,,Drucianka'') (wraz z otoczeniem) - hala główna (obiekt nr 1)Objazdowa 1Praga-PółnocA-97731.08.2010
Zespół budowlany dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ (tzw. ,,Drucianka'') (wraz z otoczeniem) - galwanizernia (obiekt nr 2)Objazdowa 1Praga-PółnocA-97731.08.2010
Zespół budowlany dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ (tzw. ,,Drucianka'') (wraz z otoczeniem) - magazyn (obiekt nr 3)Objazdowa 1Praga-PółnocA-97731.08.2010
Zespół budowlany dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ (tzw. ,,Drucianka'') (wraz z otoczeniem) - dawne stajnie (obiekt nr 4)Objazdowa 1Praga-PółnocA-97731.08.2010
Zespół budowlany dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ (tzw. ,,Drucianka'') (wraz z otoczeniem) - portiernia (obiekt nr 5)Objazdowa 1Praga-PółnocA-97731.08.2010
Zespół budowlany dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ (tzw. ,,Drucianka'') (wraz z otoczeniem) - budynek administracyjny (obiekt nr 6)Objazdowa 1Praga-PółnocA-97731.08.2010
Zespół obiektów d. młyna parowego Michla - spichlerzObjazdowa 2Praga-PółnocA-96708.02.2010
Kamienica Władysława WendyOlszowa 12Praga-PółnocA-135915.11.2016
Dawn. Zespół budowlany szkół powszechnych - gmach szkolny (wraz z terenem), obecnie: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama AsnykaOtwocka 3Praga-PółnocA-145209.10.2018
Dawn. Zespół budowlany szkół powszechnych - teren, obecnie: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama AsnykaOtwocka 3; Siedlecka 29; Łochowska 40Praga-PółnocA-145209.10.2018
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - laboratorium (obiekt nr 30)pl. Konesera 1Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - budynek po rektyfikacji (obiekt nr 31)pl. Konesera 1Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - kotłownia (obiekt nr 32)pl. Konesera 1Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - komin (obiekt nr 44)pl. Konesera 1Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - magazyn spirytusu i leżakownia wódek (obiekty nr 33 i 34)pl. Konesera 10Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - magazyn spirytusu (obiekt nr 24)pl. Konesera 4Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - dział głównego mechanika (obiekt nr 3)pl. Konesera 6APraga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - warsztat mechaniczny (obiekt nr 10)pl. Konesera 7Praga-Północ132031.03.1988
DworekRadzymińska 49Praga-Północ45701.07.1965
Dawn. Ogród Aleksandryjski (Aleksandrowski), obecnie: Ogród ZoologicznyRatuszowa 1/3Praga-Północ1434-A03.07.1990
Zespół "Osiedle Praga I" - budynek mieszkalny (obiekt nr 5)Ratuszowa 10Praga-Północ1558-A05.11.1993
Instytut Tele- i Radiotechniczny - gmach głównyRatuszowa 11Praga-PółnocA-143322.03.2018
Instytut Tele- i Radiotechniczny - warsztat I (budynek d. koszar)Ratuszowa 11Praga-PółnocA-143322.03.2018
Kościół pw. Najświętszej Matki Bożej LoretańskiejRatuszowa 5APraga-Północ45801.07.1965
Kościół pw. Najświętszej Matki Bożej Loretańskiej - dzwonnica (wieża)Ratuszowa 5APraga-Północ45801.07.1965
Kamienica Karola MinteraS. Okrzei 16Praga-PółnocA-109521.12.2011
Kamienica "Pod Sowami" (wraz z oficyną i terenem posesji)S. Okrzei 26Praga-PółnocA-63522.11.2005
Zespół budowlany szkół powszechnych - budynek mieszkalny dla nauczycieli (wraz z terenem)Siedlecka 29Praga-PółnocA-145209.10.2018
Kamienica (wraz z terenem posesji)Sprzeczna 8Praga-PółnocA-151216.05.2019
Kamienica - teren posesjiSprzeczna 8Praga-PółnocA-151216.05.2019
Kamienica Leopolda Daaba (wraz z terenem posesji)Stalowa 28; Stalowa 28/30Praga-PółnocA-122430.12.2013
Zespół budowlany d. fabryki mydeł toaletowych, perfum i kosmetyków "Florange"Stalowa 34Praga-PółnocA-87503.08.2009
Budynek frontowy wraz z oficynamiStalowa 36Praga-PółnocA-145819.11.2018
Budynek frontowy wraz z oficynami - teren
posesji
Stalowa 36Praga-PółnocA-145819.11.2018
Kamienica Władysława Pachulskiego i
Andrzeja Domańskiego
Stalowa 37Praga-PółnocA-144808.10.2018
Kamienica Władysława Pachulskiego i Andrzeja DomańskiegoStalowa 41; Stalowa 41APraga-PółnocA-144808.10.2018
Zespół Stalowni Praskiej i system podziemny Zbrojowni nr 2 (wraz z terenem) - budynek administracyjny (obiekt nr 6)Stalowa 58Praga-Północ1-A28.12.2000
Kamienica Marii GaleottiStrzelecka 10Praga-PółnocA-107813.07.2012
Dom Ksawerego Konopackiego (tzw. Pałac Konopackiego) (wraz z otoczeniem)Strzelecka 11/13Praga-Północ416-A18.11.2005
Kamienica Władysława Pachulskiego i Andrzeja DomańskiegoStrzelecka 26Praga-PółnocA-144808.10.2018
Dawn. Fabryka Kas Pancernych i Stalobetonowych Stanisław Zwierzchowski i Synowie - elewacja frontowa hali fabrycznej, obecnie: Spółdzielnia Pracy "Skarbiec"Strzelecka 30/32Praga-PółnocA-109220.08.2012
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" - budynek mieszkalny, obecnie: Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht-Lever S.A."; Fabryka kosmetyków "Pollena- Uroda" S.A.Strzelecka 46Praga-PółnocA-135107.09.2016
Pomieszczenia piwniczne wraz z korytarzem i schodami do piwnicy oraz z zachowanymi na ścianach i drzwiach inskrypcjami martyrologicznymi oraz drzwiami do dawnych celStrzelecka 8Praga-PółnocA-112431.03.2015
Zespół Stalowni Praskiej i system podziemny Zbrojowni nr 2 - terenSzwedzka 2;
Szwedzka 2/4
Praga-Północ1-A28.12.2000
Zespół Stalowni Praskiej i system podziemny Zbrojowni nr 2 (wraz z terenem) - budynek produkcyjny (obiekt nr 1)Szwedzka 2; Szwedzka 2/4Praga-Północ1-A28.12.2000
Zespół Stalowni Praskiej i system podziemny Zbrojowni nr 2 (wraz z terenem) - ogrodzenie murowane (obiekt nr 2)Szwedzka 2; Szwedzka 2/4Praga-Północ1-A28.12.2000
Zespół Stalowni Praskiej i system podziemny Zbrojowni nr 2 (wraz z terenem) - budynek magazynowy/sekcyjny (obiekt nr 3)Szwedzka 2; Szwedzka 2/4Praga-Północ1-A28.12.2000
Zespół Stalowni Praskiej i system podziemny Zbrojowni nr 2 (wraz z terenem) - pomieszcznia podziemne/chodniki (obiekt nr 4)Szwedzka 2; Szwedzka 2/4Praga-Północ1-A28.12.2000
Zespół Stalowni Praskiej i system podziemny Zbrojowni nr 2 (wraz z terenem) - pozostałosci głównej hali produkcyjnej (obiekt nr 5)Szwedzka 2; Szwedzka 2/4Praga-Północ1-A28.12.2000
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - kotłownia (obiekt nr 1), Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A.", d. Fabryka kosemtyków Pollena- UrodaSzwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - d. Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A. - glicerynownia (obiekt nr 2), d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - glicerynownia (obiekt nr 3); Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht-Lever S.A.", d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - glicerynownia (obiekt nr 4); Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht-Lever S.A.", d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - magazyn surowców glicerynowych (obiekt nr 5); Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A.", d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - magazyn surowców glicerynowych (obiekt nr 6); Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A.", d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - budynek biurowy (obiekt nr 7); Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht-Lever S.A.", d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - budynki produkcyjne (obiekt nr 8); Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht-Lever S.A.", d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A."; Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - pudełkarnia (obiekt nr 9), d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A."; Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - budynek EPD, "Wieża" (obiekt nr 10), d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A."; Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - magazyn centralny (obiekt nr 11), d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A."; Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - budynek mieszkalny (obiekt nr 12), d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht- Lever S.A."; Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - komin kotłowni (obiekt nr 13), d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Zespół Fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brunner, Hugo Schneidera i R. Dietmara oraz Fabryki Produktów Chemicznych "Praga" (wraz z otoczeniem) - warzelnia - elewacje płd.-zach. i płd.-wsch. (obiekt nr 14); Zakład Przemysłu Tłuszczowego "Schicht-Lever S.A.", d. Fabryka kosmetyków Pollena-Uroda S.A.Szwedzka 20Praga-Północ400-A30.03.2005
Dawn. Budynek drewniany (wraz z bramą), obecnie: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna
Warszawa" - Ognisko "Praga"
Środkowa 9Praga-Północ1317-A15.12.1987
Zespół "Osiedle Praga I" - budynek
mieszkalny (obiekt nr 3)
Świętych Cyryla i Metodego
1
Praga-Północ1558-A05.11.1993
Ulica Targowa - układ urbanistyczny na
odcinku pl. Wileński-wiadukt kolejowy
TargowaPraga-PółnocA-86525.05.2009
Zespół obiektów przy ul. Targowej 50/52 - Kamienica Rothblitha (obiekt nr 1)Targowa 50/52Praga-PółnocA-6419.01.2001
Zespół obiektów przy ul. Targowej 50/52 - Kamienica Sokołowskiego (obiekt nr 2)Targowa 50/52Praga-PółnocA-6419.01.2001
Zespół obiektów przy ul. Targowej 50/52 - Kamienica Rothblitha (obiekt nr 3)Targowa 50/52Praga-PółnocA-6419.01.2001
Zespół obiektów przy ul. Targowej 50/52 - oficyna murowana (obiekt nr 4)Targowa 50/52Praga-PółnocA-6419.01.2001
Zespół obiektów przy ul. Targowej 50/52 - dziedziniec (obiekt nr 5)Targowa 50/52Praga-PółnocA-6419.01.2001
KamienicaTargowa 62Praga-Północ74601.07.1965
Dom przy ul. Targowa 69Targowa 69Praga-Północ745-A01.07.1965
Zespół budynków mieszkalnych PKP (wraz z
dziedzińcem) - budynek główny
Targowa 70Praga-Północ131003.12.1987
Zespół budynków mieszkalnych PKP (wraz z
dziedzińcem) - kordegarda
Targowa 70Praga-Północ131003.12.1987
Zespół budynków mieszkalnych PKP -
dziedziniec
Targowa 70Praga-Północ131003.12.1987
Zespół budynków mieszkalnych PKP (wraz z
dziedzińcem) - ogrodzenie
Targowa 70Praga-Północ131003.12.1987
Zespół budynków Centralnej Dyrekcji
Okręgowej PKP - budynek główny
Targowa 74Praga-Północ131101.07.1965
Zespół "Osiedle Praga I" - budynek
mieszkalny (obiekt nr 4)
Targowa 83Praga-Północ1558-A05.11.1993
Kamienica Adolfa Dybicza (wraz z terenem)Targowa 84Praga-Północ1565-A30.03.1994
Kamienica Arona BalfiszaWileńska 13Praga-Północ89331.08.1976
Kamienica (wraz z oficyną i terenem posesji)Wileńska 19Praga-PółnocA-54111.11.2005
Zespół budynków Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP - budynek mieszkalny
(północny)
Wileńska 2Praga-Północ131103.12.1987
Zespół budynków Centralnej Dyrekcji
Okręgowej PKP - budynek mieszkalny (południowy)
Wileńska 2/4Praga-Północ131103.12.1987
Kamienica (wraz z oficynami i terenem
posesji)
Wileńska 21Praga-PółnocA-63414.11.2005
Dom Pracy dla Chłopców im. Wacława Mańkowskiego (wraz z posesją i otaczającym
murem)
Wileńska 69Praga-PółnocA-120304.12.1982
Kaplica pw. Matki Boskiej z Lourdes (wraz z
posesją i otaczającym murem)
Wileńska 69Praga-PółnocA-120304.12.1982
Dom Pracy dla Chłopców im. Wacława
Mańkowskiego - posesja
Wileńska 69Praga-PółnocA-120304.12.1982
Dom Pracy dla Chłopców im. Wacława
Mańkowskiego - otaczający mur
Wileńska 69Praga-PółnocA-120304.12.1982
Kamienica (budynek frontowy oraz oficyny)
(wraz z terenem posesji)
Wileńska 9Praga-PółnocA-150106.05.2019
Kamienica (budynek frontowy oraz oficyny) -
teren posesji
Wileńska 9Praga-PółnocA-150106.05.2019
Kamienica z oficyną bocznąWrzesińska 2Praga-PółnocA-146904.02.2019
Kamienica z oficyną boczną - teren posesjiWrzesińska 2Praga-PółnocA-146904.02.2019
Bruk z różowego granitu, torowiska tramwajowe oraz krawężniki i podjazdy bramne na odcinku ul. Ząbkowskiej pomiędzy
ulicami Targową i Brzeską
ZąbkowskaPraga-PółnocA-163117.06.1997
Ulica Ząbkowska - układ urbanistyczny i zespół budowlany na odcinku Targowa-
Brzeska
ZąbkowskaPraga-PółnocA-70722.05.2006
Kamienica Róży KwiatkowskiejZąbkowska 13Praga-PółnocA-98023.07.2010
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze"
("KONESER") - portiernia nr 1 (obiekt nr 1)
Ząbkowska 27Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - budynek biurowy (obiekt nr 2)Ząbkowska 27Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") (obiekt nr 3 wg rozszerzenia
wpisu)
Ząbkowska 29Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - budynek magazynowy nr 22 - część podziemna (obiekt nr 2 wg
rozszerzenia wpisu)
Ząbkowska 29Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - filtracja-rozlewnia (obiekt nr
21)
Ząbkowska 31Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze" ("KONESER") - budynek mieszkalny nr 2
(obiekt nr 41)
Ząbkowska 33Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze"
("KONESER") - ogrodzenie (obiekt nr 45)
Ząbkowska; Ząbkowska 27/31Praga-Północ132031.03.1988
Zespół Fabryki Oczyszczania Spirytusu "Rektyfikacja Warszawska na Pradze"
("KONESER") (wraz z gruntem)
Ząbkowska; Ząbkowska 27/31Praga-Północ132031.03.1988
Cmentarz choleryczny (mogiła zbiorowa ofiar
epidemii cholery z lat 1872-1873)
Praga-PółnocA-110115.10.2012
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 2)
Admiralska 1RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 3)
Admiralska 3RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 4)
Admiralska 5RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - budynek szkoleniowo-biurowy, Pion Kanclerza -
budynek nr 4 (obiekt nr 23)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - budynek szkolny, biurowy - Wydział Zarządzania i
Dowodzenia - budynek nr 22 (obiekt nr 20)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - stajnia (obiekt
nr 13)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - obora (obiekt
nr 14)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - budynek szkolny - Wydział Bezpieczeństwa
Narodowego - budynek nr 25 (obiekt nr 15)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - przedszkole,
internat (obiekt nr 17)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - kryta
strzelnica (obiekt nr 19)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - budynek biurowy - Kwestura - budynek nr 1 (obiekt nr
24)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - budynek
biurowy - Wydawnictwo AON - budynek nr 2 (obiekt nr 25)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Historyczne założenie urbanistyczne Akademii Obrony Narodowej (wraz z
otoczeniem)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Kościół
garnizonowy pw. św. ojca Rafała Kalinowskiego (obiekt nr 16)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - brama
wjazdowa (obiekt nr 18)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - wartownia,
areszt (obiekt nr 26)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 103
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 21)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 104
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 11)
al. gen. A. Chruściela
„Montera” 106
RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 5)
Czerwonych Beretów 1RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 6)
Czerwonych Beretów 3RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 7)
Czerwonych Beretów 5RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Fundusz Kwaterunku Wojskowego - dom podoficerski
(obiekt nr 22)
E. Gierczak 4RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Fundusz Kwaterunku Wojskowego - dom podoficerski
(obiekt nr 12)
E. Gierczak 6RembertówA-100526.01.2010
Dawn. Willa (wraz z najbliższym otoczeniem stanowiącym drzewostan o charakterze
pomnikowym), obecnie: Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Marsa 61Rembertów1371-A24.04.1989
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 8)
Pontonierów 1RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - hotel oficerski, kasyno, biblioteka, internat -
budynek nr 14 (obiekt nr 1)
Pontonierów 2RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 9)
Pontonierów 3RembertówA-100526.01.2010
Akademia Obrony Narodowej - Dom
Oficerski (obiekt nr 10)
Pontonierów 5RembertówA-100526.01.2010
Bank Hipolita Wawelberga, Bank ZachodniA. Fredry 6Śródmieście87817.01.1975
Dawn. Bank Dyskontowy, obecnie: Polskie Wydawnictwo Muzyczne - Biblioteka
Materiałów Orkiestrowych
A. Fredry 8Śródmieście66101.07.1965
Ulica AgrykolaAgrykolaŚródmieście1/201.07.1965
Most z pomnikiem Jana III SobieskiegoAgrykola 1Śródmieście101.07.1965
Łazienki Królewskie - Świątynia DianyAgrykola 1Śródmieście13/301.07.1965
Łazienki Królewskie - Świątynia Egipska,
Most Egipski, Figarnia
Agrykola 1Śródmieście13/401.07.1965
Łazienki Królewskie - parkAgrykola 1Śródmieście2/101.07.1965
Łazienki Królewskie - wodozbiórAgrykola 1Śródmieście2/1001.07.1965
Dawn. Łazienki Królewskie - Nowa Pomarańczarnia
(Palmiarnia), obecnie: Restauracja Belvedere
Agrykola 1Śródmieście2/1201.07.1965
Dawn. Łazienki Królewskie - budynek gospodarczy, obecnie: Klub CavalloAgrykola 1Śródmieście2/1401.07.1965
Łazienki Królewskie - Pałac na WyspieAgrykola 1Śródmieście2/201.07.1965
Łazienki Królewskie - Biały DomAgrykola 1Śródmieście2/301.07.1965
Łazienki Królewskie - Pałac MyślewickiAgrykola 1Śródmieście2/401.07.1965
Łazienki Królewskie - Amfiteatr i Scena na
Wyspie
Agrykola 1Śródmieście2/501.07.1965
Łazienki Królewskie - Stara Pomarańczarnia
(Teatr Stanisławowski, Ogród Zimowy, Galeria Rrzeźby Polskiej)
Agrykola 1Śródmieście2/601.07.1965
Łazienki Królewskie - Podchorążówka
(Wielka Oficyna)
Agrykola 1Śródmieście2/701.07.1965
Łazienki Królewskie - Stara KordegardaAgrykola 1Śródmieście2/801.07.1965
Łazienki Królewskie - Nowa KordegardaAgrykola 1Śródmieście2/901.07.1965
Dawn. Łazienki Królewskie - Dom Narutowicza
(Dom Inwalidów), obecnie: Przedszkole nr 42
Agrykola 9Śródmieście2/1601.07.1965
Dawn. Park Sobieskiego, obecnie: Park AgrykolaAgrykola; Myśliwiecka; al. Armii LudowejŚródmieście168/201.07.1965
Studnia "Gruba Kaśka"al. „Solidarności”Śródmieście58501.07.1965
Kamienica Jacobsonaal. „Solidarności” 105Śródmieście28301.07.1965
Dawn. Gmach Hipoteki, obecnie: Sąd Okręgowy - Wydziały Hipoteczneal. „Solidarności” 58Śródmieście74201.07.1965
Pałac Przebendowskich (Radziwiłłów,
Zawiszów)
al. „Solidarności” 62Śródmieście1701.07.1965
Kościół ewangelicko-reformowanyal. „Solidarności” 74Śródmieście74301.07.1965
Pałac Działyńskichal. „Solidarności” 74AŚródmieście28401.07.1965
Kamienica Karola Lilpopaal. „Solidarności” 75Śródmieście58301.07.1965
Dawn. Dom im. Jana Łaskiego, obecnie: Dom parafialny kościoła ewangelicko-
reformowanego
al. „Solidarności” 76AŚródmieście28601.07.1965
Zbór ewangelicki i sala koncertowaal. „Solidarności” 76BŚródmieście28501.07.1965
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oo. Karmelitów Trzewiczkowychal. „Solidarności” 80Śródmieście28701.07.1965
Dawn. Budynek Państwowego Monopolu
Spirytusowego, obecnie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
al. „Solidarności” 81Śródmieście28001.07.1965
Kamienica (budynek frontowy i oficyny wraz z
wewnętrznym dziedzińcem)
al. „Solidarności” 93ŚródmieścieA-98328.09.2010
Dom Spółdzielni Mieszkaniowej "3 Maja"
(wraz z terenem posesji)
al. 3 Maja 5ŚródmieścieA-102912.07.2011
Most i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiegoal. 3 Maja; Most PoniatowskiegoŚródmieście74801.07.1965
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Armii Ludowej 6ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIal. Armii Ludowej 9ŚródmieścieA-137713.03.2017
Aleja J. C. Szucha (Stanisławowskie
założenie urbanistyczne)
al. J. Ch. SzuchaŚródmieście54301.07.1965
Dawn. Zespół gmachów d. Korpusu Kadetów im.
Aleksandra Suworowa (wraz z terenem), obecnie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
al. J. Ch. Szucha 14Śródmieście159715.09.1995
Dawn. Ministerstwo Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego, obecnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25Śródmieście81618.04.1973
Pałac Jana Gawrońskiego (wraz z d.
ogrodem)
al. J. Ch. Szucha 6Śródmieście1357-A24.08.1988
Lecznica Chirurgiczno-Ginekologiczna dr.
Ignacego Solmana
al. J. Ch. Szucha 9Śródmieście89517.05.1977
Dawn. D. ogród Kazimierza Poniatowskiego - grota, obecnie: Park na KsiążęcemAl. Jerozolimskie 3Śródmieście27801.07.1965
Muzeum Narodowe (wraz z terenem d.
ogrodu ks. Kazimierza Poniatowskiego)
Al. Jerozolimskie 3Śródmieście1379-A07.11.1989
Dawn. Hotel "Polonia" hr. Konstantego Przeździeckiego (wraz z gruntem), obecnie: Hotel "Polonia Palace"Al. Jerozolimskie 45Śródmieście76201.07.1965
Kamienica Wilhelma RakmanaAl. Jerozolimskie 47; Poznańska 39Śródmieście76301.07.1965
Kamienica dr. Józefa Dawidsohna i inż.
Hackela Kadyńskiego
Al. Jerozolimskie 49Śródmieście76401.07.1965
Kamienica Piotra i Wincentego HoserówAl. Jerozolimskie 51Śródmieście67901.07.1965
Kamienica Izaaka RotbergaAl. Jerozolimskie 53Śródmieście76501.07.1965
Dworzec Warszawa Centralna - część nadziemna - budynek dworca, Budynek dworca po obrysie przyziemia ze słupami konstrukcyjnymi poza jego obrysem (bez wtórnych pawilonów usługowych)Al. Jerozolimskie 54ŚródmieścieA-151524.07.2019
Dworzec Warszawa Centralna - część nadziemna - strefa cokołowa, obecnie: Strefa cokołowa po obrysie otaczającego chodnika oraz zespół murków oporowych i wyjść na powierzchnięAl. Jerozolimskie 54ŚródmieścieA-151524.07.2019
Dworzec Warszawa Centralna - część podziemna (poziom -1) - galerie komunikacyjne: galeria środkowa, wschodnia, północna i południowaAl. Jerozolimskie 54ŚródmieścieA-151524.07.2019
Dworzec Warszawa Centralna - część podziemna (poziom -2) - przestrzeń hali peronowej, Perony, elementy konstrukcyjne (słupy) i ściany ograniczające przestrzeń hali od strony płn. i płd. oraz zejścia ze wsch. krańców peronów wraz z korytarzem w poz. -2,5 (z wyłączeniem torów i torowisk)Al. Jerozolimskie 54ŚródmieścieA-151524.07.2019
Kamienica Franciszka Łapińskiego (wraz z
dziedzińcem)
Al. Jerozolimskie 55Śródmieście1575-A20.04.1994
Kamienica firmy "Drzewiecki i Jeziorański", potem Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej "Omega" (budynek frontowy wraz z oficynami i terenem posesji)Al. Jerozolimskie 57ŚródmieścieA-89908.02.2010
Dom przy al. Jerozolimskie 59Al. Jerozolimskie 59ŚródmieścieA-89908.02.2010
Kamienica Józefa Duzika (wraz z terenem
posesji)
Al. Jerozolimskie 61ŚródmieścieA-73623.03.2007
Kamienica Józefa Lipińskiego (wraz z oficyną
boczną i terenem posesji)
Al. Jerozolimskie 63ŚródmieścieA-73128.04.2006
Bank Gospodarstwa KrajowegoAl. Jerozolimskie 7; Nowy Świat 11/13Śródmieście76101.07.1965
Zespół budowlany kwartału ograniczonego Al. Jerozolimskimi - ul. Pankiewicza - ul. Nowogrodzką - ul. E. PlaterAl. Jerozolimskie; E. Plater; J. Pankiewicza; NowogrodzkaŚródmieścieA-89908.02.2010
Zespół budowlany kwartału ograniczonego Al. Jerozolimskimi - ul. Poznańską - ul. Nowogrodzką - ul . PankiewiczaAl. Jerozolimskie; J. Pankiewicza; Nowogrodzka; PoznańskaŚródmieścieA-90016.02.2010
Dawn. Pałacyk Branickich-Lubomirskich, obecnie: Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Naukal. Na Skarpie 20/26Śródmieście33701.07.1965
Budynek mieszkalny wielorodzinny (wraz z
terenem otoczenia)
al. Na Skarpie 21ŚródmieścieA-134910.06.2016
Dawn. Pałac letni "Ogrodu Na Górze"; Loża
Masońska; Willa Bohdana Pniewskiego, obecnie: Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
al. Na Skarpie 27Śródmieście33801.07.1965
Zespół domów mieszkalnych SBM "Ognisko" (wraz ze skomponowaną zielenią ogrodową)al. Niepodległości 210Śródmieście162030.01.1997
Zespół domów mieszkalnych SBM "Ognisko" (wraz ze skomponowaną zielenią ogrodową)al. Niepodległości 212Śródmieście162030.01.1997
Zespół domów mieszkalnych SBM "Ognisko" (wraz ze skomponowaną zielenią ogrodową)al. Niepodległości 214Śródmieście162030.01.1997
Dawn. Politechnika Warszawska - Gmach
Technologii Chemicznej, obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział
Chemiczny
al. Niepodległości 222AŚródmieście92101.12.1977
Kamienica Cukrowni "Ciechanów" (wraz z
terenem posesji)
al. Przyjaciół 3ŚródmieścieA-106522.03.2012
Pałac Elizy Wielopolskiej "Willa Róż" (wraz z terenem ogródka i dziedzińca wewnętrznego
z ogrodzeniem)
al. Róż 1Śródmieście36801.07.1965
Willa Mikołaja Martynowa, potem hr. Róży
Zamoyskiej (wraz z terenem ogrodu i podwórza)
al. Róż 12Śródmieście73401.07.1965
Dawn. Willa Zaleskich, obecnie: Czeskie Centrum Kulturyal. Róż 16Śródmieście73501.07.1965
Pałacyk Mikołaja Szelechowaal. Róż 2Śródmieście59501.07.1965
Willa Adolfa Schmidta, potem hr. Wiktorii
Zyberk-Plater
al. Róż 3Śródmieście73301.07.1965
Dom przy al. Róż 6al. Róż 6Śródmieście1561-A31.12.1993
Dom przy al. Róż 8al. Róż 8Śródmieście1562-A31.12.1993
Park UjazdowskiAl. UjazdowskieŚródmieście168/301.07.1965
Aleje Ujazdowskie (Stanisławowskie
założenie urbanistyczne)
Al. UjazdowskieŚródmieście54301.07.1965
Dawn. Zespół gmachów d. Korpusu Kadetów im. Aleksandra Suworowa (wraz z terenem) -
gmach główny, obecnie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - gmach główny
Al. Ujazdowskie 1/3Śródmieście1597-A15.09.1995
Dawn. Oficyna pałacyku "Pod Karczochem"; Willa
Ludwika Jaroszyńskiego, obecnie: Konsulat Generalny Republiki Litewskiej
Al. Ujazdowskie 12Śródmieście604-A01.07.1965
Pałac Sobańskich - ogródAl. Ujazdowskie 13Śródmieście12-A01.07.1965
Pałac Sobańskich - kordegarda północnaAl. Ujazdowskie 13Śródmieście593-A01.07.1965
Pałac Sobańskich - kordegarda południowaAl. Ujazdowskie 13Śródmieście593-A01.07.1965
Pałac SobańskichAl. Ujazdowskie 13Śródmieście593-A25.05.1999
Dawn. Pałacyk "Pod Karczochem", obecnie: Ambasada Republiki LitewskiejAl. Ujazdowskie 14Śródmieście604-A01.07.1965
Kamienica Jakuba Lindelfelda (wraz z
terenem posesji)
Al. Ujazdowskie 16ŚródmieścieA-110230.10.2012
Kamienica (wraz z terenem posesji)Al. Ujazdowskie 18ŚródmieścieA-110421.12.2012
Kamienica Henryka Kołobrzega-KolbergaAl. Ujazdowskie 19Śródmieście749-A01.07.1965
Kamienica Władysława ŁawrynowiczaAl. Ujazdowskie 22Śródmieście752-A01.07.1965
Kamienica Antoniego Strzałeckiego "Pod
Gigantami"
Al. Ujazdowskie 24Śródmieście753-A01.07.1965
Pałacyk ŚleszyńskichAl. Ujazdowskie 25Śródmieście596-A01.07.1965
Pałacyk Wilhelma Ellisa RauaAl. Ujazdowskie 27Śródmieście597-A01.07.1965
Dawn. Pałac Antoniny z Natansonów i Stefana
Dziewulskiego, obecnie: Ambasada Bułgarii
Al. Ujazdowskie 33/35Śródmieście599-A01.07.1965
Kamienica Anny Mikulicz-Radeckiej (wraz z
terenem posesji)
Al. Ujazdowskie 37ŚródmieścieA-100616.03.2011
Dawn. Pałac Karnickich, obecnie: Niemiecki Instytut HistorycznyAl. Ujazdowskie 39Śródmieście1455-A21.12.1990
Dawn. Obserwatorium Astronomiczne (wraz z
oficynami), obecnie: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu
Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4Śródmieście601-A01.07.1965
Obserwatorium Astronomiczne - oranżeriaAl. Ujazdowskie 4Śródmieście601-A01.07.1965
Dawn. Ogród Botaniczny, obecnie: Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4Śródmieście602-A01.07.1965
Ogród Botaniczny - Świątynia Opatrzności
(ruiny kaplicy wotywnej)
Al. Ujazdowskie 4Śródmieście602-A01.07.1965
Pałac J. Jurkiewicza - J. BernsteinaAl. Ujazdowskie 41; Wilcza 1Śródmieście750-A01.07.1965
Zespół dwóch kamienic (wraz z terenem
posesji) - Kamienica Józefa Monkiewicza
Al. Ujazdowskie 45ŚródmieścieA-80913.04.1992
Dawn. Kamienica Jana Kulikiewicza, obecnie: Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieAl. Ujazdowskie 49Śródmieście600-A01.07.1965
Dawn. Zespół gmachów d. Korpusu Kadetów im.
Aleksandra Suworowa (wraz z terenem), obecnie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 5Śródmieście1597-A15.09.1995
Destylarnia Wódek Karola SchneideraAl. Ujazdowskie 51Śródmieście751-A01.07.1965
Dawn. Pałac Aleksandra Rembielińskiego
(Rezydencja Hermana Poznańskiego), obecnie: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych
Al. Ujazdowskie 6AŚródmieście603-A01.07.1965
Dawn. Zespół gmachów d. Korpusu Kadetów im.
Aleksandra Suworowa (wraz z terenem), obecnie: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
Policji
Al. Ujazdowskie 7Śródmieście1597-A15.09.1995
Dawn. Zespół gmachów d. Korpusu Kadetów im.
Aleksandra Suworowa (wraz z terenem), obecnie: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9Śródmieście1597-A15.09.1995
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 10ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 11ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 12ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 13ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 14ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 14AŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 15ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 16ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIal. Wyzwolenia 18; pl. Zbawiciela 4ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 3/5ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 6ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 7ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 8ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")al. Wyzwolenia 9ŚródmieścieA-137713.03.2017
Ulica Bagatela (Stanisławowskie założenie
urbanistyczne)
BagatelaŚródmieście54301.07.1965
Kamienica WilderaBagatela 10Śródmieście1396-A18.10.1984
Kamienica Jana Łaskiego (wraz z gruntem)Bagatela 13ŚródmieścieA-44205.06.1995
Kamienica Jana Łaskiego (wraz z gruntem)Bagatela 15; Klonowa 22Śródmieście1591-A05.06.1995
Ulica BednarskaBednarskaŚródmieście501.07.1965
Dawn. Kamienica Tadeusza i Teodory Lipińskich, obecnie: Kolonia Mieszkaniowa MariensztatBednarska 14Śródmieście901.07.1965
Dawn. Gmach Łazienek Teodozji Majewskiej, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Bednarska 2/4Śródmieście801.07.1965
Dawn. Kamienica Wincentego Bednarskiego, obecnie: Kolonia Mieszkaniowa MariensztatBednarska 21Śródmieście701.07.1965
Kamienica Karmelitów Bosych (wraz z
dziedzińcami)
Bednarska 23Śródmieście1656-A30.11.1998
Oficyna Rosyjskiego Towarzystwa
Dobroczynności (wraz z dziedzińcami)
Bednarska 23Śródmieście1656-A30.11.1998
Dawn. Kamienica Jana Laszkiewicza, obecnie: Kolonia Mieszkaniowa MariensztatBednarska 24Śródmieście1001.07.1965
Kamienica Eleonory i Ludwika WalusińskichBednarska 25ŚródmieścieA-76220.10.1999
Kamienica Symeona Jana WerneraBednarska 26Śródmieście1101.07.1965
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności "Res Sacra Miser" - oficynaBednarska 28/30Śródmieście1201.07.1965
Dawn. Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych,
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności "Res Sacra Miser", obecnie: Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Bednarska 28/30; Krakowskie Przedmieście 62Śródmieście25001.07.1965
Układ urbanistyczny Kolonii Mieszkaniowej MariensztatBednarska; Dobra; Mariensztat; Nowy ZjazdŚródmieścieA-87212.08.2009
Willa Szererów (wraz z terenem posesji)Belwederska 44AŚródmieścieA-151304.07.2019
Willa Szererów - teren posesjiBelwederska 44AŚródmieścieA-151304.07.2019
Belweder (Pałac Belwederski) - ogródBelwederska 56;
Belwederska 54
Śródmieście13/101.07.1965
Belweder (Pałac Belwederski)Belwederska 56;
Belwederska 54
Śródmieście13/201.07.1965
Ulica BielańskaBielańskaŚródmieście1501.07.1965
Zespół budynków d. Banku Polskiego - Kasa Oszczędności, skarbiec I (kruszcowy),
skarbiec II
Bielańska 10Śródmieście118701.08.1981
Ulica BoleśćBoleśćŚródmieście1901.07.1965
Dawn. Brama Mostowa, Stara Prochownia, obecnie: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,
Scena Stara Prochownia
Boleść 2; Rybaki 2Śródmieście460/101.07.1965
Dawn. Dom Poprawy, obecnie: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,
Scena Stara Prochownia
Boleść 2; Rybaki 2Śródmieście460/201.07.1965
Klasztor i d. szpital oo. Bonifratrów pw. św.
Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła
Bonifraterska 10C; Bonifraterska 14Śródmieście2301.07.1965
Kościół oo. Bonifratrów pw. św. Jana Bożego
i św. Andrzeja Apostoła
Bonifraterska 12Śródmieście2301.07.1965
Dawn. Cytadela Warszawska - Fort Traugutta (Aleksieja), obecnie: Szkolny Park Sportowy im. J. KusocińskiegoBonifraterska; Międzyparkowa; Z.SłomińskiegoŚródmieście59/701.07.1965
Ulica BrackaBrackaŚródmieście2401.07.1965
Dom przy ul. Brackiej 1Bracka 1; Żurawia 2Śródmieście129830.04.1987
Kamienica Juliana Fuchsa, później ClassenaBracka 2; pl. Trzech Krzyży 18Śródmieście58901.07.1965
Pałac Belina-BrzozowskichBracka 20AŚródmieście65201.07.1965
Dom Towarowy Braci JabłkowskichBracka 25Śródmieście80510.10.1971
Dawn. Uniwersytet Warszawski - Zespół architektoniczno-przestrzenny (wraz z układem dróg, występującą tu zielenią i
fragmentem skarpy), obecnie: Park Kazimierzowski
Browarna; OboźnaŚródmieście124427.07.1984
Ulica BrzozowaBrzozowaŚródmieście2501.07.1965
KamienicaBrzozowa 1/3; Celna 2/4ŚródmieścieA-142929.06.2018
Dawn. Kamienica "Kooperatywy Profesorów Uniwersytetu i Politechniki", obecnie: Zespół budowlany składający się z dwóch budynków (wraz z terenem posesji) -
budynek mieszkalny
Brzozowa 10Śródmieście158709.12.1994
Zespół budowlany składający się z dwóch
budynków (wraz z terenem posesji) - ogród
Brzozowa 10; Brzozowa 12Śródmieście158709.12.1994
Zespół budowlany składający się z dwóch budynków (wraz z terenem posesji) - mury
oporowe
Brzozowa 10; Brzozowa 12Śródmieście158709.12.1994
Zespół budowlany składający się z dwóch budynków (wraz z terenem posesji) - mostek
ze schodami
Brzozowa 10; Brzozowa 12Śródmieście158709.12.1994
Zespół budowlany składający się z dwóch
budynków (wraz z terenem posesji) - mur od ul. Brzozowej
Brzozowa 10; Brzozowa 12Śródmieście158709.12.1994
Dom przy ul. Brzozowa 11Brzozowa 11/13; Brzozowa 11Śródmieście2801.07.1965
Dom na MurzeBrzozowa 11/13; Brzozowa 13Śródmieście2901.07.1965
Dawn. Dawny spichlerz Strubicza, Dom Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie: Zespół budowlany składający się z dwóch budynków (wraz z terenem posesji) -
budynek mieszkalny
Brzozowa 12Śródmieście158709.12.1994
Dom przy ul. Brzozowa 14Brzozowa 14Śródmieście4201.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 21Brzozowa 17/23; Brzozowa 21Śródmieście3201.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 23Brzozowa 17/23; Brzozowa 23Śródmieście3301.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 20Brzozowa 20Śródmieście4401.07.1965
Spichlerz przy ul. Brzozowa 22Brzozowa 22Śródmieście4501.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 25Brzozowa 25Śródmieście3401.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 27Brzozowa 27/29; Brzozowa 27Śródmieście3501.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 29Brzozowa 27/29; Brzozowa 29Śródmieście3601.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 31/33Brzozowa 31/33Śródmieście3701.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 35Brzozowa 35Śródmieście3801.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 37Brzozowa 37Śródmieście3901.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 5Brzozowa 5/9; Brzozowa 5Śródmieście2601.07.1965
Kamienica "Na Czempińskiem"Brzozowa 6/8Śródmieście4101.07.1965
Dom przy ul. Brzozowa 9Brzozowa 7; Brzozowa 9Śródmieście2701.07.1965
Mury obronne Starego MiastaBrzozowa; Kanonia; Mostowa; PodwaleŚródmieście336/101.07.1965
Ulica BugajBugajŚródmieście4601.07.1965
Dom przy ul. Bugaj 13Bugaj 13; Bugaj 13A/13BŚródmieście4701.07.1965
Dom przy ul. Bugaj 15/17Bugaj 15/17Śródmieście4801.07.1965
Ulica Chmielna - układ urbanistyczny na odcinku Nowy Świat-Pasaż S. Wiecheckiego
"Wiecha"
ChmielnaŚródmieścieA-85410.06.2009
Kamienica Ignacego GajewskiegoChmielna 1/3; Nowy Świat 29Śródmieście5801.07.1965
Kamienica Józefa MierzwińskiegoChmielna 13Śródmieście1588-A17.01.1995
Kamienica Mikołaja i Petroneli Jaroszyńskich (budynek frontowy wraz z terenem posesji)Chmielna 18ŚródmieścieA-74909.07.2007
Kamienica Jana Wernera i Marii Lilpop
(Henryka Schloessera)
Chmielna 24Śródmieście1314-A30.12.1987
Dawn. Kamienica Ludwika Maciejewskiego, obecnie: Kamienica Katarzyny Buchbinder, tzw.
zakopiańska
Chmielna 30Śródmieście65401.07.1965
Kamienica Szymona Arendarza (wraz z
terenem posesji)
Chmielna 6ŚródmieścieA-134003.06.2016
Stacja Pomp Rzecznych Wodociągów Warszawskich - dom mieszkalny
kierownictwa
Czerniakowska 124Śródmieście1411-A15.01.1990
Stacja Pomp Rzecznych Wodociągów Warszawskich - dom mieszkalny
pracowników
Czerniakowska 126AŚródmieścieA-140429.12.1989
Dawn. Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, obecnie: Zespół Szkół nr 121Czerniakowska 128ŚródmieścieA-140503.01.1990
Gimnazjum im. J. Piłsudskiego - dom dla
nauczycieli
Czerniakowska 128ŚródmieścieA-140503.01.1990
Dom Spółdzielni "Domostwo" (wraz z działką
i zielenią)
Czerwonego Krzyża 6Śródmieście1557-A14.10.1993
Zespół budynków d. Banku Polskiego - dom
mieszkalny pracowników
Daniłowiczowska 18Śródmieście118701.08.1981
Ulica DługaDługaŚródmieście6301.07.1965
Oficyna przy ul. Długa 1Długa 1Śródmieście63/101.07.1965
Dawn. Klasztor Pijarów, obecnie: Ordynariat Polowy Wojska PolskiegoDługa 13/15Śródmieście6501.07.1965
Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. NMP Królowej Polski (kościół garnizonowy,
popijskarski)
Długa 13/15; Długa 15Śródmieście66/101.07.1965
Kamienica Franciszka Ferdynanda WerneraDługa 16Śródmieście7701.07.1965
Kamienica Franciszka Ferdynanda Wernera -
oficyna
Długa 16Śródmieście7701.07.1965
Dawn. Kamienica Gaszyńskiego, (Bockmana, Jentysa), Bursa pod Herbami Miast Polskich, obecnie: Europejski Dom Spotkań MłodzieżyDługa 18/20; Długa 18Śródmieście7801.07.1965
Dawn. Kamienica Gaszyńskiego, (Bockmana, Jentysa), Bursa pod Herbami Miast Polskich, obecnie: Europejski Dom Spotkań MłodzieżyDługa 18/20; Długa 20Śródmieście7801.07.1965
Dawn. Zajazd Macieja Płaczkowskiego, obecnie: Biuro Studiów i Projektów Łączności
"Teleprojekt"
Długa 23/25; Długa 23Śródmieście1538-A14.12.1992
Dawn. Kamienica ze skrzydłami, obecnie: Biuro Studiów i Projektów Łączności
"Teleprojekt"
Długa 23/25; Długa 25Śródmieście6701.07.1965
Dawn. Budynek Ceł Koronnych (Komora Celna), potem Archiwum Główne Akt Dawnych (wraz
z łącznikiem), obecnie: Instytut Sztuki PAN
Długa 24; pl. Krasińskich 1AŚródmieście7901.07.1965
Dawn. Pałacyk Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej, obecnie: Instytut Sztuki PANDługa 26Śródmieście8001.07.1965
Kamienica Urbana ForestieraDługa 27Śródmieście6801.07.1965
Dawn. Kamienica Lasockich, Zajazd "Na Lasockiem", obecnie: Instytut Sztuki Polskiej Akademii NaukDługa 28Śródmieście8101.07.1965
Pałac Ignacego Witosławskiego - Hotel PolskiDługa 29Śródmieście6901.07.1965
Klasztor oo. PaulinówDługa 3Śródmieście44101.07.1965
Kościół pw. Św. Ducha oo. PaulinówDługa 3; Nowomiejska 23Śródmieście34801.07.1965
Dawn. Pałac Teppera-Dückerta ("Pod Czterema Wiatrami"), obecnie: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat
Farmaceutyczny, Główny Insepktorat Sanitarny, Biuro WHO w Polsce
Długa 38/40Śródmieście8501.07.1965
Kamienica Dulfusowska, LelewelówDługa 4Śródmieście7201.07.1965
Dawn. Kamienica "Na Potkańskim", obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk
Ekonomicznych
Długa 44/50; Długa 44Śródmieście8601.07.1965
Dawn. Arsenał (Cekhauz), więzienie, Archiwum
Miejskie Warszawy, obecnie: Państwowe Muzeum Archeologiczne
Długa 52Śródmieście8701.07.1965
Dawn. Arsenał (Cekhauz), więzienie, Archiwum
Miejskie Warszawy - teren, obecnie: Państwowe Muzeum Archeologiczne
Długa 52Śródmieście8701.07.1965
Dawn. Kamienica Franciszka Paulina, obecnie: Naczelna Dyrekcja Archiwów PaństwowychDługa 6Śródmieście7301.07.1965
Dawn. Pałac Raczyńskich, Komisja Rządowa
Sprawiedliwości, obecnie: Archiwum Główne Akt Dawnych
Długa 7Śródmieście6401.07.1965
Dawn. Publiczne Szkoły Powszechne nr 34 i 41, tzw.
szkoła "Pod Mądrą Sową", obecnie: Zespół Szkół Nr 69
Drewniana 8Śródmieście122909.05.1983
Kamienica Jerzego Nechaya i Czesława Pukińskiego (wraz z wystrojem wnętrz i
ogrodem tylnym)
Dynasy 8Śródmieście4919.05.2003
Rotunda mieszcząca "Panoramę Tatr" (zachowana część budynku wraz z terenem)Dynasy; OboźnaŚródmieście1605-A28.12.1995
Ulica DziekaniaDziekaniaŚródmieście112/101.07.1965
Przejście z Zamku do Katedry (nad ul.
Dziekania)
DziekaniaŚródmieście180/201.07.1965
Dawn. Pałac Dziekana, obecnie: Muzeum Archidiecezji WarszawskiejDziekania 1; Dziekania 4/6Śródmieście112/201.07.1965
Muzeum-Więzienie "Pawiak" - zachowane częściowo pawilony VII i VIII (wraz z terenem, fragmentem bramy wjazdowej uzbrojonej kolczastym drutem, murem więziennym,
brukiem)
Dzielna 24/26ŚródmieścieA-1415.05.2001
Muzeum-Więzienie "Pawiak" - teren (wraz z fragmentem bramy wjazdowej uzbrojonej kolczastym drutem, murem więziennym,
brukiem)
Dzielna 24/26ŚródmieścieA-149615.05.2001
Dom Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego, potem Kamienica Waksmanów i Gliklichowej (wraz z granicami
posesji)
E. Konopczyńskiego 5/7ŚródmieścieA-80804.07.2008
Dawn. Pałacyk Okoniewskiego (wraz z działką), obecnie: Rezydencja ambasadora MarokaE. Plater 17Śródmieście1505-A18.02.1992
Kamienica Karnbluma, Warszawska Szkoła
Sadownictwa
E. Plater 30ŚródmieścieA-89908.02.2010
KamienicaE. Plater 7ŚródmieścieA-143114.12.2017
Zakład Aparatów Miedzianych i Odlewnia
"Adolf Witt i syn" - budynek fabryki
E. Plater 9/11ŚródmieścieA-151729.07.2019
Kamienica Wittów - budynek oraz oficyna
(wraz z częścią terenu posesji)
E. Plater 9/11ŚródmieścieA-151829.07.2019
Kamienica Wittów - część terenu posesjiE. Plater 9/11ŚródmieścieA-151829.07.2019
Ulica ElektoralnaElektoralnaŚródmieście11501.07.1965
Dawn. Szpital św. Ducha, obecnie: Mazowieckie Centrum Kultury i SztukiElektoralna 12Śródmieście11801.07.1965
Dawn. Bank Polski, Kantor Warszawski (Rosyjskiego) Banku Państwa, Ministerstwo
Przemysłu i Handlu, obecnie: Główny Urząd Miar
Elektoralna 2Śródmieście467/201.07.1965
Dom przy ul. F. Chopina 5AF. Chopina 5A; al. Róż 14ŚródmieścieA-129318.03.2015
Dom przy ul. F. Chopina 5BF. Chopina 5BŚródmieścieA-129318.03.2015
Skwer Batalionu AK "Ruczaj" oraz zespół budowlany wraz z terenem założeniaF. Chopina; Mokotowska; Piękna; A. Călinescu; Batalionu AK „Ruczaj” SkwerŚródmieścieA-129318.03.2015
Dom Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Ognisko" (wraz z przydomowym ogródkiem i murowanym ogrodzeniem)Filtrowa 7Śródmieście22-A21.12.2001
Kamienica R. Gessnera (wraz z oficynami i
terenem posesji)
Flory 3ŚródmieścieA-42913.05.2005
Pałac Konstantego Zamoyskiego (Pałac
Zamoyskich) - oficyna południowa
Foksal 1Śródmieście659/201.07.1965
Pałac Konstantego Zamoyskiego (Pałac Zamoyskich) - parkFoksal 1; Foksal 1A; Foksal 2/2A; Foksal 4Śródmieście65801.07.1965
Kamienica Spółki Akcyjnej Przemysłu
Metalurgicznego
Foksal 11Śródmieście129510.06.1987
Kamienica Grzegorza WajnszteinaFoksal 13Śródmieście129610.06.1987
Kamienica Artura SpitzbarthaFoksal 15Śródmieście129710.06.1987
Kamienica hr. Ksawerego BranickiegoFoksal 16Śródmieście89717.05.1977
Siedziba Warszawskiego Towarzystwa
Wioślarskiego
Foksal 19Śródmieście66001.07.1965
Pałac Konstantego Zamoyskiego (Pałac
Zamoyskich) - d. stajnia-wozownia
Foksal 1AŚródmieście659/201.07.1965
Dawn. Pałac Konstantego Zamoyskiego (Pałac
Zamoyskich) - gmach główny, obecnie: Siedziba Stowarzyszenia Architektów RP
Foksal 2Śródmieście659/101.07.1965
Pałac Konstantego Zamoyskiego (Pałac Zamoyskich) - oficyna północna (dom
dozorcy)
Foksal 4Śródmieście659/201.07.1965
Pałac hr. Konstantego Przeździeckiego (wraz
z parkiem)
Foksal 6Śródmieście89601.07.1977
Pałac hr. Konstantego Przeździeckiego - parkFoksal 6Śródmieście89601.07.1977
Ulica FranciszkańskaFranciszkańskaŚródmieście11901.07.1965
Dom przy ul. Franciszkańska 1Franciszkańska 1; Koźla 28Śródmieście69701.07.1965
Dawn. Kamienica SM "Dom w Parku" (wraz z
terenem), obecnie: Izba Przemysłowo-Handlowa
Frascati 2Śródmieście8-A23.03.2001
Ulica FretaFretaŚródmieście12101.07.1965
Kamienica DulfusowskaFreta 1Śródmieście12201.07.1965
Kościół oo. Dominikanów pw. św. JackaFreta 10Śródmieście14901.07.1965
Klasztor oo. DominikanówFreta 10Śródmieście14901.07.1965
Kościół oo. Dominikanów pw. św. Jacka -
dzwonnica
Freta 10Śródmieście14901.07.1965
Kamienica SchenkaFreta 11Śródmieście12701.07.1965
Kamienica Wojciecha Wielądki (Gidelskiego)Freta 12Śródmieście15001.07.1965
Kamienica Huttinowska, OpelewskiegoFreta 13/15; Freta 13Śródmieście12801.07.1965
Kamienica Franciszka SalwatoraFreta 13/15; Freta 15Śródmieście12901.07.1965
Kamienica Pod MadonnąFreta 14Śródmieście15101.07.1965
Dawn. Kamienica Macieja Łyszkiewicza, obecnie: Muzeum Marii Skłodowskiej-CurieFreta 16Śródmieście66501.07.1965
Kamienica KalińskichFreta 17Śródmieście13001.07.1965
Kamienica Szymona ZatorskiegoFreta 18Śródmieście15201.07.1965
Kamienica Pikiermana, HeynaFreta 19Śródmieście13101.07.1965
Dom przy ul. Freta 2Freta 2Śródmieście14501.07.1965
Kamienica Dulfusowska, OkęckichFreta 20/24; Freta 20Śródmieście15301.07.1965
Kamienica Zakrzewskich, SzafranowiczaFreta 20/24; Freta 22Śródmieście66601.07.1965
Kamienica ChroniewskiegoFreta 20/24; Freta 24Śródmieście15401.07.1965
Kamienica KawczyńskichFreta 21/23; Freta 21Śródmieście13201.07.1965
Kamienica BołchowiczówFreta 21/23; Freta 23Śródmieście13301.07.1965
Kamienica Pod Łabędziem, Pawła
Głuszyńskiego
Freta 25Śródmieście13401.07.1965
Kamienica KumelskiegoFreta 26/28; Freta 26Śródmieście15501.07.1965
Kamienica GralkowskiegoFreta 26/28; Freta 28Śródmieście15601.07.1965
Dom przy ul. Freta 27Freta 27ŚródmieścieA-80709.07.2008
Kamienica Pod Okiem Opatrzności,
Kubasiewiczów
Freta 29/31; Freta 29Śródmieście13501.07.1965
Kamienica WójtowskaFreta 29/31; Freta 31Śródmieście13601.07.1965
Kamienica AmbroszkiewiczowskaFreta 3Śródmieście12301.07.1965
Kamienica WątrobowiczaFreta 30/32; Freta 30Śródmieście15701.07.1965
Kamienica Pod Okiem Opatrzności, BreynaFreta 30/32; Freta 32Śródmieście15801.07.1965
Dom przy ul. Freta 33Freta 33/35; Freta 33Śródmieście66201.07.1965
Kamienica Franciszka SalwatoraFreta 33/35; Freta 35Śródmieście66301.07.1965
Kamienica Wenizerowska (Weynizerowska)Freta 34/36; Freta 34Śródmieście15901.07.1965
Kamienica Trębalskiego (Minasiewicza)Freta 34/36; Freta 36Śródmieście16001.07.1965
Kamienica Adama KopankiFreta 37Śródmieście13701.07.1965
Dom przy ul. Freta 38Freta 38Śródmieście66701.07.1965
Dom przy ul. Freta 39Freta 39; Koźla 12Śródmieście13801.07.1965
Dom przy ul. Freta 4Freta 4/6; Freta 4Śródmieście14701.07.1965
Kamienica FinkiewiczowskaFreta 4/6; Freta 6Śródmieście14801.07.1965
Kamienica Markowskiego (Eyzbacha
Zdybałowicza)
Freta 41/43; Freta 41Śródmieście13801.07.1965
Kamienica MagierowskichFreta 41/43; Freta 43Śródmieście13901.07.1965
Dom przy ul. Freta 44Freta 44/46; Freta 44Śródmieście66801.07.1965
Dom przy ul. Freta 46Freta 44/46; Freta 46Śródmieście66801.07.1965
Kamienica KrauzegoFreta 45/47; Freta 45Śródmieście14001.07.1965
Kamienica PicolegoFreta 45/47; Freta 47Śródmieście14101.07.1965
Kamienica TaczyńskiegoFreta 48Śródmieście16201.07.1965
Kamienica KarasiewiczaFreta 49/51; Freta 49Śródmieście14201.07.1965
Kamienica NeybaumaFreta 49/51; Freta 51Śródmieście14301.07.1965
Dom przy ul. Freta 5Freta 5Śródmieście12401.07.1965
Kamienica GleichaFreta 50Śródmieście16301.07.1965
Kamienica KarasiewiczaFreta 53/55; Freta 53Śródmieście14401.07.1965
Dom przy ul. Freta 55Freta 53/55; Freta 55Śródmieście66401.07.1965
Kamienica Pod Okiem OpatrznościFreta 7/9; Freta 7Śródmieście12501.07.1965
Kamienica BaniuszowskaFreta 7/9; Freta 9Śródmieście12601.07.1965
Wodotrysk (fontanna)gen. W. Andersa 1; gen. W. Andersa 5; Skwer Batalionu Harcerskiego AK „Wigry” Śródmieście4/201.07.1965
Dawn. Dom Akademiczek fundacji barona Hirscha, obecnie: Dom Studencki "Sezam" Politechniki
Warszawskiej
Górnośląska 14Śródmieście81920.06.1973
Dom Pierwszego Warszawskiego Towarzystwa Budowy Własnych Mieszkań, potem Ujazdowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej
Górnośląska 16Śródmieście82020.06.1973
Dom Spółdzielczego Stowarzyszenia Mieszkalnego Urzędników Pocztowej Kasy
Oszczędności
Górnośląska 20Śródmieście1512-A09.03.1992
Kamienica Leona BreslaueraGórnośląska 22ŚródmieścieA-141005.01.1990
Kolonia Profesorska - Dom własny arch. Czesława Domaniewskiego (wraz z ogrodem)Górnośląska 33Śródmieście1599-A29.11.1995
Kolonia Profesorska - Dom własny arch.
Czesława Domaniewskiego - ogród
Górnośląska 33Śródmieście1599-A29.11.1995
Układ urbanistyczny Kolonii ProfesorskiejGórnośląska; J. Hoene-Wrońskiego; Myśliwiecka; ProfesorskaŚródmieścieA-120217.09.2013
Klatka schodowa (westybul i schody) budynku Towarzystwa Ubezpieczeń "Rossya"H. Sienkiewicza 12/14; Marszałkowska 124ŚródmieścieA-150219.04.2019
Kamienica Natana Morgensterna (wraz z
terenem posesji)
H. Sienkiewicza 4ŚródmieścieA-123712.02.2014
Kamienica Maksymiliana Harczyka (wraz z
terenem posesji)
H. Sienkiewicza 6; Jasna 10ŚródmieścieA-76103.10.2007
Dawn. Dwór Mikołaja Daniłowicza (tzw. "Dom Pod
Królami"); Biblioteka Załuskich, obecnie: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Hipoteczna 2; Daniłowiczowska 14Śródmieście6201.07.1965
Kamienica Bronisława SukiertaHoża 1ŚródmieścieA-71027.07.2006
Kamienica Juliana Glassa (wraz z terenem
posesji)
Hoża 27AŚródmieścieA-137606.02.2017
Kamienica Lichtenbaumów (wraz z terenem
posesji)
Hoża 39ŚródmieścieA-135601.08.2016
Kamienica Chaima Brauna i Janiny
Macierakowskiej
Hoża 41Śródmieście76001.07.1965
Kamienica Michała Kuzniecowa, potem
Światopełk-Zawadzkich
Hoża 42Śródmieście67701.07.1965
Dawn. Wytwórnia broni palnej Roberta Zieglera, Fabryka Brązów i Sreber Braci Łopieńskich, obecnie: Elewacje frontowe budynków warsztatowych z zespołu zabudowań Fabryki Brązów i Sreber Braci Łopieńskich (wraz z otoczeniem)Hoża 55ŚródmieścieA-84927.04.2007
Dawn. Internat dla Niezamożnych Słuchaczek Seminarium Nauczycielskiego pw. "Opatrzności" - budynek główny; Dom Związku Osadników Wojskowych, obecnie: Wydział Architektury Wnętrz i Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk PięknychJ. Hoene-Wrońskiego 1; Myśliwiecka 8ŚródmieścieA-147319.02.2019
Internat dla Niezamożnych Słuchaczek Seminarium Nauczycielskiego pw. "Opatrzności" - teren posesjiJ. Hoene-Wrońskiego 1; Myśliwiecka 8ŚródmieścieA-147319.02.2019
Kolonia Profesorska - Dom własny arch. Romualda Gutta (wraz z zielenią i
ukształtowaniem terenu)
J. Hoene-Wrońskiego 5Śródmieście92025.11.1977
Kolonia Profesorska - Dom własny arch. Romualda Gutta - zieleń i ukształtowanie
terenu
J. Hoene-Wrońskiego 5Śródmieście92025.11.1977
Kolonia Profesorska - Dom własny arch. Karola Jankowskiego (wraz z działką i
ogrodem)
J. Hoene-Wrońskiego 7Śródmieście1528-A02.09.1992
Kolonia Profesorska - Dom własny arch.
Karola Jankowskiego - ogród
J. Hoene-Wrońskiego 7Śródmieście1528-A02.09.1992
Kolonia Profesorska - Dom własny Józefa
Seredyńskiego (wraz z działką i zielenią)
J. Hoene-Wrońskiego 9Śródmieście1509-A17.02.1992
Kolonia Profesorska - Dom własny Józefa
Seredyńskiego - zieleń
J. Hoene-Wrońskiego 9Śródmieście1509-A17.02.1992
Ulica Śniadeckich (Stanisławowskie
założenie urbanistyczne)
J. i J. ŚniadeckichŚródmieście54301.07.1965
Osiedle MDM IJ. i J. Śniadeckich 1/15ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica własna Mariana KontkiewiczaJ. i J. Śniadeckich 23Śródmieście1394-A20.09.1989
Prywatna Szkoła RzemiosłJ. Pankiewicza 3ŚródmieścieA-89908.02.2010
Dawn. Bank Towarzystw Spółdzielczych - Dom "Pod
Orłami", obecnie: Krajowa Rada Spółdzielcza
Jasna 1; Zgoda 10Śródmieście67520.11.1968
Kamienica Juliana Ankiewicza (wraz z
oficynami oraz terenem posesji)
Jasna 17ŚródmieścieA-78425.02.2008
Dawn. Dawny Pawilon Operacyjny Oddziału
Chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego, obecnie: Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego
Jazdów 1Śródmieście19-A01.07.1965
Szpital Ujazdowski - pawilonJazdów 10A;
Jazdów 10B
ŚródmieścieA-146104.12.2018
Dawn. Dawny Pawilon Operacyjny Oddziału
Chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego, obecnie: Główna Biblioteka Lekarska - Dział Zbiorów
Specjalnych
Jazdów 1AŚródmieście18-A07.09.2001
Dawn. Zamek Ujazdowski - pozostałości, obecnie: Centrum Sztuki WspółczesnejJazdów 2Śródmieście168/101.07.1965
Dawn. Szpital Ujazdowski - pawilon szpitalny, obecnie: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej - Oddział XV Dzienny
Psychiatryczny Rehabilitacyjny
Jazdów 5ŚródmieścieA-146104.12.2018
Szpital Ujazdowski - pawilon stomatologiiJazdów 8AŚródmieścieA-146104.12.2018
Ulica JezuickaJezuickaŚródmieście17301.07.1965
Kolegium oo. JezuitówJezuicka 1/3Śródmieście17401.07.1965
Kanonia Stanisława BonieckiegoJezuicka 2Śródmieście17501.07.1965
Dawn. Gimnazjum Zaluscianum; Komisja Edukacji
Narodowej; Gimnazjum Realne, obecnie: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Jezuicka 4Śródmieście17601.07.1965
Kamienica Biskupów PoznańskichJezuicka 6/8; Jezuicka 6Śródmieście17701.07.1965
Kamienica Feliksa SzymanowskiegoJezuicka 6/8; Jezuicka 8Śródmieście17801.07.1965
Teatr PolskiK. Karasia 2Śródmieście68001.07.1965
Ulica Kamienne SchodkiKamienne
Schodki
Śródmieście17901.07.1965
Ulica KanoniaKanoniaŚródmieście180/101.07.1965
Przejście z Zamku do Katedry (nad ul.
Kanonia)
KanoniaŚródmieście180/301.07.1965
KanoniaKanonia 10/12/14; Kanonia 10Śródmieście18301.07.1965
KanoniaKanonia 10/12/14; Kanonia 12Śródmieście18401.07.1965
KanoniaKanonia 10/12/14; Kanonia 14Śródmieście18501.07.1965
KanoniaKanonia 16/18; Kanonia 16Śródmieście18601.07.1965
KanoniaKanonia 16/18; Kanonia 18Śródmieście18701.07.1965
Kuria Jana ŻelazowskiegoKanonia 20/22; Kanonia 20Śródmieście18801.07.1965
KanoniaKanonia 20/22; Kanonia 22Śródmieście18901.07.1965
KanoniaKanonia 24/26; Kanonia 24Śródmieście19001.07.1965
KanoniaKanonia 24/26; Kanonia 26Śródmieście19101.07.1965
KanoniaKanonia 6Śródmieście18101.07.1965
KanoniaKanonia 8Śródmieście18201.07.1965
Ulica KapitulnaKapitulnaŚródmieście19201.07.1965
Pałac Chodkiewiczów (wraz z terenem) -
ogrodzenie z bramami
KapitulnaŚródmieście30601.07.1965
Pałac Chodkiewiczów (wraz z terenem) -
oficyna od ul. Kapitulnej
Kapitulna 2/6; Podwale 11Śródmieście30601.07.1965
Pałac Chodkiewiczów (wraz z terenem)Kapitulna 8Śródmieście30601.07.1965
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów przy Kościele pw. Przemienienia PańskiegoKapucyńska 4Śródmieście30001.07.1965
Polskie Towarzystwo HigieniczneKarowa 31Śródmieście91704.11.1977
Maneż belwederskiKlonowa 1; Klonowa 3Śródmieście19301.07.1965
Willa Czesława WehraKlonowa 4Śródmieście1481-A18.05.1991
Willa Czesława Wehra - ogródKlonowa 4Śródmieście1481-A18.05.1991
Willa Czesława Wehra - ogrodzenieKlonowa 4Śródmieście1481-A18.05.1991
Willa Urbanowicza i MuszyńskiegoKlonowa 6; Klonowa 8; Klonowa 6/8Śródmieście1480-A18.05.1991
Willa Urbanowicza i Muszyńskiego - działkaKlonowa 6; Klonowa 8; Klonowa 6/8Śródmieście1480-A18.05.1991
Willa Urbanowicza i Muszyńskiego -
ogrodzenie
Klonowa 6; Klonowa 8; Klonowa 6/8Śródmieście1480-A18.05.1991
Pałac Sierakowskiego (Koszary
Sierakowskie, Koszary Konwiktorskie)
Konwiktorska 3/5Śródmieście19401.07.1965
Ulica Koszykowa (Stanisławowskie założenie
urbanistyczne)
KoszykowaŚródmieście54301.07.1965
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")Koszykowa 1ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica Apolinarego SzymborskiegoKoszykowa 24ŚródmieścieA-127912.12.2014
Dawn. Biblioteka Publiczna fundacji Eugenii Kierbedziowej, obecnie: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego
Koszykowa 26Śródmieście68701.07.1965
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")Koszykowa 3ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica Henryka i Heleny Higerów oraz
Pejsacha Rotberga (budynek frontowy)
Koszykowa 30ŚródmieścieA-110629.01.2013
Osiedle MDM IKoszykowa 34/50; Piękna 31/37ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica Gustawa Wojciechowskiego
(wraz z terenem posesji)
Koszykowa 35ŚródmieścieA-136724.11.2016
Kamienica Henryka Kocha (wraz z terenem
posesji)
Koszykowa 49AŚródmieścieA-121412.11.2013
Osiedle MDM IKoszykowa 53ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. V Carskie Gimnazjum Męskie, obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział
Architektury
Koszykowa 55Śródmieście76601.03.1969
Hala targowa "Koszyki"Koszykowa 63Śródmieście68601.07.1965
Hala targowa "Koszyki - budynek
administracyjno-mieszkalny
Koszykowa 63Śródmieście68601.07.1965
Kamienica Próchnickich i Mariana
Kontkiewicza (wraz z terenem)
Koszykowa 70Śródmieście24-A10.12.2001
Politechnika Warszawska - domek dozorcyKoszykowa 75Śródmieście92101.12.1977
Dawn. Politechnika Warszawska - dom mieszkalny profesorów (budynek mieszkalny I), obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział FizykiKoszykowa 75Śródmieście92101.12.1977
Politechnika Warszawska - Gmach
Elektrotechniki
Koszykowa 75Śródmieście92101.12.1977
Dawn. Politechnika Warszawska - Gmach Fizyki z
obserwtorium astronomicznym, obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki
Koszykowa 75Śródmieście92101.12.1977
Dawn. Politechnika Warszawska - Gmach Nowej
Kreślarni, obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział
Transportu
Koszykowa 75Śródmieście92101.12.1977
Układ urbanistyczny oraz zespół budowlany Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM)Koszykowa; Litewska; Marszałkowska; Natolińska; Nowowiejska; Piękna; S. Sempołowskiej; Służewska; al. Wyzwolenia; pl. KonstytucjiŚródmieścieA-137713.03.2017
Politechnika Warszawska - zespół zabudowań wraz z układem dróg i fragmentami ich dawnej nawierzchni oraz zieleniąKoszykowa; Nowowiejska; S. Noakowskiego; al.Niepodległości; pl. Politechniki; WierzbickiegoŚródmieście92101.12.1977
Ulica KościelnaKościelnaŚródmieście19601.07.1965
Kamienica tzw. Pałac Łowczanki
(Chodkiewiczowej)
Kościelna 10Śródmieście19901.07.1965
Dom przy ul. Kościelna 11Kościelna 11Śródmieście76901.07.1965
Dawn. Pałac Przeździeckich, obecnie: Hotel "Le Regina"Kościelna 12Śródmieście20001.07.1965
Dom przy ul. Kościelna 13Kościelna 13Śródmieście77001.07.1965
Kamienica BocheńskichKościelna 14/16; Kościelna 14Śródmieście20101.07.1965
Kamienica RozdayceraKościelna 14/16; Kościelna 16Śródmieście20201.07.1965
Dom przy ul. Kościelna 15Kościelna 15Śródmieście19701.07.1965
Kamienica Pod Matką Boską ŁaskawąKościelna 17; Freta 52Śródmieście16401.07.1965
Dom przy ul. Kościelna 6Kościelna 6Śródmieście76701.07.1965
Dom przy ul. Kościelna 7Kościelna 7; Kościelna 7/9Śródmieście76801.07.1965
Dom przy Rynku Nowego Miasta 29/31Kościelna 7; Rynek Nowego Miasta 29/31Śródmieście79801.07.1965
Kamienica Deręgowskiego (nr 8), Kamienica
Górskich (nr 8A)
Kościelna 8/8AŚródmieście19801.07.1965
Dom przy ul. Kościelna 9Kościelna 9; Kościelna 7/9Śródmieście76801.07.1965
Ulica KoziaKoziaŚródmieście20301.07.1965
Kamienica BarszczewiczowskaKozia 1Śródmieście20401.07.1965
Dawn. Pałac Prymasowski - pawilon ogrodowy (d. kordegarda, potem oranżeria lub śniadalnia), obecnie: Muzeum Karykatury im. Eryka LipińskiegoKozia 11Śródmieście52001.07.1965
Pałac Prymasowski - ogródKozia 11; Kozia 7; Kozia 9; Senatorska 13/15Śródmieście52001.07.1965
Kamienica Piotra HizaKozia 14; Krakowskie Przedmieście 39Śródmieście21901.07.1965
Kamienica Cechu RzeźnikówKozia 4; Krakowskie Przedmieście 29ŚródmieścieA-146421.01.2019
Dom przy ul. Krakowskie Przedmieście 31Kozia 6; Krakowskie Przedmieście 31Śródmieście21601.07.1965
Kamienica Greyowska, Hotel de SaxeKozia 8; Krakowskie Przedmieście 33Śródmieście21701.07.1965
Ulica KoźlaKoźlaŚródmieście68801.07.1965
Dom przy ul. Koźla 10Koźla 10Śródmieście69201.07.1965
Dom przy ul. Koźla 14Koźla 14Śródmieście69301.07.1965
Dom przy ul. Koźla 16/18Koźla 16/18Śródmieście69401.07.1965
Dom przy ul. Koźla 2Koźla 2/4; Koźla 2Śródmieście68901.07.1965
Kamienica Jana Adolfa JasińskiegoKoźla 2/4; Koźla 4Śródmieście69001.07.1965
Dom przy ul. Koźla 20/22Koźla 20/22Śródmieście69501.07.1965
Dom przy ul. Koźla 24/26Koźla 24/26Śródmieście69601.07.1965
Dom przy ul. Koźla 6/8Koźla 6/8Śródmieście69101.07.1965
Ulica Krakowskie PrzedmieścieKrakowskie PrzedmieścieŚródmieście20501.07.1965
Uniwersytet Warszawski - Zespół architektoniczno-przestrzenny (wraz z układem dróg, występującą tu zielenią i
fragmentem skarpy)
Krakowskie PrzedmieścieŚródmieście1244-A27.07.1984
Dawn. Pałac Kazimierzowski, "Villa Regia", obecnie: Uniwersytet Warszawski - Rektorat, administracjaKrakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście243/101.07.1965
Dawn. Uniwersytet Warszawski - Gmach Audytoryjny, obecnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny - Wydział FarmaceutycznyKrakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście243/201.07.1965
Dawn. Gimnazjum Realne, potem Szkoła Główna, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział Historyczny, Instytut ArcheologiiKrakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście243/201.07.1965
Dawn. Uniwersytet Warszawski - Gmach Poseminaryjny, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji (Collegium Iuridicum I)Krakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście243/201.07.1965
Dawn. Uniwersytet Warszawski - Gmach Pomuzealny - Pawilon Sztuk Pięknych, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział HistorycznyKrakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście243/201.07.1965
Dawn. Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka, obecnie: Uniwersytet Warszawski - sale audytoryjneKrakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście99510.11.1980
Dawn. Uniwersytet Warszawski - Gmach
Pedagogiki, potem Centrum Informatyczne, obecnie: Uniwersytet Warszawski - budynek
administracyjny
Krakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście1244-A27.07.1984
Uniwersytet Warszawski - Audytorium
Maximum
Krakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście1244-A27.07.1984
Uniwersytet Warszawski - Wydział PolonistykiKrakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście1244-A27.07.1984
Dawn. Uniwersytet Warszawski - oficyna północno-
zachodnia ("Pod Wizytkami"), obecnie: Uniwersytet Warszawski - budynek
administracyjny
Krakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście1244-A27.07.1984
Dawn. Mały Belweder (Belwederek), obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział PolonistykiKrakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście1244-A27.07.1984
Uniwersytet Warszawski - brama
uniwersytecka
Krakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście1244-A27.07.1984
Dawn. Uniwersytet Warszawski - stołówka
pracownicza i klub profesorski, obecnie: Uniwersytet Warszawski - stołówka
uniwersytecka
Krakowskie Przedmieście
26/28
Śródmieście1244-A27.07.1984
Hotel BristolKrakowskie Przedmieście
42/44
Śródmieście69801.07.1965
Dawn. Pałac Koniecpolskich (Radziwiłłów,
Lubomirskich, Namiestnikowski), obecnie: Pałac Prezydencki
Krakowskie Przedmieście
46/48
Śródmieście24701.07.1965
Kamienica Zgromadzenia Księży Misjonarzy
Świętego Wincentego á Paulo
Krakowskie Przedmieście 1Śródmieście20601.07.1965
Kamienica Szpremonta (Wojciecha Saryusz-
Witkowskiego)
Krakowskie Przedmieście 10Śródmieście23901.07.1965
Dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego,
tzw. "Dom bez kantów" (wraz z terenem)
Krakowskie Przedmieście 11; Królewska 2Śródmieście1521-A09.11.1992
Kamienica Czulskiego (Johanna Ekierta)Krakowskie Przedmieście 12Śródmieście24001.07.1965
Hotel EuropejskiKrakowskie Przedmieście 13Śródmieście21101.07.1965
Kamienica PołtarzewskiegoKrakowskie Przedmieście 14Śródmieście24101.07.1965
Dawn. Pałac Potockich (Czartoryskich, Ossolińskich, dwór Denhoffów) - budynek
główny, obecnie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15Śródmieście21201.07.1965
Dawn. Pałac Potockich (Czartoryskich,
Ossolińskich, dwór Denhoffów) - kordegarda wraz z bramami, obecnie: Galeria Kordegarda
Krakowskie Przedmieście 15Śródmieście21201.07.1965
Kamienica rodziny Liedtke "Pod Messalką" - oficyna wraz z Łaźnią CentralnąKrakowskie Przedmieście 16/18ŚródmieścieA-54002.10.2005
Kamienica Stanisława PotockiegoKrakowskie Przedmieście 17Śródmieście21301.07.1965
Dawn. Szpital św. Rocha, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Instytut Kultury Polskiej, przychodnia, kluby i organizacje studenckieKrakowskie Przedmieście 24Śródmieście24201.07.1965
Dawn. Poczta Saska, Pałac Andrzeja Stanisława
Kostki Załuskiego, obecnie: Prokuratura Apelacyjna
Krakowskie Przedmieście 25; Trębacka 2Śródmieście21401.07.1965
Dawn. Uniwersytet Warszawski - Gmach Porektorski, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział Orientalistyczny; Wydział Historyczny, Instytut Historii SztukiKrakowskie Przedmieście 26/28Śródmieście243/201.07.1965
Uniwersytet Warszawski - mur oporowy za Pałacem Kazimierzowskim (wraz z resztkami założenia ogrodowego na skarpie)Krakowskie Przedmieście 26/28Śródmieście1244-A27.07.1984
Kamienica KestnerówKrakowskie Przedmieście 27; Kozia 2Śródmieście21501.07.1965
Kościół pw. Świętego Krzyża oo. MisjonarzyKrakowskie Przedmieście 3Śródmieście20701.07.1965
Dawn. Klasztor Zgromadzenia Księży Misjonarzy
Świętego Wincentego á Paulo, Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Krakowskie Przedmieście 3Śródmieście20801.07.1965
Dawn. Pałac Uruskich-Czetwertyńskich, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych
Krakowskie Przedmieście 30Śródmieście24401.07.1965
Pałac Uruskich-Czetwertyńskich - ogrodzenie
wokół pałacu
Krakowskie Przedmieście 30Śródmieście124427.07.1984
Dawn. Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum", Instytut Muzykologii, Studium Europy Wschodniej, Muzeum UWKrakowskie Przedmieście 32Śródmieście24501.07.1965
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich - ogrodzenie
wokół pałacu
Krakowskie Przedmieście 32Śródmieście124427.07.1984
Zespół klasztoru Sióstr Wizytek - ogrodzenieKrakowskie Przedmieście 34Śródmieście24601.07.1965
Zespół klasztoru Sióstr Wizytek - spichlerzKrakowskie Przedmieście 34Śródmieście24601.07.1965
Zespół klasztoru Sióstr Wizytek - budynek
klasztoru
Krakowskie Przedmieście 34Śródmieście24601.07.1965
Zespół klasztoru Sióstr Wizytek - Kościół pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej
Bogurodzicy Maryi
Krakowskie Przedmieście 34Śródmieście24601.07.1965
Zespół klasztoru Sióstr Wizytek - kalwariaKrakowskie Przedmieście 34Śródmieście24601.07.1965
Zespół klasztoru Sióstr Wizytek - budynki
gospodarcze
Krakowskie Przedmieście 34Śródmieście24601.07.1965
Kamienica Erharda Lazarusa
(Cherytakowska, Piotra Hiza)
Krakowskie Przedmieście 37; Kozia 12Śródmieście21801.07.1965
Kamienica Karenstroffera (Cechu Krawców)Krakowskie Przedmieście 41; Kozia 16Śródmieście22001.07.1965
Kamienica Jakuba Tugela (Cechu Cyrulików)Krakowskie Przedmieście 43; Kozia 18Śródmieście22101.07.1965
Kamienica Józefa SkalskiegoKrakowskie Przedmieście 45; Kozia 20Śródmieście22201.07.1965
Dawn. Kamienica Karmelitów Bosych, Władysława Szancera, obecnie: Pałac PrezydenckiKrakowskie Przedmieście 46/48; Krakowskie Przedmieście 50Śródmieście24701.07.1965
Dawn. Pałac Czapskich (Krasińskich, Raczyńskich) -
budynek główny, obecnie: Akademia Sztuk Pięknych
Krakowskie Przedmieście 5Śródmieście20901.07.1965
Dawn. Pałac Czapskich (Krasińskich, Raczyńskich) -
skrzydło północne, obecnie: Akademia Sztuk Pięknych
Krakowskie Przedmieście 5Śródmieście20901.07.1965
Dawn. Pałac Czapskich (Krasińskich, Raczyńskich) -
skrzydło południowe, obecnie: Akademia Sztuk Pięknych
Krakowskie Przedmieście 5Śródmieście20901.07.1965
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (Kościół karmelitów bosych, kościół pokarmelicki,
kościół seminaryjny)
Krakowskie Przedmieście 52/54Śródmieście24801.07.1965
Dawny klasztor karmelitów bosych przy Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (wraz z bramą ogrodzenia), obecnie: Wyższe Metropolitalne Seminarium DuchowneKrakowskie Przedmieście 52/54Śródmieście24801.07.1965
Kamienica GarskichKrakowskie Przedmieście 53; Kozia 28Śródmieście22301.07.1965
Kamienica d. Towarzystwa Zakładów Żyrardowskich "Hille i Dietrich" (wraz z terenem)Krakowskie Przedmieście 55; Kozia 30; Kozia 32Śródmieście1639-A15.11.1997
Dawn. Zajazd "Dziekanka", obecnie: Akademik Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina.
Krakowskie Przedmieście 56Śródmieście24901.07.1965
Kamienica RotterowskaKrakowskie Przedmieście 57; Kozia 34Śródmieście22401.07.1965
Kamienica GautierowskaKrakowskie Przedmieście 59; Kozia 36Śródmieście22501.07.1965
Kamienica Krajewskiego (Walentego
Heringa)
Krakowskie Przedmieście 61; Kozia 38Śródmieście22601.07.1965
Dawn. Kaplica Res Sacra Miser, obecnie: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMPKrakowskie Przedmieście 62Śródmieście25001.07.1965
Kamienica MillerowskaKrakowskie Przedmieście 63; Kozia 40Śródmieście22701.07.1965
Dawn. Resursa Obywatelska, obecnie: Stowarzyszenie Wspólnota PolskaKrakowskie Przedmieście 64Śródmieście25101.07.1965
Kamienica RauzowskaKrakowskie Przedmieście 65; Kozia 42Śródmieście22801.07.1965
Dawn. Dawne zachodnie skrzydło Klasztoru oo. Bernardynów; Odwach; Muzeum Przemysłu i
Rolnictwa, obecnie: Centralna Biblioteka Rolnicza
Krakowskie Przedmieście 66Śródmieście25201.07.1965
Dom mieszkalny Zakładu Osiedli
Robotniczych
Krakowskie Przedmieście 67; Kozia 44Śródmieście22901.07.1965
Dawn. Dawny kościół oo. Bernardynów, obecnie: Kościół pw. św. AnnyKrakowskie Przedmieście 68Śródmieście253/101.07.1965
Klasztor oo. Bernardynów przy Kościele pw.
Św. Anny
Krakowskie Przedmieście 68Śródmieście253/101.07.1965
Dzwonnica (wieża) przy kościele pw. Św.
Anny
Krakowskie Przedmieście 68Śródmieście253/101.07.1965
Kamienica Stanisława MarszałkiewiczaKrakowskie Przedmieście 69; Kozia 46Śródmieście23001.07.1965
Kamienica Józefa GrodzickiegoKrakowskie Przedmieście 7Śródmieście21001.07.1965
Kamienica CymbaurowskaKrakowskie Przedmieście 71; Kozia 48Śródmieście23101.07.1965
Kamienica Roeslera i HurtigaKrakowskie Przedmieście 79Śródmieście23201.07.1965
Kamienica JenatowskiegoKrakowskie Przedmieście 8Śródmieście23801.07.1965
Kamienica Macieja KurkowskiegoKrakowskie Przedmieście 81Śródmieście23301.07.1965
Kamienica RosenaKrakowskie Przedmieście 83Śródmieście23401.07.1965
Kamienica Wilhelma DupontaKrakowskie Przedmieście 85Śródmieście23501.07.1965
Dawn. Kamienica Prażmowskich (Joachima Pastoriusa, Mikołaja Prażmowskiego, Leszczyńskich, Rautenstrauchów, Dobrycza), obecnie: Dom LiteraturyKrakowskie Przedmieście 87/89; Senatorska 3Śródmieście23601.07.1965
Dawn. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie;
Zjednoczony Bank Ziemiański, obecnie: Muzeum Etnograficzne
Kredytowa 1Śródmieście25901.07.1965
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie - bramaKredytowa 1Śródmieście25901.07.1965
Dawn. Zarząd Towarzystwa Zakładów Gazowych, obecnie: Urząd m.st. WarszawyKredytowa 3Śródmieście69901.07.1965
Pałacyk Klubu Warszawskiego Towarzystwa
Myśliwskiego
Kredytowa 7Śródmieście70001.07.1965
Kamienica Jakuba Zalewskiego (wraz z
terenem posesji)
Krucza 3ŚródmieścieA-109704.04.2012
Kamienica Stanisława Siehena (wraz z
terenem wewnętrznego dziedzińca)
Krucza 47AŚródmieścieA-92225.05.2010
Dawn. Centralny Dom Towarowy (CDT); Centralny
Dom Dziecka "Smyk", obecnie: Dom Handlowy "Smyk"
Krucza 50; Al. Jerozolimskie 36/40ŚródmieścieA-71529.09.2006
Ulica Krzywe KołoKrzywe KołoŚródmieście261/101.07.1965
Dom przy ul. Krzywe Koło 3Krzywe Koło 1/3; Krzywe Koło 3Śródmieście70101.07.1965
Kamienica PsocińskaKrzywe Koło 12/14A; Krzywe Koło 12Śródmieście26901.07.1965
Kamienica Zawiszów, Wołłowicza (14a)Krzywe Koło 12/14A; Krzywe Koło 14aŚródmieście26901.07.1965
Kamienica Sobolewska (14)Krzywe Koło 14/16/18; Krzywe Koło 14Śródmieście27001.07.1965
Dom przy ul. Krzywe Koło 16Krzywe Koło 14/16/18; Krzywe Koło 16Śródmieście27101.07.1965
Kamienica Jana ŁabaszewskiegoKrzywe Koło 14/16/18; Krzywe Koło 18Śródmieście70301.07.1965
Kamienica RogozińskaKrzywe Koło 2/4; Krzywe Koło 2Śródmieście26501.07.1965
Dom przy ul. Krzywe Koło 4Krzywe Koło 2/4; Krzywe Koło 4Śródmieście26601.07.1965
Kamienica KlickiegoKrzywe Koło 22/24; Krzywe Koło 22Śródmieście27201.07.1965
Kamienica Macieja KarwatkiKrzywe Koło 22/24; Krzywe Koło 24Śródmieście27301.07.1965
Kamienica Rosmanów?Krzywe Koło 26/28; Krzywe Koło 26Śródmieście27401.07.1965
Dom przy ul. Krzywe Koło 28Krzywe Koło 26/28; Krzywe Koło 28Śródmieście27501.07.1965
Dom przy ul. Krzywe Koło 30Krzywe Koło 30Śródmieście27601.07.1965
Kamienica BaryczkówKrzywe Koło 5Śródmieście261/201.07.1965
Kamienica Bractwa Niemieckiego, BenońskaKrzywe Koło 6/6AŚródmieście70201.07.1965
Dom przy ul. Krzywe Koło 7Krzywe Koło 7Śródmieście26201.07.1965
Kamienica Karola Montelupiego (d. zajazd
pocztowy)
Krzywe Koło 8/10; Krzywe Koło 10Śródmieście26801.07.1965
Kamienica Jakuba Floriana NarzymskiegoKrzywe Koło 8/10; Krzywe Koło 8Śródmieście26701.07.1965
Dom przy ul. Krzywe Koło 9Krzywe Koło 9Śródmieście26301.07.1965
Dawn. D. ogród Kazimierza Poniatowskiego - grota
(Elizeum), obecnie: Park na Książęcem
KsiążęcaŚródmieście27801.07.1965
Dom probostwa parafii św. Aleksandra (wraz
z działką)
Książęca 21ŚródmieścieA-94208.10.1999
Zespół kamienic (wraz z oficynami i terenem posesji) - Kamienica Kazimierza Natansona, Kamienica Wiktora BychowskiegoKsiążęca 6ŚródmieścieA-71109.08.2006
Dawn. D. ogród Kazimierza Poniatowskiego, obecnie: Park na KsiążęcemKsiążęca; L. Kruczkowskiego; al. 3 MajaŚródmieście27801.07.1965
Osiedle MDM IIL. Waryńskiego 26ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIL. Waryńskiego 28ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIL. Waryńskiego 9ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IILitewska 11/13ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Kamienica Mariana Konopnickiego i
Władysława Cybulskiego, budynek dawnej ujeżdżalni (Tattersal), obecnie: Teatr "Syrena"
Litewska 3ŚródmieścieA-107924.07.2012
Dawn. Pałacyk ks. Wasyla Dołgorukowa, obecnie: Ambasada Republiki SłowackiejLitewska 6Śródmieście1507-A17.02.1992
Dom urzędników Banku Polskiego (wraz z
terenem posesji)
Lwowska 10ŚródmieścieA-144522.10.2018
Kamienica hr. Tomasza ZamoyskiegoLwowska 11Śródmieście77401.07.1965
Kamienica Stanisława Ursyn-RusieckiegoLwowska 13Śródmieście77501.07.1965
Pałacyk Stanisława Ursyn-RusieckiegoLwowska 13; Lwowska 13AŚródmieście70401.07.1965
Kamienica firmy budowlanej "Rogóyski, Horn
i Rupiewicz"
Lwowska 15Śródmieście77601.07.1965
Kamienica firmy budowlanej "Rogóyski, Horn
i Rupiewicz"
Lwowska 17Śródmieście77701.07.1965
Kamienica Salomona PeretzaLwowska 3Śródmieście77201.07.1965
Kamienica Adolfa Daaba, Zbigniewa
Rozmanita
Lwowska 6Śródmieście77301.07.1965
Willa Marii hr. Hutten-CzapskiejM. Bacciarellego 4Śródmieście1503-A15.01.1992
Willa Marii hr. Hutten-Czapskiej - działka i
ogrodzenie
M. Bacciarellego 4Śródmieście1503-A15.01.1992
Ulica KopernikaM. KopernikaŚródmieście19501.07.1965
Zakład Leczniczy dr. A. CiąglińskiegoM. Kopernika 11Śródmieście68301.07.1965
Kamienica Julii HalbergM. Kopernika 13Śródmieście68301.07.1965
Kamienica (wraz z działką)M. Kopernika 15Śródmieście1520-A02.06.1992
Kamienica Centralnego Towarzystwa
Rolniczego (wraz z terenem)
M. Kopernika 30Śródmieście68501.07.1965
Kamienica (wraz z terenem posesji); Kamienica BagińskichM. Kopernika 34Śródmieścienr. nie nadano09.01.2019
Kamienica - teren posesjiM. Kopernika 34Śródmieścienr. nie nadano09.01.2019
Kamienica M. Wolanowa (wraz ze skrytką z okresu okupacji w lokalu nr 21 oraz z
terenem)
M. Kopernika 4ŚródmieścieA-80220.10.1999
Warszawski Szpital dla Dzieci - budynek
główny
M. Kopernika 43Śródmieście68401.07.1965
Kasa Chorych m.st. Warszawy,
Ubezpieczalnia Społeczna nr 1
Mariańska 1Śródmieście88005.02.1975
Ulica MariensztatMariensztatŚródmieście291/101.07.1965
Kolonia Mieszkaniowa MariensztatMariensztat 11Śródmieście29201.07.1965
Kolonia Mieszkaniowa MariensztatMariensztat 11AŚródmieście29201.07.1965
Kolonia Mieszkaniowa MariensztatMariensztat 13Śródmieście29301.07.1965
Kolonia Mieszkaniowa MariensztatMariensztat 15Śródmieście70701.07.1965
Dawn. Kamienica "Pod Łabędziem", d. Józefa
Kwiecińskiego, obecnie: Kolonia Mieszkaniowa Mariensztat
Mariensztat 9Śródmieście291/201.07.1965
Ulica Marszałkowska - od pl. Unii Lubelskiej do ul. Koszykowej (Stanisławowskie
założenie urbanistyczne)
MarszałkowskaŚródmieście54301.07.1965
Kamienica Stanisława i Kazimierza
Kacperskich
Marszałkowska 1; Polna 2ŚródmieścieA-92025.05.2010
Osiedle MDM IIMarszałkowska 10/16ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIMarszałkowska 15AŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Kamienica Oskara Robinsona (wraz z
terenem posesji), obecnie: Kamienica Związku Emerytów Banku
Polskiego
Marszałkowska 18ŚródmieścieA-132330.11.2015
Osiedle MDM IIMarszałkowska 19ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIMarszałkowska 20/22ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIMarszałkowska 21/25ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Osiedle MDM II, obecnie: d. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital
Kliniczny
Marszałkowska 24/26ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Osiedle MDM II, obecnie: d. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital
Kliniczny - oficyna
Marszałkowska 24/26ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIMarszałkowska 27/35ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIMarszałkowska 27/35AŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")Marszałkowska 28ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")Marszałkowska 28AŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. d. Fabryka Dywanów G. Markus, M. Bender i
spółka (wraz z terenem posesji), obecnie: Zakłady Graficzne Dom Prasy S.A.
Marszałkowska 3/5; Polna 4/8ŚródmieścieA-102326.05.2011
Osiedle MDM IMarszałkowska 34/50ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica Jana Sobierajskiego (wraz z
terenem posesji)
Marszałkowska 41ŚródmieścieA-81910.09.2008
Kamienica (wraz z terenem posesji)Marszałkowska 43ŚródmieścieA-82010.09.2008
Osiedle MDM IMarszałkowska 45/49ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IMarszałkowska 53ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IMarszałkowska 55/73ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IMarszałkowska 64; Wilcza 33ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIMarszałkowska 7ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica Matiasa TaubenhausaMarszałkowska 72Śródmieście70901.07.1965
Osiedle MDM IIMarszałkowska 9/15ŚródmieścieA-137713.03.2017
Pawilon handlowo-wystawienniczy "Cepelii"Marszałkowska 99/101; Nowogrodzka 28/34ŚródmieścieA-150004.02.2019
Ulica MazowieckaMazowieckaŚródmieście29601.07.1965
Dawn. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie - mur
arkadowy, obecnie: Mur arkadowy przed Domem Artysty Plastyka
ZPAP
Mazowiecka 11AŚródmieście25901.07.1965
Cytadela Warszawska - Fort Traugutta
(Aleksieja) - działobitnia
Międzyparkowa 4; Międzyparkowa 4AŚródmieście59/701.07.1965
Pomnik Mordechaja Anielewicza, tzw.
"Kopiec Anielewicza" (wraz z otoczeniem)
Miła; S. DuboisŚródmieścieA-81310.09.2008
Ulica MiodowaMiodowaŚródmieście29701.07.1965
Pałac Morsztynów, Młodziejowskiego,
Igelstroma
Miodowa 10Śródmieście30401.07.1965
Dom przy ul. Miodowa 12Miodowa 12Śródmieście30501.07.1965
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego oo.
Kapucynów (Braci Mniejszych)
Miodowa 13Śródmieście30001.07.1965
Pałac Chodkiewiczów (wraz z terenem)Miodowa 14Śródmieście30601.07.1965
Dawn. Pałac Paca (Radziwiłłów), obecnie: Ministerstwo ZdrowiaMiodowa 15Śródmieście30101.07.1965
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata biskupa i męczennika oo.
Bazylianów
Miodowa 16Śródmieście30701.07.1965
Monaster Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata biskupa i
męczennika oo. Bazylianów
Miodowa 16Śródmieście30701.07.1965
Dawn. Pałac Borchów (Arcybiskupi), obecnie: Dom Arcybiskupów WarszawskichMiodowa 17/19Śródmieście30201.07.1965
Dawn. Pałac Borchów (Arcybiskupi) - brama, obecnie: Dom Arcybiskupów WarszawskichMiodowa 17/19Śródmieście30201.07.1965
Dawn. Pałac Borchów (Arcybiskupi) - altana, obecnie: Dom Arcybiskupów WarszawskichMiodowa 17/19Śródmieście30201.07.1965
Dom przy ul. Miodowa 18Miodowa 18Śródmieście30801.07.1965
Dawn. Collegium Nobilium OO Pijarów - skrzydło
południowe, obecnie: Akademia Teatralna im. Aleksandra
Zelwerowicza, Teatr Collegium Nobilium
Miodowa 22Śródmieście66/401.07.1965
Dawn. Collegium Nobilium OO Pijarów - korpus
główny, obecnie: Akademia Teatralna im. Aleksandra
Zelwerowicza
Miodowa 24Śródmieście66/301.07.1965
Dawn. Konwent OO Pijarów, Collegium Nobilium
OO Pijarów - skrzydło północne, obecnie: Akademia Teatralna im. Aleksandra
Zelwerowicza
Miodowa 26Śródmieście66/201.07.1965
Kamienica Z. AlbergaMiodowa 3ŚródmieścieA-141826.01.2018
Pałac Biskupów KrakowskichMiodowa 5Śródmieście29801.07.1965
Pałac Branickich (ze skrzydłami i bramą)Miodowa 6Śródmieście436/101.07.1965
Pałac Szaniawskich, OstrowskichMiodowa 8Śródmieście30301.07.1965
Ulica MokotowskaMokotowskaŚródmieście31201.07.1965
Dawn. Kamienica Antoniego Jabłońskiego-
Jasieńczyka (wraz z terenem posesji), obecnie: Kamienica Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego RP
Mokotowska 12ŚródmieścieA-91801.04.2010
Kamienica Antoniego Jabłońskiego- Jasieńczyka, potem Metodystów (wraz z
dziedzińcem)
Mokotowska 14Śródmieście1628-A26.09.1996
Osiedle MDM IIMokotowska 15ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec"), obecnie: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu
Warszawskiego
Mokotowska 16/20ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIMokotowska 17ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica Bonieckich-BarańskichMokotowska 24Śródmieście71301.07.1965
Dawn. Pałacyk Zarządu Spółek Cukrowni Lubelskich (tzw. Pałacyk Cukrowników) (wraz z
dziedzińcem) - oficyna południowa, obecnie: Instytut Adama Mickiewicza
Mokotowska 25Śródmieście91915.11.1977
Dawn. Pałacyk Zarządu Spółek Cukrowni Lubelskich
(tzw. Pałacyk Cukrowników) (wraz z dziedzińcem) - oficyna północna, obecnie: Instytut Adama Mickiewicza
Mokotowska 25Śródmieście91915.11.1977
Dawn. Pałacyk Zarządu Spółek Cukrowni Lubelskich (tzw. Pałacyk Cukrowników) (wraz z
dziedzińcem) - ogrodzenie z bramą, obecnie: Instytut Adama Mickiewicza
Mokotowska 25Śródmieście91915.11.1977
Dawn. Pałacyk Zarządu Spółek Cukrowni Lubelskich
(tzw. Pałacyk Cukrowników) (wraz z dziedzińcem), obecnie: Instytut Adama Mickiewicza
Mokotowska 25Śródmieście91925.11.1977
Kamienica Szymborskich (wraz z terenem
posesji)
Mokotowska 39Śródmieścienr. nie nadano21.12.2017
Dom Józefa Ignacego KraszewskiegoMokotowska 48Śródmieście31301.07.1965
Dom przy ul. Mokotowska 50Mokotowska 50Śródmieście1460-A23.03.1990
Kamienica Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom przy Mokotowskiej Nr 51/53" (wraz z terenem
posesji)
Mokotowska 51/53ŚródmieścieA-66606.02.2006
Kamienica Rodryga Mroczkowskiego
(Krakowiacy i Górale)
Mokotowska 57Śródmieście71101.07.1965
Zespół dwóch kamienic (wraz z terenem posesji) - Oficyna kamienicy Józefa
Monkiewicza
Mokotowska 58ŚródmieścieA-80915.07.2008
Kamienica Bertholda Hirsha, Kino "Wanda"Mokotowska 73ŚródmieścieA-85227.04.2009
Kamienica "Pod Niedźwiedziem" (budynek frontowy wraz z oficynami i terenem posesji)Mokotowska 8ŚródmieścieA-90219.02.2010
Ulica MostowaMostowaŚródmieście31501.07.1965
Kamienica Pod Okiem OpatrznościMostowa 11Śródmieście31901.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 13Mostowa 13/15/17; Mostowa 13Śródmieście32001.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 15Mostowa 13/15/17; Mostowa 15Śródmieście32101.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 17Mostowa 13/15/17; Mostowa 17Śródmieście32101.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 14Mostowa 14Śródmieście32901.07.1965
Kamienica Dominikańska, Pod Okiem
Opatrzności
Mostowa 16/18; Mostowa 16Śródmieście33001.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 18Mostowa 16/18; Mostowa 18Śródmieście33101.07.1965
Kamienica Pod Okiem OpatrznościMostowa 20/22; Mostowa 20Śródmieście33201.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 22Mostowa 20/22; Mostowa 22ŚródmieścieA-143524.09.2018
Dom przy ul. Mostowa 21Mostowa 21Śródmieście32201.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 23/25Mostowa 23/25Śródmieście32301.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 26Mostowa 26/28; Mostowa 26Śródmieście33301.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 28Mostowa 26/28; Mostowa 28Śródmieście33401.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 27Mostowa 27/29; Mostowa 27Śródmieście32401.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 29Mostowa 27/29; Mostowa 29Śródmieście32501.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 30Mostowa 30Śródmieście33501.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 4Mostowa 4Śródmieście32601.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 6Mostowa 6Śródmieście32701.07.1965
Kamienica Pod Świętym FlorianemMostowa 8Śródmieście32801.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 9Mostowa 9/9A; Mostowa 9Śródmieście31601.07.1965
Dom przy ul. Mostowa 9AMostowa 9/9A; Mostowa 9AŚródmieście31601.07.1965
Kuchnia (przy Ermitażu) - Domek OgrodnikówMyśliwiecka 1Śródmieście549/201.07.1965
Kolonia Profesorska - Dom własny arch.
Rudolfa Świerczyńskiego (wraz z przylegającą działką)
Myśliwiecka 12Śródmieście1362-A06.09.1988
Kolonia Profesorska - Dom własny arch. Antoniego Jawornickiego (wraz z terenem
posesji)
Myśliwiecka 16ŚródmieścieA-90811.03.2010
Kolonia Profesorska - Dom własny arch.
Oskara Sosnowskiego (wraz z ogrodem)
Myśliwiecka 18Śródmieście3-A29.03.1999
Kolonia Profesorska - Dom własny arch.
Oskara Sosnowskiego - ogród
Myśliwiecka 18Śródmieście3-A29.03.1999
Łazienki Królewskie - ErmitażMyśliwiecka 1AŚródmieście549/101.07.1965
Dawn. Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana
Batorego, obecnie: Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego -
gmach główny
Myśliwiecka 6ŚródmieścieA-92428.06.2010
Dawn. Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana
Batorego, obecnie: Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego -
ogrodzenie z bramą wjazdową
Myśliwiecka 6ŚródmieścieA-92428.06.2010
Dawn. Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana
Batorego, obecnie: Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego -
teren posesji
Myśliwiecka 6ŚródmieścieA-92428.06.2010
Dawn. Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana
Batorego - d. dom dla nauczycieli, obecnie: Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego -
oficyna zachodnia
Myśliwiecka 6AŚródmieścieA-92428.06.2010
Dawn. Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana
Batorego - d. dom dla nauczycieli, obecnie: Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego -
oficyna wschodnia
Myśliwiecka 6BŚródmieścieA-92428.06.2010
Kanał PiaseczyńskiMyśliwiecka; Harrisona G. al.; J. Kusocińskiego; Nojiego Józefa al.; Radiowej Trójki al.Śródmieście168/401.07.1965
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")Natolińska 2ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica Adama Szustra i Edmunda
Petschela (wraz z działką)
Nowogrodzka 10Śródmieście1519-A02.06.1992
Kamienica Feliksa i Julii PolaminówNowogrodzka 12Śródmieście71401.07.1965
Dom przy ul. Nowogrodzka 14Nowogrodzka 14Śródmieście71501.07.1965
Kamienica Markusa SzwarcmacheraNowogrodzka 18Śródmieście71601.07.1965
Kamienica Marcusa SzwarcmacheraNowogrodzka 18AŚródmieście71601.07.1965
Kamienica Rafała Krajewskiego oraz Józefy i
Władysława Wierzbowskich
Nowogrodzka 25Śródmieście92205.01.1978
Kamienica WilczyńskichNowogrodzka 4ŚródmieścieA-109327.08.2012
Kamienica Berka Seydenbeuthela i Adama
Silberlasta
Nowogrodzka 40Śródmieście92505.05.1978
Kamienica Mikołaja i Piotra ZiłowówNowogrodzka 42ŚródmieścieA-90016.02.2010
Kamienica Berka vel Bronisława
Seydenbeuthela
Nowogrodzka 44ŚródmieścieA-90016.01.1978
Gmach Telegrafu i TelefonuNowogrodzka 45; św. Barbary 2Śródmieście78001.07.1965
Kamienica Karola KozłowskiegoNowogrodzka 46ŚródmieścieA-90016.01.1978
Kamienica Mariana ZielińskiegoNowogrodzka 48ŚródmieścieA-90016.01.1978
Państwowy Bank RolnyNowogrodzka 50/54Śródmieście77901.07.1965
Dawn. D. kaplica Cmentarza Świętokrzyskiego, obecnie: Kaplica św. Barbary przy kościele pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła
Nowogrodzka 51; Wspólna 68Śródmieście61201.07.1965
Oficyna przy ul. Nowogrodzka 56ANowogrodzka 56AŚródmieścieA-89908.02.2010
Kamienica Leona Schönblatta, potem Zygmunta Konopki (wraz z terenem posesji)Nowogrodzka 6ŚródmieścieA-102802.09.2011
Kamienica (wraz z terenem posesji)Nowogrodzka 6AŚródmieścieA-137002.11.2015
Dawn. Pałac Mostowskich, obecnie: Komenda Stołeczna PolicjiNowolipie 2Śródmieście44801.07.1965
BarbakanNowomiejskaŚródmieście336/301.07.1965
Ulica NowomiejskaNowomiejskaŚródmieście33901.07.1965
Kamienica Pod SyrenąNowomiejska 1/3; Nowomiejska 1Śródmieście10501.07.1965
Kamienica Sebastowska, Skałka,
Balcerowska
Nowomiejska 1/3; Nowomiejska 3Śródmieście34001.07.1965
Kamienica GębińskaNowomiejska 10Śródmieście35201.07.1965
Kamienica Szeliżyńska, Drewnowska, Pod
Chrystusem
Nowomiejska 11/13; Nowomiejska 11Śródmieście34401.07.1965
Kamienica Konstantynowska, LatoszewskaNowomiejska 11/13; Nowomiejska 13Śródmieście34501.07.1965
Kamienica GołębiowskaNowomiejska 12; Krzywe Koło 11Śródmieście26401.07.1965
Kamienica Korbowska, FukierowskaNowomiejska 15/17; Nowomiejska 15Śródmieście34601.07.1965
Kamienica Szelągowska, Kąkolewska, FunkowskaNowomiejska 15/17; Nowomiejska 17Śródmieście34701.07.1965
Kamienica Czechowska, DzianotowskaNowomiejska 4Śródmieście34901.07.1965
Kamienica PółtorakowskaNowomiejska 5Śródmieście34101.07.1965
Kamienica SmockichNowomiejska 6Śródmieście35001.07.1965
Kamienica Miodownikowska, OrlandowskaNowomiejska 7Śródmieście34201.07.1965
Kamienica MirosławskaNowomiejska 8Śródmieście35101.07.1965
Kamienica Wolfowska, KlucznikowskaNowomiejska 9Śródmieście34301.07.1965
Ulica Nowowiejska (Stanisławowskie
założenie urbanistyczne)
NowowiejskaŚródmieście54301.07.1965
Osiedle MDM IINowowiejska 1/3ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IINowowiejska 10ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Schronisko im. Sobańskich, Zakład
Paralityków i Nieuleczonych, obecnie: Zakład Specjalny dla Chronicznie Chorych
Kobiet
Nowowiejska 10AŚródmieście71801.07.1965
Osiedle MDM IINowowiejska 12/18ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Politechnika Warszawska - Gmach Mechaniki, obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział
Elektryczny
Nowowiejska 20Śródmieście92101.12.1977
Dawn. Politechnika Warszawska - hala warsztatowa (d. kotłownia) przy Gmachu Mechaniki, obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział ElektrycznyNowowiejska 20Śródmieście92101.12.1977
Politechnika Warszawska - komin przy
Gmachu Mechaniki
Nowowiejska 20Śródmieście92101.12.1977
Instytut Techniki Cieplnej PW (wraz z terenem dziedzińca i usytuowaną na nim
chłodnią kominową)
Nowowiejska 21/25ŚródmieścieA-129818.05.2015
Dawn. Politechnika Warszawska - dom mieszkalny dla administracji (budynek mieszkalny II), obecnie: Politechnika Warszawska - Gmach AdministracyjnyNowowiejska 22Śródmieście92101.12.1977
Dawn. Politechnika Warszawska - Instytut
Aerodynamiczny, obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Nowowiejska 24Śródmieście92101.12.1977
Osiedle MDM IINowowiejska 5ŚródmieścieA-137713.03.2017
Ulica Nowy ŚwiatNowy ŚwiatŚródmieście35301.07.1965
Kamienica Andrzeja StrońskiegoNowy Świat 1Śródmieście354/201.07.1965
Dawn. Zespół Pałacu Branickich - pałac, obecnie: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Nowy Świat 18/20Śródmieście36301.07.1965
Zespół Pałacu Branickich - oficyna północnaNowy Świat 18/20Śródmieście36301.07.1965
Zespół Pałacu Branickich - oficyna
południowa
Nowy Świat 18/20Śródmieście36301.07.1965
Pałac KossakowskichNowy Świat 19Śródmieście35501.07.1965
Zespół kamienic (wraz z oficynami i terenem posesji) - Kamienica Wiktora BychowskiegoNowy Świat 2ŚródmieścieA-71109.08.2006
Kamienica Jana Alfonsa JasińskiegoNowy Świat 25Śródmieście71901.07.1965
Kamienica Jana KijowskiegoNowy Świat 27Śródmieście72001.07.1965
Dom przy ul. Nowy Świat 33Nowy Świat 33Śródmieście35601.07.1965
Kamienica Wincentego Paprockiego, później
Markiewiczowej
Nowy Świat 34Śródmieście36401.07.1965
Kamienica Karola BürgeraNowy Świat 35Śródmieście35701.07.1965
Kamienica Fryderyka J. HoffmanaNowy Świat 37Śródmieście72101.07.1965
Kamienica Jana KulikiewiczaNowy Świat 39Śródmieście72201.07.1965
Kamienica Józefa Rogozińskiego, później
Jana Matuszewskiego
Nowy Świat 40Śródmieście36501.07.1965
Kamienica Szpitala Św. Ducha, później
Mrozowskich
Nowy Świat 41Śródmieście72301.07.1965
Kamienica Jana KlassenaNowy Świat 42Śródmieście72701.07.1965
Kamienica Józefa LeppigaNowy Świat 43Śródmieście72401.07.1965
Dom przy ul. Nowy Świat 44Nowy Świat 44Śródmieście36601.07.1965
Kamienica Jana BrandtaNowy Świat 46Śródmieście72801.07.1965
Kamienica MalińskiegoNowy Świat 48Śródmieście36701.07.1965
Kamienica BentkowskiegoNowy Świat 49Śródmieście35801.07.1965
Ogród wraz z ogrodzeniem przy kamienicy
Bentkowskiego
Nowy Świat 49Śródmieście1526-A20.07.1992
Pałac Jabłonowskich (Sanguszków)Nowy Świat 51; Warecka 1Śródmieście35901.07.1965
Kamienica Wawrzyńca MikulskiegoNowy Świat 53Śródmieście36001.07.1965
Kamienica Wawrzyńca MikulskiegoNowy Świat 55Śródmieście36101.07.1965
Tzw. Stara Poczta, Kamienica
Niemojewskich, Jana Wojtasiewicza
Nowy Świat 57Śródmieście72501.07.1965
Kamienica Grzegorza AbramowiczaNowy Świat 57/59Śródmieście72601.07.1965
Kamienica DemelmajerówNowy Świat 58A;
Ordynacka 15
Śródmieście73001.07.1965
Dawn. Dom Partii (gmach KC PZPR) (wraz z terenem otoczenia), obecnie: Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat"Nowy Świat 6/12ŚródmieścieA-89616.11.2009
Kamienica Mateusza ZrazowskiegoNowy Świat 64Śródmieście36801.07.1965
Dom przy ul. Nowy Świat 66Nowy Świat 66Śródmieście36901.07.1965
Pałac Zamoyskich, d. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział
Artes Liberales
Nowy Świat 67; Nowy Świat 69Śródmieście36201.07.1965
Kamienica Natana Efrosa, później Anny
Scheibler, Konstantego Pusłowskiego
Nowy Świat 7Śródmieście1428-A22.05.1990
Dawn. Pałac Staszica, obecnie: Polska Akademia NaukNowy Świat 72Śródmieście37001.07.1965
Układ urbanistyczny Osiedla Nowy Świat ZachódNowy Świat; Warecka; Świętokrzyska; Kubusia Puchatka; TuwimaŚródmieścieA-119426.07.2013
Obudowa źródłaOboźnaŚródmieście371/201.07.1965
Dawn. Kamienica Tekli Rapackiej, Dom Kupców, obecnie: Uniwersytet Warszawski - Wydział
Neofilologii
Oboźna 8Śródmieście371/101.07.1965
Ogród Saski - wodozbiórOgród SaskiŚródmieście512/301.07.1965
Dawn. Pałac Gnińskich (Pałac Zamoyskich, Pałac
Ordynacki), obecnie: Muzeum Fryderyka Chopina
Okólnik 1Śródmieście58101.07.1965
Bastion Zamku OstrogskichOkólnik 1Śródmieście58101.07.1965
Dawn. Budynek Akademii Muzycznej (wraz zterenem i elementami zagospodarowania), obecnie: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka ChopinaOkólnik 2Śródmieścienr. nie nadano24.06.2019
Dawn. Budynek Akademii Muzycznej - teren i elementy zagospodarowania, obecnie: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka ChopinaOkólnik 2Śródmieścienr. nie nadano24.06.2019
Biblioteka Ordynacji Krasińskich - oficyna
południowa
Okólnik 9Śródmieście72901.07.1965
Biblioteka Ordynacji Krasińskich - budynek
główny
Okólnik 9;
Okólnik 9A
Śródmieście72901.07.1965
Biblioteka Ordynacji Krasińskich - oficyna
północna
Okólnik 9AŚródmieście72901.07.1965
Willa Prezydenta Gabriela Narutowicza (wraz
z otoczeniem)
Parkowa 23ŚródmieścieA-85818.05.2009
Ulica PiekarskaPiekarskaŚródmieście37201.07.1965
Dom przy ul. Piekarska 20Piekarska 20Śródmieście38601.07.1965
Dom przy ul. Piekarska 2A;
Piekarska 4
Piekarska 2A;
Piekarska 4
Śródmieście37901.07.1965
Dom przy ul. Piekarska 3Piekarska 3Śródmieście37301.07.1965
Dom przy ul. Piekarska 4Piekarska 4; Piekarska 10; Piekarska 6; Piekarska 8Śródmieście380/381/38201.07.1965
Dom przy ul. Piekarska 5Piekarska 5Śródmieście376/37701.07.1965
Kamienica Pod AniołemPiekarska 6; Piekarska 12; Piekarska 14Śródmieście383/38401.07.1965
Dom przy ul. Piekarska 6Piekarska 6; Piekarska 16Śródmieście38501.07.1965
Kościół pw. św. BenonaPiesza 1Śródmieście38701.07.1965
Dawn. Szkoła Zakładu Naukowego Cycylii Plater-
Zyberk (wraz z działką), obecnie: Prywatna Żeńska Szkoła im. Cecylii Plater-
Zyberkówny
Piękna 24/26Śródmieście1476-A09.09.1991
Osiedle MDM IPiękna 28/34ŚródmieścieA-137713.03.2017
Willa Karola Kozłowskiego, Willa StruvegoPiękna 44AŚródmieście73101.07.1965
Ogród wokół willi StruvegoPiękna 44AŚródmieście1406-A29.12.1989
Dom przy ul. Piękna 7/9Piękna 7/9ŚródmieścieA-129318.03.2015
Ulica PiwnaPiwnaŚródmieście38801.07.1965
Dom przy ul. Piwna 12Piwna 12/14; Piwna 12Śródmieście41801.07.1965
Dom przy ul. Piwna 14Piwna 12/14; Piwna 14Śródmieście41901.07.1965
Szpitala Św. DuchaPiwna 13Śródmieście392/101.07.1965
Kamienica ŁyszczowskaPiwna 15Śródmieście39301.07.1965
Dom przy ul. Piwna 16Piwna 16/18; Piwna 16Śródmieście42001.07.1965
Kamienica Metrykantów KoronnychPiwna 16/18; Piwna 18Śródmieście42101.07.1965
Dom przy ul. Piwna 17Piwna 17/19; Piwna 17Śródmieście39401.07.1965
Kamienica Pod Okiem OpatrznościPiwna 17/19; Piwna 19Śródmieście39501.07.1965
Dom przy ul. Piwna 20Piwna 20/26; Piwna 20Śródmieście42201.07.1965
Dom przy ul. Piwna 22Piwna 20/26; Piwna 22Śródmieście42301.07.1965
Dom przy ul. Piwna 24Piwna 20/26; Piwna 24Śródmieście42401.07.1965
Dom przy ul. Piwna 26Piwna 20/26; Piwna 26Śródmieście42501.07.1965
Kamienica BalewiczowskaPiwna 21/23; Piwna 21Śródmieście39601.07.1965
Kamienica CyrulikaPiwna 21/23; Piwna 23Śródmieście39701.07.1965
Kamienica OdźwiernegoPiwna 25Śródmieście39801.07.1965
Kamienica PraclewiczowskaPiwna 27; Piekarska 2Śródmieście39901.07.1965
Dom przy ul. Piwna 28Piwna 28/30; Piwna 28Śródmieście42601.07.1965
Kamienica StobieckiegoPiwna 28/30; Świętojańska 33; Piwna 30Śródmieście56601.07.1965
Kamienica WacławiczowskaPiwna 29Śródmieście40001.07.1965
Kamienica Soleckiego (Sakresów)Piwna 3/5; Piwna 3Śródmieście388/101.07.1965
Kamienica MierkowskaPiwna 3/5; Piwna 5Śródmieście38901.07.1965
Kamienica Tylmana (Swinarskiego)Piwna 31/33; Piwna 31Śródmieście40101.07.1965
Kamienica LiterackaPiwna 31/33; Piwna 33Śródmieście40201.07.1965
Dom przy ul. Piwna 34Piwna 34/36; Piwna 34Śródmieście42701.07.1965
Dom przy ul. Piwna 36Piwna 34/36; Piwna 36Śródmieście42801.07.1965
Kamienica KurowskiegoPiwna 35/37; Piwna 35Śródmieście40301.07.1965
Dom przy ul. Piwna 37Piwna 35/37; Piwna 37Śródmieście40401.07.1965
Dom przy ul. Piwna 38/38APiwna 38/38A; Piwna 38; Piwna 38AŚródmieście42901.07.1965
Dom przy ul. Piwna 39Piwna 39/41; Piwna 39Śródmieście40501.07.1965
Dom przy ul. Piwna 41Piwna 39/41; Piwna 41Śródmieście40601.07.1965
Dom przy ul. Piwna 4Piwna 4Śródmieście41301.07.1965
Dom przy ul. Piwna 40Piwna 40/42; Piwna 40Śródmieście43001.07.1965
Dom przy ul. Piwna 42Piwna 40/42; Piwna 42Śródmieście43101.07.1965
Dom przy ul. Piwna 43Piwna 43Śródmieście40701.07.1965
Dom przy ul. Piwna 44Piwna 44Śródmieście43201.07.1965
Dom przy ul. Piwna 45Piwna 45/47; Piwna 45Śródmieście40801.07.1965
Kamienica Łuszczowska, MagieraPiwna 45/47; Piwna 47Śródmieście40901.07.1965
Dom przy ul. Piwna 46Piwna 46Śródmieście43301.07.1965
Dom przy ul. Piwna 48Piwna 48Śródmieście43401.07.1965
Kamienica ZiembowiczowskaPiwna 49Śródmieście41001.07.1965
Dom przy ul. Piwna 4APiwna 4AŚródmieście41401.07.1965
Kamienica SitowskaPiwna 51/53; Piwna 51Śródmieście41101.07.1965
Dom przy ul. Piwna 10Piwna 6/10; Piwna 10Śródmieście41701.07.1965
Dom przy ul. Piwna 6Piwna 6/10; Piwna 6Śródmieście41501.07.1965
Dom przy ul. Piwna 8Piwna 6/10; Piwna 8Śródmieście41601.07.1965
Dom przy ul. Piwna 7Piwna 7Śródmieście39001.07.1965
Dom przy ul. Piwna 7APiwna 7AŚródmieście39001.07.1965
Klasztor ss. Franciszkanek (poaugustiański)Piwna 9/11Śródmieście39101.07.1965
Dzwonnica przy kościele św. MarcinaPiwna 9/11Śródmieście39101.07.1965
Kościół pw. Św. Marcina (oo. augustianów)Piwna 9/11Śródmieście39101.07.1965
Plac Bankowypl. BankowyŚródmieście4/101.07.1965
Dawn. Kamienica Kosseckiej (z galerią i ze
sklepami), obecnie: Hotel Saski (wraz z gruntem)
pl. Bankowy 1; Żabia 9Śródmieście63501.07.1965
Bank Polski i Giełdapl. Bankowy 1AŚródmieście467/101.07.1965
Dawn. Pałac Ministrów Skarbu, obecnie: Mazowiecki Urząd Wojewódzkipl. Bankowy 3/5Śródmieście46801.07.1965
Dawn. Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, obecnie: Ratusz m.st. Warszawypl. Bankowy 3/5Śródmieście469/101.07.1965
Kamienica Jana Kacpra Heurichapl. Bankowy 3/5Śródmieście469/201.07.1965
Kamienica Heurichówpl. Bankowy 3/5Śródmieście47001.07.1965
Pałac Kultury i Nauki (wraz z wyposażeniem i
wystrojem)
pl. Defilad 1ŚródmieścieA-73502.02.2007
Plac Grzybowskipl. GrzybowskiŚródmieście16901.07.1965
Kamienice Józefa Brenkina (wraz z terenem
posesji)
pl. Grzybowski 10Śródmieście17201.07.1965
Kamienice Józefa Brenkina - teren posesji (wraz z zachowanym oryginalnym brukiem na
dziedzińcu, drzewostanem)
pl. Grzybowski 10Śródmieście17201.07.1965
Kościół pw. Wszystkich Świętychpl. Grzybowski 3/5Śródmieście17001.07.1965
Dawn. Pałac Karola Szlenkiera, obecnie: Ambasada Republiki Włoskiejpl. J. H. Dąbrowskiego 6Śródmieście65701.07.1965
Osiedle MDM I - Hotel MDMpl. Konstytucji 1ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM Ipl. Konstytucji 2ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM Ipl. Konstytucji 3ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM Ipl. Konstytucji 4ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM Ipl. Konstytucji 5ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM Ipl. Konstytucji 6ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM Ipl. Konstytucji 6ŚródmieścieA-137713.03.2017
Plac Krasińskichpl. KrasińskichŚródmieście256/101.07.1965
Dawn. Pałac Jana Dobrogosta Krasińskiego, Pałac
Rzeczypospolitej, obecnie: Pałac Krasińskich
pl. Krasińskich 3/5Śródmieście256/201.07.1965
Ogród Krasińskich (wraz z bramą od ul.
Bohaterów Getta)
pl. Krasińskich 3/5Śródmieście256/301.07.1965
Plac marsz. J. Piłsudskiegopl. marsz. J. PiłsudskiegoŚródmieście511/101.07.1965
Kolumnada - pozostałość Pałacu Saskiegopl. marsz. J. PiłsudskiegoŚródmieście511/201.07.1965
Grób Nieznanego Żołnierzapl. marsz. J. PiłsudskiegoŚródmieście511/301.07.1965
Fragmenty reliktów zabudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego (pochodzące z
okresu od 2 poł. XVII w. do 1 poł. XIX w.)
pl. marsz. J. PiłsudskiegoŚródmieścieA-74117.05.2007
Dawn. Hala Targowa Mirowska (zachodnia), obecnie: Hala Mirowskapl. Mirowski 1Śródmieście128330.12.1986
Politechnika Warszawska - Gmach Głównypl. Politechniki 1Śródmieście67601.07.1965
Politechnika Warszawska - fontannapl. Politechniki 1Śródmieście92101.07.1965
Politechnika Warszawska - ogrodzeniepl. Politechniki 1Śródmieście92101.07.1965
Gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego
"Prudential", Hotel "Warszawa" (wraz z otoczeniem)
pl. Powstańców Warszawy 9ŚródmieścieA-71902.10.2006
Plac S. Małachowskiegopl. S. MałachowskiegoŚródmieście289/101.07.1965
Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Św.
Trójcy
pl. S. Małachowskiego 1Śródmieście289/201.07.1965
Kamienica hr. Edwarda Raczyńskiego
"Heurichowska"
pl. S. Małachowskiego 2Śródmieście70601.07.1965
Dawn. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, obecnie: Zachęta Narodowa Galeria Sztukipl. S. Małachowskiego 3Śródmieście70501.07.1965
Teatr Wielkipl. Teatralny 1;
pl. Teatralny 3
Śródmieście52101.07.1965
Plac Trzech Krzyżypl. Trzech KrzyżyŚródmieście58601.07.1965
Kościół pw. św. Aleksandrapl. Trzech KrzyżyŚródmieście59101.07.1965
Dom przy ul. pl. Trzech Krzyży 16pl. Trzech Krzyży 16Śródmieście354/101.07.1965
Kamienica Antoniego Lucińskiego, potem
Karszo-Siedlewskich
pl. Trzech Krzyży 3Śródmieście124214.03.1984
Instytut Głuchoniemych i Ociemniałychpl. Trzech Krzyży 4/6Śródmieście587/101.07.1965
Dawn. Domek Holenderski (Willa Merliniego), obecnie: Rezydencja ambasadora Irlandiipl. Trzech Krzyży 4/6Śródmieście587/201.07.1965
Plac Unii Lubelskiejpl. Unii LubelskiejŚródmieście605/101.07.1965
Rogatka Mokotowska (zachodnia)pl. Unii Lubelskiej 1Śródmieście605/301.07.1965
Rogatka Mokotowska (wschodnia)pl. Unii Lubelskiej 2Śródmieście605/201.07.1965
Plac Zamkowypl. ZamkowyŚródmieście61901.07.1965
Arkady Kubickiego - d. stajnie i wozownie
Zamku Królewskiego
pl. ZamkowyŚródmieście620/301.07.1965
Kamienica Krzysztofowiczówpl. Zamkowy 1/13; pl. Zamkowy 11Śródmieście62601.07.1965
Kamienica Dyndypl. Zamkowy 1/13; pl. Zamkowy 13AŚródmieście62701.07.1965
Kamienica Pod Pelikanempl. Zamkowy 1/13; pl. Zamkowy 13BŚródmieście62701.07.1965
Kamienica Szpitalnapl. Zamkowy 1/13; pl. Zamkowy 9Śródmieście62501.07.1965
Kamienica Kleinpoldowskapl. Zamkowy 15/19; Piwna 2; pl. Zamkowy 15Śródmieście62801.07.1965
Kamienica Samsonowska, Gizówpl. Zamkowy 15/19; Świętojańska 3Śródmieście55201.07.1965
Kamienica Jeleniowska, Baryczkowskapl. Zamkowy 17Śródmieście62901.07.1965
Kamienica Pigułczyńska, Jarzębska,
Seminarzystów (Bartoszków)
pl. Zamkowy 19Śródmieście62901.07.1965
Dawn. Biblioteka Królewska, obecnie: Oficyna Pałacu Pod Blachąpl. Zamkowy 2Śródmieście620/201.07.1965
Pałac Pod Blachąpl. Zamkowy 2Śródmieście62101.07.1965
Zamek Królewski (z tarasem i ogrodem)pl. Zamkowy 4Śródmieście620/101.07.1965
Bacciarellówkapl. Zamkowy 6Śródmieście620/101.07.1965
Dwór Małypl. Zamkowy 8Śródmieście620/101.07.1965
Plac Zbawiciela (Stanisławowskie założenie
urbanistyczne)
pl. ZbawicielaŚródmieście54301.07.1965
Kościół pw. Najświętszego Zbawicielapl. Zbawiciela 1Śródmieście70801.07.1965
Osiedle MDM IIpl. Zbawiciela 2ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIpl. Zbawiciela 5ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Hala Targowa Mirowska (wschodnia), obecnie: Hala Gwardiipl. Żelaznej Bramy 1Śródmieście128430.12.1986
Dawn. Pałac Lubomirskich, obecnie: Business Centre Club, Uczelnia Warszawska
im. Marii Skłodowskiej-Curie
pl. Żelaznej Bramy 10Śródmieście63701.07.1986
Baszta RycerskaPodwaleŚródmieście336/201.07.1965
Ulica PodwalePodwaleŚródmieście43501.07.1965
Dom przy ul. Podwale 15Podwale 15Śródmieście44001.07.1965
Szpital Św. Ducha ("Za Murami")Podwale 29; Nowomiejska 21Śródmieście44201.07.1965
Pałac Branickich - oficyna IPodwale 3Śródmieście436/201.07.1965
Pałac Branickich - oficyna IIPodwale 5Śródmieście436/301.07.1965
Kaplica prawosławnaPodwale 5Śródmieście43701.07.1965
Oficyny Pałacu MłodziejowskichPodwale 7Śródmieście43801.07.1965
Dom przy ul. Kapitulnej 1Podwale 9; Kapitulna 1Śródmieście43901.07.1965
Ulica Polna (Stanisławowskie założenie
urbanistyczne)
PolnaŚródmieście54301.07.1965
Osiedle MDM IIPolna 10/14ŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM IIPolna 18/20ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica (wraz z dziedzińcem
wewnętrznym)
Polna 42Śródmieście2815.03.2002
Dom dla Urzędników Banku Gospodarstwa
Krajowego (wraz z terenem posesji)
Polna 44ŚródmieścieA-97620.07.2010
Kamienica Glassów (wraz z dziedzińcem)Poznańska 15Śródmieście1589-A20.05.1995
KamienicaPoznańska 21ŚródmieścieA-142219.05.2018
Kamienica Borucha ZybertaPoznańska 37ŚródmieścieA-90016.01.1978
Kamienica dr. Wacława i Elli KirszrotówPoznańska 38Śródmieście78201.07.1965
Kolonia Profesorska - Dom własny arch. Alfonsa Gravier (wraz z przylegającą działką)Profesorska 3Śródmieście1361-A06.09.1988
Kamienica Andrzeja Kondrackiego - część od
strony ul. Progi (oficyna)
Progi 1ŚródmieścieA-107117.05.2012
Kamienica Mozesa NeufeldaPróżna 12Śródmieście129323.03.1987
Kamienica Majera WolanowskiegoPróżna 14Śródmieście129423.03.1987
Dom przy ul. Próżna 7Próżna 7Śródmieście129123.03.1987
Kamienica Zalmana NożykaPróżna 9Śródmieście129223.03.1987
Dom przy ul. Przyrynek 1Przyrynek 1Śródmieście78301.07.1965
Plebania przy kościele pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
Przyrynek 2Śródmieście44901.07.1965
Dzwonnica przy kościele pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
Przyrynek 2Śródmieście44901.07.1965
Organistówka przy kościele pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
Przyrynek 2Śródmieście44901.07.1965
Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny
Przyrynek 2Śródmieście44901.07.1965
Dom przy ul. Przyrynek 3/5Przyrynek 3/5Śródmieście78401.07.1965
Dom przy ul. Przyrynek 7Przyrynek 7Śródmieście78501.07.1965
Bank Handlowy (wraz z dziedzińcem)R. Traugutta 7/9Śródmieście74701.07.1965
Dom Misyjny Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, kaplica pw. Matki Boskiej Niepokalanej
Radna 14Śródmieście1422-A18.07.1990
SBM Pracowników Przemysłu CukrowniczegoRozbrat 32Śródmieście127922.12.1986
SBM Pracowników Przemysłu Cukrowniczego - ogrodzenie na podmurówce i bramaRozbrat 32Śródmieście127922.12.1986
SBM Pracowników Przemysłu CukrowniczegoRozbrat 34/36Śródmieście127922.12.1986
SBM Pracowników Przemysłu Cukrowniczego - ogrodzenie na podmurówce i architektoniczna obudowa źródła na pierwszym dziedzińcu wewnętrznymRozbrat 34/36Śródmieście127922.12.1986
SBM Pracowników Przemysłu Cukrowniczego - fontanna na pierwszym
dziedzińcu wewnętrznym
Rozbrat 34/36Śródmieście127922.12.1986
Ulica RybakiRybakiŚródmieście45901.07.1965
Ulica RycerskaRycerskaŚródmieście46201.07.1965
Dawn. Szpital Św. Ducha, obecnie: Hospicjum ss. ElżbietanekRycerska 2; Piwna 13AŚródmieście392/201.07.1965
Dom przy ul. Rycerska 4/6Rycerska 4/6Śródmieście60401.07.1965
Rynek Nowego MiastaRynek Nowego MiastaŚródmieście47201.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 1Rynek Nowego Miasta 1Śródmieście47301.07.1965
Kamienica BochińskichRynek Nowego Miasta 13/15Śródmieście16101.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 17Rynek Nowego Miasta 17Śródmieście79201.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 19Rynek Nowego Miasta 19Śródmieście79301.07.1965
Kościół pw. św. Kazimierza (ss. sakramentek)Rynek Nowego Miasta 2Śródmieście47401.07.1965
Zespół klasztorny ss. Sakramentek - ogródRynek Nowego Miasta 2ŚródmieścieA-73301.07.1965
Zespół klasztorny ss. Sakramentek - mury przyporowe potrzymujące skarpę oraz mury
ogradzające ogród
Rynek Nowego Miasta 2ŚródmieścieA-73306.03.2007
Zespół klasztorny ss. Sakramentek - budynki
klasztorne
Rynek Nowego Miasta 2ŚródmieścieA-73306.03.2007
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 21Rynek Nowego Miasta 21Śródmieście79401.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 23Rynek Nowego Miasta 23Śródmieście79501.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 25Rynek Nowego Miasta 25Śródmieście79601.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 27Rynek Nowego Miasta 27Śródmieście79701.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 3Rynek Nowego Miasta 3Śródmieście78801.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 4Rynek Nowego Miasta 4Śródmieście79901.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 5Rynek Nowego Miasta 5Śródmieście78901.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10Rynek Nowego Miasta 6/8/10Śródmieście80001.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 7Rynek Nowego Miasta 7Śródmieście79001.07.1965
Dom przy ul. Rynek Nowego Miasta 9Rynek Nowego Miasta 9Śródmieście79101.07.1965
Rynek Starego MiastaRynek Starego MiastaŚródmieście475/101.07.1965
Kamienica Walbachowska, GizińskaRynek Starego Miasta 1/3; Rynek Starego Miasta 1Śródmieście475/201.07.1965
Kamienica Juchtowska (Neisserów, Szawłowska)Rynek Starego Miasta 1/3; Rynek Starego Miasta 3Śródmieście47601.07.1965
Kamienica TroperowskaRynek Starego Miasta 10Śródmieście49301.07.1965
Kamienica MajeranowskaRynek Starego Miasta 11 (9/11/13)Śródmieście48001.07.1965
Kamienica MałodobrychRynek Starego Miasta 12Śródmieście49401.07.1965
Kamienica Pod LwemRynek Starego Miasta 13 (9/11/13)Śródmieście48101.07.1965
Kamienica KupcewiczowskaRynek Starego Miasta 14Śródmieście49501.07.1965
Kamienica Simonettich (Hińczowska,
Octabińska, Kranichowska, Markiewiczowska)
Rynek Starego Miasta 15Śródmieście48201.07.1965
Kamienica GreyberowskaRynek Starego Miasta 16Śródmieście49601.07.1965
Kamienica Markiewiczowska (Godswillera, Swignowska, Malkowska)Rynek Starego Miasta 17Śródmieście48301.07.1965
Kamienica OrlemusowskaRynek Starego Miasta 18Śródmieście49701.07.1965
Kamienica WójtowskaRynek Starego Miasta 19Śródmieście48401.07.1965
Kamienica Bornbachów (Burbachowska)Rynek Starego Miasta 2Śródmieście2601.07.1965
Dawn. Kamienica Winklerowska (Balcerowska), obecnie: Muzeum Literatury im. Adama MickiewiczaRynek Starego Miasta 20Śródmieście49801.07.1965
Kamienica Friczowska (Wilczkowska, Delpaczyńska)Rynek Starego Miasta 21Śródmieście48501.07.1965
Kamienica Klucznikowska (Aftarzowska)Rynek Starego Miasta 21AŚródmieście48501.07.1965
Kamienica Pod Fortuną (Susiiżyńska, Dzianotowska, Czempińska)Rynek Starego Miasta 22/24; Rynek Starego Miasta 22ŚródmieścieA-49901.07.1965
Kamienica Skwarczyńskich (Busserowska, Ziembowiczowska)Rynek Starego Miasta 22/24; Rynek Starego Miasta 24ŚródmieścieA-50001.07.1965
Kamienica Urbanowska (Anszultowska,
Serafinowska, Pasowska)
Rynek Starego Miasta 23Śródmieście48601.07.1965
Kamienica Rolińska (Swignowska,
Klucznikowska)
Rynek Starego Miasta 25Śródmieście48701.07.1965
Kamienica PreysowskaRynek Starego Miasta 26ŚródmieścieA-50101.07.1965
Kamienica Fukierowska (Korbowska,
Strubiczowska)
Rynek Starego Miasta 27Śródmieście48801.07.1965
Dawn. Kamienica Falkiewiczowska (Susliżyńska,
Miodownikowska), obecnie: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 28Śródmieście50201.07.1965
Kamienica Gizińska (Sakresowska)Rynek Starego Miasta 29Śródmieście48901.07.1965
Dawn. Kamienica Kazubowska (Mamotowska,
Baryczkowska, Grekowska), obecnie: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 30Śródmieście50301.07.1965
Kamienica Pod św. Anną (Książąt Mazowieckich, Plumhoffska, Rzepczyńska, Kazubowska, Pod św. Markiem)Rynek Starego Miasta 31Śródmieście49001.07.1965
Dawn. Kamienica Baryczkowska, obecnie: Muzeum Historyczne m.st. WarszawyRynek Starego Miasta 32Śródmieście50401.07.1965
Dawn. Kamienica Kleinpoldowska (Klekotowska), obecnie: Muzeum Historyczne m.st. WarszawyRynek Starego Miasta 34Śródmieście50501.07.1965
Dawn. Kamienica Pod Murzynkiem (Imlandowska, Dzianottowska, Ginterowska), obecnie: Muzeum Historyczne m.st. WarszawyRynek Starego Miasta 36Śródmieście50601.07.1965
Dawn. Kamienica Talentich (Balcerowska, Szumowska, Rongiuszowska, Kurowskiego), obecnie: Muzeum Historyczne m.st. WarszawyRynek Starego Miasta 38Śródmieście50701.07.1965
Kamienica StrubiczowskaRynek Starego Miasta 4/6; Rynek Starego Miasta 4Śródmieście49101.07.1965
Kamienica GizińskaRynek Starego Miasta 4/6; Rynek Starego Miasta 6Śródmieście49101.07.1965
Dawn. Kamienica Gagatkiewicza (Teofilowska, Adamowska, Kotlarzewska, Klemensowska,
Montelupich, Majnowska), obecnie: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Rynek Starego Miasta 40Śródmieście50801.07.1965
Dawn. Kamienica Montelupich (Filipowska), obecnie: Muzeum Historyczne m.st. WarszawyRynek Starego Miasta 42Śródmieście50901.07.1965
Kamienica Pod BazyliszkiemRynek Starego Miasta 5Śródmieście47701.07.1965
Kamienica ZłocistaRynek Starego Miasta 7Śródmieście47801.07.1965
Kamienica Baryczkowska (Ellebrantowska)Rynek Starego Miasta 8Śródmieście49201.07.1965
Kamienica DługoszowskaRynek Starego Miasta 9 (9/11/13)Śródmieście47901.07.1965
Dawn. Dom ZZ Pracowników Kolejowych, obecnie: Teatr "Ateneum"S. Jaracza 2Śródmieście81701.05.1973
Dom przy ul. S. Noakowskiego 10S. Noakowskiego 10Śródmieście77801.07.1965
Kamienica (wraz z terenem)S. Noakowskiego 12Śródmieście1568-A02.02.1994
Dawn. Politechnika Warszawska - Gmach Chemii, obecnie: Politechnika Warszawska - Wydział
Chemiczny
S. Noakowskiego 3Śródmieście92101.12.1977
Dawn. Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec"), obecnie: Przedszkole nr 20 z Oddziałami
Integracyjnymi
S. Sempołowskiej 2AŚródmieścieA-137713.03.2017
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")S. Sempołowskiej 3ŚródmieścieA-137713.03.2017
Dawn. Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec"), obecnie: Zespół Szkół Nr 60S. Sempołowskiej 4ŚródmieścieA-137713.03.2017
Ogród SaskiSaski OgródŚródmieście512/101.07.1965
Ulica SenatorskaSenatorskaŚródmieście51401.07.1965
Dawn. Kamienica Aleksandra Johna, obecnie: Dom LiteraturySenatorska 1; Krakowskie Przedmieście 89Śródmieście23701.07.1965
Kamienica DembińskichSenatorska 10Śródmieście151412.03.1992
Dawn. Pałac Małachowskich, obecnie: Zarząd Główny PTTKSenatorska 11Śródmieście51901.07.1965
Budynek Administracyjny przy ul. Senatorska 12Senatorska 12Śródmieście132810.03.1988
Pałac PrymasowskiSenatorska 13/15Śródmieście52001.07.1965
Dawn. Pałac Blanka, obecnie: Ministerstwo Sportu i TurystykiSenatorska 14Śródmieście52601.07.1965
Kamienica PetyskusaSenatorska 27; Wierzbowa 11Śródmieście52201.07.1965
Klasztor oo. Franciszkanów-ReformatorówSenatorska 29Śródmieście523/101.07.1965
Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego oo.
Franciszkanów-Reformatorów
Senatorska 31Śródmieście523/201.07.1965
Dawn. Pałac Mniszchów, Resursa Kupiecka, obecnie: Ambasada Królestwa BelgiiSenatorska 34Śródmieście53001.07.1965
Pałac Błękitny (Zamoyskich) - oficyna
mieszkalna
Senatorska 35Śródmieście524/201.07.1965
Pałac Błękitny (Zamoyskich) - ogródSenatorska 35; Senatorska 37ŚródmieścieA-146007.11.2018
Pałac Błękitny (Zamoyskich)Senatorska 37Śródmieście524/101.07.1965
Pałac Błękitny (Zamoyskich) - bibliotekaSenatorska 37Śródmieście524/301.07.1965
Dom Bankowy Wilhelma LandauaSenatorska 38Śródmieście1255-A28.12.1984
Kamienica Wilhelma DupontaSenatorska 5Śródmieście51601.07.1965
Dawn. Pałac Biskupów Krakowskich, potem Pałac
Sołtyka, obecnie: Budynek biurowy (ob. ZUS)
Senatorska 6Śródmieście1513-A12.03.1992
Dom przy ul. Senatorska 7Senatorska 7Śródmieście51701.07.1965
Kamienica Jacka MałachowskiegoSenatorska 8Śródmieście52501.07.1965
Kamienica spadkobierców KurowskiegoSenatorska 9Śródmieście51801.07.1965
Osiedle MDM III (tzw. "Latawiec")Służewska 2ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica BranickichSmolna 32Śródmieście1343-A31.05.1988
Kamienica BranickichSmolna 34Śródmieście1344-A31.05.1988
Kamienica BranickichSmolna 36Śródmieście1345-A31.05.1988
Kamienica BranickichSmolna 38Śródmieście1346-A31.05.1988
Kamienica Branickich (wraz z terenem
posesji)
Smolna 40ŚródmieścieA-124931.05.1988
Szpital Czerwonego Krzyza - pawilonSmolna 6Śródmieście1330-A28.03.1988
Ulica SolecSolecŚródmieście53601.07.1965
Oficyna PKZSolec 101; Solec 103; Solec 99Śródmieście99117.12.1979
Rzeźnia Miejska - pawilon zachodniSolec 24AŚródmieście64823.07.1990
Rzeźnia Miejska - pawilon wschodniSolec 24BŚródmieście64801.07.1965
Dawn. Przytułek dla Starców i Niezdolnych do Pracy, obecnie: Dom Pomocy Społecznej im. św. Franciszka
Salezego (wraz z działką i zielenią w granicach posesji)
Solec 36AŚródmieścieA-125623.07.1990
Przytułek dla Starców i Niezdolnych do Pracy
- ogrodzenie murowane
Solec 36AŚródmieścieA-125623.07.1990
Przytułek dla Starców i Niezdolnych do Pracy
- zieleń
Solec 36AŚródmieścieA-125623.07.1990
Dawn. Pałac Symonowiczów (Pałac
Szymonowiczów, Dom Szymonowicza), obecnie: Przedszkole nr 122
Solec 37Śródmieście53701.07.1965
Kościół pw. Świętej Trójcy oo. TrynitarzySolec 61Śródmieście539/101.07.1965
Dawn. Klasztor oo. Trynitarzy, obecnie: Muzeum Archidiecezji WarszawskiejSolec 61Śródmieście539/201.07.1965
Komora solnaSolec 63Śródmieście54001.07.1965
Ulica StaraStaraŚródmieście54501.07.1965
Dawn. Publiczne Szkoły Powszechne nr 112, 120 i nr 122; Biura Zarządu Miasta (Archiwum
Dawnych Ksiąg Meldunkowych), obecnie: Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
Stawki 10ŚródmieścieA-72717.07.2002
Mur-Pomnik UmschlagplatzStawki 10ŚródmieścieA-72717.07.2002
Teren dawnego UmschlagplatzuStawki 10ŚródmieścieA-72717.07.2002
Dawn. Publiczna Szkoła Powszechna, obecnie: Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1Stawki 10; Stawki 8ŚródmieścieA-72717.07.2002
Dawn. Pawilon rekreacyjny dawnego internatu
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, obecnie: Klub "Syreni Śpiew"
Szara 10AŚródmieścienr. nie nadano09.01.2019
Ulica Szeroki DunajSzeroki DunajŚródmieście88/101.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 1Szeroki Dunaj 1/3; Szeroki Dunaj 1Śródmieście88/201.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 3Szeroki Dunaj 1/3; Szeroki Dunaj 3Śródmieście8901.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 11Szeroki Dunaj 11Śródmieście9301.07.1965
Dom KataSzeroki Dunaj 13Śródmieście9401.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 4/6; Szeroki Dunaj 4Szeroki Dunaj 4/6; Szeroki Dunaj 4Śródmieście9501.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 4/6; Szeroki Dunaj 6Szeroki Dunaj 4/6; Szeroki Dunaj 6Śródmieście9601.07.1965
Kamienica KilińskiegoSzeroki Dunaj 5Śródmieście9001.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 7Szeroki Dunaj 7Śródmieście9101.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 8/10 (10)Szeroki Dunaj 8/10 (10)Śródmieście9801.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 8/10 (8)Szeroki Dunaj 8/10 (8)Śródmieście9701.07.1965
Dom przy ul. Szeroki Dunaj 9Szeroki Dunaj 9Śródmieście9201.07.1965
Ulica SzpitalnaSzpitalnaŚródmieście54801.07.1965
Kamienica Eleonory Whitehead (wraz z
dziedzińcem wewnętrznym) - budynek frontowy
Szpitalna 4ŚródmieścieA-91723.06.2010
Kamienica Eleonory Whitehead (wraz z
dziedzińcem wewnętrznym) - oficyna
Szpitalna 4ŚródmieścieA-91723.06.2010
Dom Marcina Okonia (wraz z terenem
posesji)
Szpitalna 5ŚródmieścieA-77013.12.2007
Kamienica Emila WedlaSzpitalna 8Śródmieście73901.07.1965
Dawn. Cerkiew pw. bł. Martyniana, Kościół garnizonowy 1. Pułku Szwoleżerów Józefa
Piłsudskiego, obecnie: Kościół pw. św. Ducha
Szwoleżerów 2Śródmieście100010.06.1981
Łazienki Królewskie - Oberża (Zajazd,
Austeria)
Szwoleżerów 9Śródmieście2/1301.07.1965
Dawn. Łazienki Królewskie - Stajnia Kubickiego i
Wozownia, obecnie: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
Szwoleżerów 9Śródmieście2/1501.07.1965
Dawn. Łazienki Królewskie - Koszary Kantonistów (Koszary Inwalidów, Dom Ogrodnika), obecnie: Muzeum Łowiectwa i JeździectwaSzwoleżerów 9Śródmieście2/1701.07.1965
Ulica ŚwiętojańskaŚwiętojańskaŚródmieście55001.07.1965
Kościół pw. Matki Bożej Łaskawej oo.
Jezuitów
Świętojańska 10Śródmieście57201.07.1965
Kamienica PtaszyńskiegoŚwiętojańska 11Śródmieście55501.07.1965
Klasztor oo. JezuitówŚwiętojańska 12A; Świętojańska 12BŚródmieście57301.07.1965
Kamienica AndrychowskaŚwiętojańska 13Śródmieście55601.07.1965
Kamienica LoupichŚwiętojańska 15Śródmieście55701.07.1965
Kamienica Bractwa Miłosierdzia,
Łazarzowska
Świętojańska 17Śródmieście55801.07.1965
Kamienica Aptekarzowska, FryzówŚwiętojańska 19Śródmieście49901.07.1965
Kamienica KościelskichŚwiętojańska 2Śródmieście56801.07.1965
Dom przy ul. Świętojańska 21Świętojańska 21Śródmieście50001.07.1965
Dom przy ul. Świętojańska 23/25 (23)Świętojańska 23/25 (23)Śródmieście50101.07.1965
Kamienica WłochowskaŚwiętojańska 23/25 (25)Śródmieście50201.07.1965
Kamienica ChilaczowskaŚwiętojańska 27/29 (27)Śródmieście50301.07.1965
Kamienica BusserowskaŚwiętojańska 27/29 (29)Śródmieście50401.07.1965
Kamienica Pod OkrętemŚwiętojańska 31Śródmieście56501.07.1965
Kamienica "Psałteria"Świętojańska 4/6 (4)Śródmieście56901.07.1965
Budynek Seminarium DuchownegoŚwiętojańska 4/6 (6)Śródmieście57001.07.1965
Kamienica GautierówŚwiętojańska 5Śródmieście55301.07.1965
Kamienica Ulrychowska, Siennicka,
Jarzębskich, Witthoffów
Świętojańska 7/9 (7)Śródmieście55401.07.1965
Kamienica RiaucourtaŚwiętojańska 7/9 (9)Śródmieście55401.07.1965
Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela
Świętojańska 8Śródmieście57101.07.1965
Dawn. Ministerstwo Skarbu, obecnie: Ministerstwo FinansówŚwiętokrzyska 12ŚródmieścieA-107710.02.2012
Kolonia Mieszkaniowa Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego - dom
T. Boya-Żeleńskiego 4Śródmieście126924.07.1985
Kolonia Mieszkaniowa Towarzystwa Kredytowego Miejskiego - skwerT. Boya-Żeleńskiego 4; 4A; 6Śródmieście126924.07.1985
Kolonia Mieszkaniowa Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego - dom
T. Boya-Żeleńskiego 4AŚródmieście126924.07.1985
Kolonia Mieszkaniowa Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego - dom
T. Boya-Żeleńskiego 6Śródmieście126924.07.1985
Dawn. Ministerstwo Robót Publicznych,
Ministerstwo Komunikacji, obecnie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
T. Chałubińskiego 4Śródmieście75801.07.1965
Towarzystwo Kredytowe MiejskieT. Czackiego 21/23Śródmieście65601.07.1965
Gmach Stowarzyszenia Techników (wraz z
terenem dawnego ogrodu)
T. Czackiego 3/5Śródmieście65501.07.1965
Ulica TamkaTamkaŚródmieście57901.07.1965
Zakład Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à
Paulo (Sióstr Szarytek) - spichlerz
Tamka 35Śródmieście58001.07.1965
Zakład Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Sióstr Szarytek) - klasztor z kaplicą
św. Kazimierza
Tamka 35Śródmieście58001.07.1965
Zakład Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à
Paulo (Sióstr Szarytek) - teren
Tamka 35ŚródmieścieA-137925.03.2016
Zespół trzech kamienic (wraz z terenem
posesji) - budynek nr 1
Tamka 45ŚródmieścieA-83718.02.2009
Zespół trzech kamienic (wraz z terenem
posesji) - budynek nr 2
Tamka 45AŚródmieścieA-83718.02.2009
Zespół trzech kamienic (wraz z terenem
posesji) - budynek nr 3
Tamka 45BŚródmieścieA-83718.02.2009
Dawn. Główna Biblioteka Judaistyczna, Instytut
Nauk Judaistycznych, obecnie: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela
Ringelbluma
Tłomackie 3/5Śródmieście122321.03.1983
Ulica TwardaTwardaŚródmieście59201.07.1965
Synagoga im. Małżonków NożykówTwarda 6Śródmieście87301.12.1973
Kamienica Jana Wedegisa (wraz z dwoma oficynami, dziedzińcem i zielenią o
charakterze ogrodowym)
Warecka 11ŚródmieścieA-96306.10.2000
Ulica Wąski DunajWąski DunajŚródmieście9901.07.1965
Kamienica SzpitalnaWąski Dunaj 1; Piwna 53Śródmieście41201.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 10Wąski Dunaj 10Śródmieście10701.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 14Wąski Dunaj 12/18; Wąski Dunaj 14Śródmieście88/201.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 16Wąski Dunaj 12/18; Wąski Dunaj 16Śródmieście10901.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 18Wąski Dunaj 12/18; Wąski Dunaj 18Śródmieście11001.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 2Wąski Dunaj 2Śródmieście10501.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 20Wąski Dunaj 20Śródmieście11101.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 3Wąski Dunaj 3Śródmieście41201.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 8Wąski Dunaj 4/6/8 (8)Śródmieście10601.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 5Wąski Dunaj 5Śródmieście10001.07.1965
Dom przy ul. Wąski Dunaj 7Wąski Dunaj 7ŚródmieścieA-96801.07.1965
Wiadukt im. Stanisława MarkiewiczaWiadukt S.
Markiewicza
Śródmieście68124.08.2006
Kamienica (wraz z podwórzem i tylnym
ogrodzeniem)
Widok 10Śródmieście3502.09.2002
Kamienica (wraz z podwórzem)Widok 11Śródmieście3010.04.2003
Kamienica (wraz z terenem)Widok 16Śródmieście398-A01.03.2005
Ulica WiejskaWiejskaŚródmieście60601.07.1965
Pawilon wjazdowy I (południowy)Wiejska 10Śródmieście60701.07.1965
Pawilon wjazdowy II (północny)Wiejska 10Śródmieście60701.07.1965
Dawn. Izba Przemysłowo-Handlowa (budynek wraz
z terenem), obecnie: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Wiejska 10Śródmieście9-A23.03.2001
Kamienica Jana Wedegisa (wraz z terenem
posesji)
Wiejska 11ŚródmieścieA-107017.05.2012
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu
(wraz z terenem) - Gmach I - Sala Posiedzeń Sejmu, obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - sala posiedzeń Sejmu RP
Wiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu (wraz z terenem) - Gmach K - Hotel Sejmowy (Stary Dom Poselski), obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - budynek administracyjny, sekretariaty Komisji Sejmowych, Biblioteka
Sejmowa
Wiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu (wraz z terenem) - Gmach G - d. Instytut Aleksandryjsko-Maryjny Wychowania Panien
(dawna jadalnia) (wraz z piwnicami), obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - budynek Komisji Sejmowych
Wiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu
(wraz z terenem) - Gmach J - palarnia (łącznik), obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - budynek administracyjny
Wiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu (wraz z terenem) - Gmach A, obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - sala posiedzeń Senatu RPWiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu (wraz z terenem) - Gmach B, obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - budynek administracyjnyWiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu (wraz z terenem) - Gmach C, obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - budynek główny Sejmu RPWiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu (wraz z terenem) - Gmach D, obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - budynek główny Sejmu RPWiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Dawn. Zespół historycznej zabudowy Parlamentu -
teren, obecnie: Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej
Wiejska 4/6/8Śródmieście5002.06.2003
Ulica WierzbowaWierzbowaŚródmieście60801.07.1965
Kamienica Ludwika Adama DmuszewskiegoWierzbowa 9Śródmieście75401.07.1965
Dom przy ul. Wilcza 29AWilcza 29AŚródmieście1392-A31.08.1989
Dom przy ul. Wilcza 30Wilcza 30ŚródmieścieA-106323.02.2012
Osiedle MDM IWilcza 35/41ŚródmieścieA-137713.03.2017
Kamienica Jana Meyera (wraz z terenem
posesji)
Wilcza 65ŚródmieścieA-139824.10.2017
Kamienica Mojżesza Majer Horowitza (wraz z
podwórzem)
Wilcza 69Śródmieście3428.08.2002
Kamienica Horowitzów (wraz z terenem
posesji)
Wilcza 71; E.Plater 4ŚródmieścieA-135409.09.2016
Kamienica (wraz z oficynami)Wspólna 35ŚródmieścieA-84426.03.2009
Dawn. Biurowiec Prezydium Rządu, obecnie: Ufficio PrimoWspólna 62ŚródmieścieA-129019.03.2015
Wiadukt do Mostu Poniatowskiego (zjazd na
Wybrzeże Kościuszkowskie)
Wybrzeże KościuszkowskieŚródmieście74801.07.1965
Dawn. Szkoła Sztuk Pięknych (wraz z terenem), obecnie: Akademia Sztuk PięknychWybrzeże Kościuszkowskie
37
Śródmieście1621-A30.05.1996
Dawn. Budynek biurowy dla Zarządu Elektrowni
Towarzystwa Elektrycznego "Powiśle", obecnie: RWE Polska S.A.
Wybrzeże Kościuszkowskie
41
ŚródmieścieA-66505.01.2006
Dawn. "Szara Willa" - dom mieszkalno- administracyjny Inspekcji Sieci Wodociągów i
Kanalizacji, obecnie: Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Wybrzeże Kościuszkowskie 47; Lipowa 2Śródmieście1604-A12.12.1995
Dawn. Sierociniec dla ubogich dzieci Powiśla Czerniakowskiego (wraz z najbliższym
otoczeniem), obecnie: Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe
Zagórna 3Śródmieście1492-A28.07.1991
Elektrownia "Powiśle" (dawna Elektrownia
Towarzystwa Elektrycznego) (wraz z otoczeniem) - rozdzielnia 35(30) kV
Zajęcza 2A; Elektryczna 2ŚródmieścieA-43006.06.2005
Elektrownia "Powiśle" (dawna Elektrownia Towarzystwa Elektrycznego) (wraz z
otoczeniem) - rozdzielnia 5/15 kV
Zajęcza 2A; Elektryczna 2ŚródmieścieA-43006.06.2005
Elektrownia "Powiśle" (dawna Elektrownia Towarzystwa Elektrycznego) (wraz z otoczeniem) - keson (podziemny zbiornik
wody)
Zajęcza 2A; Elektryczna 2ŚródmieścieA-43006.06.2005
Elektrownia "Powiśle" (dawna Elektrownia Towarzystwa Elektrycznego) (wraz z
otoczeniem) - hala maszyn
Zajęcza 2A; Elektryczna 2ŚródmieścieA-43006.06.2005
Elektrownia "Powiśle" (dawna Elektrownia
Towarzystwa Elektrycznego) (wraz z otoczeniem) - kotłownia nr 2
Zajęcza 2A; Elektryczna 2ŚródmieścieA-43006.06.2005
Ulica ZakroczymskaZakroczymskaŚródmieście61301.07.1965
Zdrój króla Stanisława AugustaZakroczymskaŚródmieście61801.07.1965
Klasztor oo. FranciszkanówZakroczymska 1Śródmieście61401.07.1965
Kościół pw. Stygmatów Św. Franciszka
Serafickiego oo. Franciszkanów
Zakroczymska 1Śródmieście61401.07.1965
Cytadela Warszawska - Fort Legionów (wraz
z otoczeniem)
Zakroczymska 12Śródmieście59/901.07.1965
Dawn. Kamienica Jakuba Fontany, Pałac
Mokronowskich, obecnie: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im.
Stanisława Moniuszki
Zakroczymska 2Śródmieście61501.07.1965
Dom przy ul. Zakroczymska 4Zakroczymska 4Śródmieście61601.07.1965
Pałac Sapiehów (Koszary Sapieżyńskie)Zakroczymska 6Śródmieście61701.07.1965
Kamienica Jana Wernera i Marii Lilpop (Henryka Schloessera) (wraz z podwórzem)Zgoda 3Śródmieście4720.03.2003
Dawn. Towarzystwa Telefonów "Cedergren", Kamienica Polskiej Akcyjnej Spółki
Telefonicznej - centrala telefoniczna, obecnie: Centrum Zielna, Instytut Austriacki
Zielna 37Śródmieście75701.07.1965
Towarzystwa Telefonów "Cedergren", Budynek Polskiej Akcyjnej Spółki
Telefonicznej, tzw. PAST-a
Zielna 39Śródmieście75701.07.1965
Pałac Janaszów-CzackichZielna 49Śródmieście63201.07.1965
Krajowa Kasa Oszczędności (Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Warszawskich)Złota 1; Zgoda 7Śródmieście67201.07.1965
Kino RelaxZłota 8; Złota 8AŚródmieścienr. nie nadano22.05.2019
Ulica ŻydowskaŻydowskaŚródmieście63801.07.1965
Stare Miasto (w obrębie murów obronnych)Śródmieście54601.07.1965
Oś SaskaŚródmieście51001.07.1965
Układ urbanistyczny Nowego MiastaŚródmieścieA-119628.08.2013
Dawn. Kirkut Praski, obecnie: Cmentarz Żydowski (Stary) na Bródnie (wraz z otoczeniem)Horodelska; Rogowska; Rzeszowska; św. J. Odrowąża; św. WincentegoTargówekA-85605.05.2009
Zespół kościelny (wraz z terenem i zielenią) - kościół pw. Zmartwychwstania PańskiegoKsięcia Ziemowita 39TargówekA-80629.03.1999
Zespół kościelny (wraz z terenem i zielenią) -
plebania
Księcia Ziemowita 39TargówekA-80629.03.1999
Zespół kościelny (wraz z terenem i zielenią) -
dzwonnica
Księcia Ziemowita 39TargówekA-80629.03.1999
Zespół fabryki "Kijewski, Scholtze i Spółka, Spółka Akcyjna Fabryk Chemicznych i Huty Szklanej" - zespół rezydencjalny - willa (wraz z resztką parku i ogrodzenia)Siarczana 6Targówek123612.12.1983
Zespół fabryki "Kijewski, Scholtze i Spółka, Spółka Akcyjna Fabryk Chemicznych i Huty Szklanej" - zespół rezydencjalny - resztki
parku i ogrodzenia
Siarczana 6Targówek123612.12.1983
Cmentarz Bródnowskiśw. Wincentego 83Targówek80301.07.1965
Kościół pw. Św. Wincentego a Paulo (wraz z
najbliższym otoczeniem i zielenią)
św. Wincentego 83Targówek1423-A22.05.1990
Willa Bolesława Pietrusińskiego (wraz z
terenem)
Tykocińska 15TargówekA-92520.03.2009
Kaplica przycmentarnaDzieci WarszawyUrsus122428.03.1983
Cmentarz parafii rzymsko-katolickiej pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej
Elżbiety RakuszankiUrsus134105.09.1988
Zespół kościelny pw. św. Katarzyny - Kościół
pw. św. Katarzyny (obiekt nr 1)
Fosa 17Ursynów53201.07.1965
Zespół kościelny pw. św. Katarzyny - cmentarz kościelny z ogrodzeniem (obiekt nr
5.1)
Fosa 17Ursynów138310.07.1989
Zespół kościelny pw. św. Katarzyny -
dzwonnica (obiekt nr 2)
Fosa 17Ursynów138310.07.1989
Zespół kościelny pw. św. Katarzyny -
plebania (obiekt nr 3)
Fosa 17Ursynów138310.07.1989
Zespół kościelny pw. św. Katarzyny -
wikarówka (obiekt nr 4)
Fosa 17Ursynów138310.07.1989
Zespół kościelny pw. św. Katarzyny - korytarze podziemne (tzw. "Groby
Masońskie") (obiekt nr 5.2)
Fosa 17Ursynów138310.07.1989
Zespół kościelny pw. św. KatarzynyFosa 17Ursynów138310.07.1989
Dwór przy ul. J. Rosoła 19J. Rosoła 19Ursynów88628.01.1976
Dawny Folwark Krasnolowa - dom zarządcy
(wraz z otoczeniem)
Krasnowolska 78UrsynówA-74003.04.2006
Kwatera z mogiłami 1939-1945 na cmentarzu parafii pw. Apostołów Piotra i PawłaŁagiewnickaUrsynów133708.12.1989
Zespół dworski Wyczółki - dwórŁączyny 53Ursynów643/101.07.1965
Zespół dworski Wyczółki - park wraz z
rzeźbami
Łączyny 53Ursynów643/201.07.1965
Zespół willowy Wyczółki - willa (obiekt nr 1)Łączyny 54Ursynów1280-A01.12.1987
Zespół willowy Wyczółki - czworak (obiekt nr
2)
Łączyny 54Ursynów1280-A01.12.1987
Zespół willowy Wyczółki - d. założenie
parkowo-ogrodowe
Łączyny 54Ursynów1280-A01.12.1987
Fort VIII "Służew" (wraz ze strefą ochronną)NowoursynowskaUrsynów1427-A25.05.1990
Zespół Pałacowy Ursynów/Rozkosz - parkNowoursynowska 166Ursynów642/101.07.1965
Dawn. Zespół Pałacowy Ursynów/Rozkosz - pałac, obecnie: Zespół zabudowy SGGW - budynek nr 12
(Rektorat)
Nowoursynowska 166Ursynów642/201.07.1965
Dawn. Zespół Pałacowy Ursynów/Rozkosz - oficyna
północna, obecnie: Zespół zabudowy SGGW - budynek nr 11
(Kwestura, Kasa, Bank)
Nowoursynowska 166Ursynów642/201.07.1965
Dawn. Zespół Pałacowy Ursynów/Rozkosz - oficyna
południowa, obecnie: Zespół zabudowy SGGW - budynek nr 10
(Agendy Studenckie)
Nowoursynowska 166Ursynów642/201.07.1965
Zespół Pałacowy Ursynów/Rozkosz - taras ze
schodami
Nowoursynowska 166Ursynów642/323.07.1973
Zespół mieszkalno-gospodarczy (wraz z
podwórzem i ogrodem) - dwór (obiekt nr 1)
Organistów 7Ursynów5125.06.2003
Zespół mieszkalno-gospodarczy (wraz z podwórzem i ogrodem) - dawna stajna
(obiekt nr 2)
Organistów 7Ursynów5125.06.2003
Zespół mieszkalno-gospodarczy (wraz z podwórzem i ogrodem) - dawna lodownia
(obiekt nr 3)
Organistów 7Ursynów5125.06.2003
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" (wraz z architekturą i zielenią)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - trybuna członkowska - I (obiekt
nr 1)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - trybuna główna - II (obiekt nr 2)Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - trybuna III (obiekt nr 3)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - zespół biurowy z siodlarnią
(obiekt nr 4)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - dom inspektora
(obiekt nr 7)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr 5a)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - stajnia (obiekt
nr 5a)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr
5a)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr
5b)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - stajnia (obiekt
nr 5c)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr
5c)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr
5d)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle górne - stajnia (obiekt nr 5d)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr 5d)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr
5e)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - stajnia (obiekt
nr 5e)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr
5e)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr 5f)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - stajnia (obiekt
nr 5f)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle górne - dom (obiekt nr
5f)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle dolne - dom (obiekt nr 6a)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - dom (obiekt nr
6b)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt nr 6c)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6d)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle dolne - dom (obiekt nr 6e)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6f)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6g)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6h)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6i)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6j)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt nr 6k)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt nr 6l)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6ł)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6m)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6n)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt nr 6o)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6p)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt
nr 6r)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych
"Służewiec" - osiedle dolne - stajnia (obiekt nr 6s)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Zespół Torów Wyścigów Konnych "Służewiec" - osiedle dolne - dom (obiekt nr
6t)
Puławska 266Ursynów138007.06.1989
Leśniczówka (wraz z zielenią w najbliższym
otoczeniu)
Rydzowa 1Ursynów128511.03.1987
Dom (wraz z piwnicami i skrytką)Barbórki 16WawerA-121103.12.1982
Willa "Sapieżanka"Bysławska 99Wawer2504.02.2002
Willa "Sapieżanka" - działka i drzewostan (w
granicach posesji)
Bysławska 99Wawer2504.02.2002
Cmentarz parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP (wraz z nagrobkami, mogiłami żołnierzy polskich poległych w
latach 1939-1945 i ze starodrzewiem)
CylichowskaWawer147020.02.1991
Dom przy ul. Derkaczy 79Derkaczy 79Wawer91614.10.1977
Willa (wraz z działką)Dusznicka 64Wawer1402-A30.11.1989
Budynek d. Elektrowni Gminy Letniska
Falenica (wraz z terenem posesji)
Gruntowa 2WawerA-145126.07.2018
Willa "Lodusieńka" (wraz z otoczeniem)Herbaciana 6WawerA-70913.07.2006
Willa "Pod Kogutkiem" (wraz z działką i
drzewostanem o charakterze leśnym)
Junaków 33/35Wawer3-A30.10.2000
Willa (wraz z działką i otaczającą zielenią)Lokalna 57/59Wawer1488-A04.06.1991
Budynek mieszkalny z wieżą (wraz z zielenią
w granicach działki)
M. Kamieńskiego 4Wawer124611.06.1984
Stacja kolejowa Warszawa Falenica (wraz z
otoczeniem) - dawny budynek dworca
Patriotów 40BWawer1566-A01.02.1994
Stacja kolejowa Warszawa Falenica - dwie
wiaty peronowe
Patriotów 44BWawerA-101701.07.2010
Dawn. Karczma "Wawer" (wraz z terenem), obecnie: Zajazd NapoleońskiPłowiecka 83Wawer64501.07.1965
Willa (wraz z działką i zielenią)Przewodowa 112Wawer159505.08.1995
Willa (wraz z działką i zielenią)Przewodowa 123/125Wawer1458-A21.12.1990
Kościół pw. Wniebowzięcia NMPTrakt Lubelski 157Wawer91529.09.1977
Budynek dawnej stacji Wawer (Kolej
Jabłonowska)
Widoczna 6Wawer123514.10.1983
Willa "Bolaszarye" (wraz z otoczeniem)Widoczna 79WawerA-53902.11.2005
Willa (wraz z działką i zielenią o charakterze
parku-ogrodu)
Wilgi 43Wawer1349-A16.05.1988
Budynek mieszkalny (wraz z działką i zielenią)Zasobna 46/48Wawer1524-A26.06.1992
Budynek mieszkalny - działka i zieleńZasobna 46/48Wawer1524-A26.06.1992
Zespół Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego (wraz z
otoczeniem) - hala nr 1 (części 1 oraz 1A)
Żegańska 1WawerA-44808.07.2005
Zespół Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego (wraz z otoczeniem) - hala nr 2 (części 2 oraz 2A i
2B)
Żegańska 1WawerA-44808.07.2005
Zespół Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego (wraz z
otoczeniem) - hala nr 3
Żegańska 1WawerA-44808.07.2005
Zespół Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego (wraz z
otoczeniem) - hala nr 4
Żegańska 1WawerA-44808.07.2005
Stacja kolejowa Warszawa Miedzeszyn - wiata peronowa wraz z budynkiem poczekalniWawerA-101701.07.2010
Stacja kolejowa Warszawa Międzylesie - wiata peronowa wraz z budynkiem poczekalniWawerA-101701.07.2010
Stacja kolejowa Warszawa Radość - wiata
peronowa wraz z budynkiem poczekalni
WawerA-101701.07.2010
Kościół św. Antoniego Padewskiego (wraz z cmentarzem kościelnym z występującą na
nim zielenią w granicach ogrodzenia)
Borkowska 1Wesoła1249-A15.10.1984
Kościół św. Antoniego Padewskiego - cmentarz kościelny (wraz z występującą na
nim zielenią w granicach ogrodzenia)
Borkowska 1Wesoła1249-A15.10.1984
Kościół pw. Opatrzności Bożej (wraz z
terenem przykościelnym i cmentarzem)
ks. P. Skargi 2WesołaA-150303.06.2019
Kościół pw. Opatrzności Bożej - teren
przykościelny
ks. P. Skargi 2WesołaA-150303.06.2019
Kościół pw. Opatrzności Bożej - cmentarzks. P. Skargi 2WesołaA-150303.06.2019
Wilanów - Szpital św. AleksandraBiedronki 6Wilanów639/2101.04.1973
Wilanów - Dom DoktoraBiedronki 6; Wilanów, Biedronki
6A
Wilanów639/2201.04.1973
Wilanów - zespół kościelny parafii pw. św.
Anny - dom służby kościelnej
Kolegiacka 1; Kolegiacka 1BWilanów639/1801.02.1973
Wilanów - zespół kościelny parafii pw. św.
Anny - plebania
Kolegiacka 1; Kolegiacka 1CWilanów639/1701.02.1973
Natolin - parkNowoursynowska 84Wilanów647/101.07.1965
Natolin - akweduktNowoursynowska 84Wilanów647/1101.07.1965
Natolin - brama maurentańskaNowoursynowska 84Wilanów647/1201.07.1965
Natolin - pałacNowoursynowska 84Wilanów647/201.07.1965
Natolin - oficyna pałacowaNowoursynowska 84Wilanów647/301.07.1965
Natolin - Świątynia DoryckaNowoursynowska 84Wilanów647/401.07.1965
Natolin - domek dozorcy nr 1 (przy wjeździe
od Wolicy)
Nowoursynowska 84Wilanów647/601.07.1965
Natolin - domek dozorcy nr 2 (przy wjeździe
od Wilanowa)
Nowoursynowska 84Wilanów647/601.07.1965
Natolin - most mauretańskiNowoursynowska 84Wilanów647/701.07.1965
Natolin - zespół budynków gajówki - budynek
A
Nowoursynowska 84Wilanów647/901.07.1965
Natolin - zespół budynków gajówki - budynek
B
Nowoursynowska 84Wilanów647/901.07.1965
Natolin - zespół budynków gajówki - budynek
C
Nowoursynowska 84Wilanów647/901.07.1965
Natolin - zespół budynków gajówki - murNowoursynowska 84Wilanów647/901.07.1965
Powsin - Cmentarz Powstańców Warszawy (wraz z mogiłami, pomnikiem i tablicami
inskrypcyjnymi)
PrzyczółkowaWilanów158427.02.1996
Powsin - zespół kościelny pw. św. Elżbiety -
kościół
Przyczółkowa 29Wilanów64101.07.1965
Powsin - zespół kościelny pw. św. Elżbiety -
dzwonnica
Przyczółkowa 29Wilanów64101.07.1965
Wilanów - Dom Peldy, Domek Lanciego - d.
karczma w Powsinie
Przyczółkowa 394Wilanów639/2701.04.1973
Wilanów - park pałacowy (z wystrojem
architektoniczno-rzeźbiarskim)
S. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/301.01.1973
Wilanów - dom dozorcyS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/3a01.01.1973
Wilanów - pompowniaS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/3c01.01.1973
Wilanów - kordegardaS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/401.01.1973
Wilanów - oficyna kuchennaS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/501.01.1973
Wilanów - stajnia pałacowa z wiatąS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/601.01.1973
Wilanów - oranżeriaS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/701.01.1973
Dawn. Wilanów - ujeżdżalnia (ściana frontowa), obecnie: Wejście do Muzeum PlakatuS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/901.01.1973
Wilanów - wozownia IS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/1001.02.1973
Wilanów - wozownia IIS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/1001.02.1973
Wilanów - psiarniaS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/1101.02.1973
Wilanów - dom ogrodnikaS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/1201.02.1973
Wilanów - pałacS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/201.02.1973
Wilanów - Łazienka Lubomirskiej,
Markoniówka
S. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/201.02.1973
Wilanów - kuźnie dworskie (kuźnia wiejska)S. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/2501.04.1973
Wilanów - most przy bramie wjazdowejS. Kostki Potockiego 10/16Wilanów639/3201.04.1973
Wilanów - założenie pałacowo-ogrodoweS. Kostki Potockiego 10/16;
Wilanów, Wiertnicza
Wilanów639/101.01.1973
Dawn. Wilanów - spichlerz II, obecnie: Urząd Dzielnicy WilanówS. Kostki Potockiego 11Wilanów639/2901.07.1965
Wilanów - zespół kościelny parafii pw. św.
Anny - kościół pw. św. Anny
S. Kostki Potockiego 18Wilanów639/1601.02.1973
Wilanów - d. komisariatS. Kostki Potockiego 19Wilanów639/1401.02.1973
Dawn. D. fabryka - budynek główny (budynek A), obecnie: Fitness & Wellness CenterS. Kostki Potockiego 2;
Wilanów, Wiertnicza 1
Wilanów639/3101.04.1973
Dawn. D. fabryka - d. spichlerz (budynek B), obecnie: Fitness & Wellness CenterS. Kostki Potockiego 2;
Wilanów, Wiertnicza 1
Wilanów639/3101.04.1973
Dawn. Wilanów - ochronka (szkoła), obecnie: Przychodnia Rejonowo-SpecjalistycznaS. Kostki Potockiego 20Wilanów639/2301.04.1973
Wilanów - areszt i ślusarniaS. Kostki Potockiego 21Wilanów639/1501.02.1973
Dawn. Wilanów - jatki, obecnie: Galeria sztukiS. Kostki Potockiego 22Wilanów639/2401.04.1973
Wilanów - kuźniaS. Kostki Potockiego 24Wilanów639/1301.02.1973
Wilanów - zajazdS. Kostki Potockiego 27Wilanów639/2601.04.1973
Wilanów - holenderniaS. Kostki Potockiego 6AWilanów639/1801.07.1965
Wilanów - dom podstarościegoS. Kostki Potockiego 6AWilanów639/1901.07.1965
Wilanów - spichlerz IS. Kostki Potockiego 7Wilanów639/2901.07.1965
Cmentarz WilanowskiWiertnicza; al.WilanowskaWilanów639/1901.04.1973
Cmentarz Wilanowski - ogrodzenie i bramaWiertnicza; al.WilanowskaWilanów639/1901.04.1973
Wilanów - Cmentarz Wilanowski - kaplica grobowa Stanisława Kostki i Ignacego
Potockich
Wiertnicza; al.WilanowskaWilanów639/2001.04.1973
Wilanów - Morysin - parkWilanów640/101.04.1973
Wilanów - Morysin - ruiny pałacyku z rotundąWilanów640/201.04.1973
Wilanów - Morysin - dom stróżaWilanów640/301.04.1973
Wilanów - Morysin - gajówkaWilanów640/401.04.1973
Wilanów - Morysin - brama pseudośredniowieczna (noegotycka) z
budynkiem
Wilanów640/601.04.1973
Zespół d. gumna i dworu (wraz z
otoczeniem) - dwór (obiekt nr 1)
1 Sierpnia 11WłochyA-70013.03.2006
Zespół d. gumna i dworu (wraz z
otoczeniem) - stodoła (obiekt nr 2)
1 Sierpnia 11WłochyA-70013.03.2006
Zespół d. gumna i dworu (wraz z otoczeniem) - budynek inwentarski (obiekt nr
3)
1 Sierpnia 11WłochyA-70013.03.2006
Zespół d. gumna i dworu (wraz z
otoczeniem) - wozownia (obiekt nr 4)
1 Sierpnia 11WłochyA-70013.03.2006
Zespół d. gumna i dworu (wraz z
otoczeniem) - czworak (obiekt nr 5)
1 Sierpnia 11WłochyA-70013.03.2006
Fort V (Włochy) (wraz z odcinkiem stoku bojowego, tradytorem, lodownią i terenem
otoczenia)
Dojazdowa; Na Krańcu; RyżowaWłochyA-92301.06.2010
Pałac Koelichenówks. J. Chrościckiego 2Włochy71001.07.1965
Fort VI (Okęcie)P. Lipowczana 6WłochyA-93808.06.1999
Willa Jasny Dom - piwnice (areszt NKWD)Świerszcza 2WłochyA-87419.06.2009
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)A. Dobiszewskiego 1Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)A. Dobiszewskiego 2Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)A. Dobiszewskiego 3Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)A. Dobiszewskiego 3AWola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)A. Dobiszewskiego 5Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II i Koło III)
- układ urbanistyczny i zespół budowlany (wraz z zielenią)
A. Dobiszewskiego; Czorsztyńska; Deotymy; E. Ringelbluma; F. Raszei; Ożarowska; ks. J. SitnikaWola153709.11.1992
Kamienica Rosenblataal. „Solidarności” 145WolaA-147418.02.2019
Kamienica Rosenblata - teren posesjial. „Solidarności” 145WolaA-147418.02.2019
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 5 wg
decyzji wpisującej do RZ)
al. Prymasa TysiącleciaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 7 wg
decyzji wpisującej do RZ)
al. Prymasa TysiącleciaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 9 wg
decyzji wpisującej do RZ)
al. Prymasa TysiącleciaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 14 wg
decyzji wpisującej do RZ)
al. Prymasa TysiącleciaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 15 wg
decyzji wpisującej do RZ)
al. Prymasa TysiącleciaWolaA-138910.08.2017
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)al. Prymasa Tysiąclecia 139/143Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)al. Prymasa Tysiąclecia 139AWola153709.11.1992
Zespół zabudowań d. Zakładów Mechanicznych Akcyjnego Towarzystwa Przemysłowego Lilpop, Rau i Loewenstein (wraz z otoczeniem) - elewacje hali
fabrycznej (obiekt nr 2)
al. Prymasa Tysiąclecia 48; J. Bema 65WolaA-88410.02.2009
Zespół zabudowań d. Zakładów Mechanicznych Akcyjnego Towarzystwa Przemysłowego Lilpop, Rau i Loewenstein (wraz z otoczeniem) - gmach biurowy (obiekt
nr 1)
al. Prymasa Tysiąclecia 48A; J. Bema 65WolaA-88410.02.2009
Paraboliczny wiadukt sklepiony Drogi
Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej
ArmatniaWolaA-145408.10.2018
Ulica ChłodnaChłodnaWola5101.07.1965
Kamienica Zygmunta Lewina (Kamienica pod
zegarem) (wraz z oficynami i podwórzami oraz terenem)
Chłodna 20Wola377-A23.02.2005
Kamienica MarkowskiegoChłodna 27Wola5501.07.1965
Koszary Gwardii Konnej Koronnej
(Mirowskie, Wielopolskie)
Chłodna 3Wola30901.07.1965
Kościół pw. św. Karola BoromeuszaChłodna; Chłodna 21Wola5401.07.1965
Kamienica Karola Bagieńskiego (wraz z
terenem posesji)
Chmielna 122WolaA-77206.11.2007
Kamienica z oficynami (wraz z terenem
posesji i kapliczką)
Ciepła 3WolaA-132909.03.2016
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)Czorsztyńska 12Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)Czorsztyńska 2AWola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)Czorsztyńska 8Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)Deotymy 46Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)Deotymy 48Wola153709.11.1992
Dawn. Zakład Ubezpieczalni Społecznej, później
Szpital im. Karola i Marii, obecnie: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital
Kliniczny - Filia Działdowska
Działdowska 1; Wolska 52Wola1425-A22.05.1990
Dawn. Teren tzw. Serbii - więzienia kobiecego
(część Pawiaka), obecnie: Skwer gen. Jana Jura-Gorzechowskiego
Dzielna; Smocza; al. Jana Pawła IIWolaA-2515.11.1999
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)E. Ringelbluma 1Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)E. Ringelbluma 2Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)F. Raszei 1/3Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)F. Raszei 2Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)F. Raszei 5Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)F. Raszei 8Wola153709.11.1992
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 6 wg
decyzji wpisującej do RZ)
GórczewskaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58cGórczewskaWolaA-142428.05.2018
Zakłady ogrodnicze "Firma C. Ulrich" - park
(ogród pokazowy)
Górczewska 124Wola89131.08.1976
Zespół szklarni d. zakładów ogrodniczych "Firma C. Ulrich" (wraz z terenem) - dom mieszkalny dla pracowników zakładów (tzw.
Zielona Chata)
Górczewska 124Wola12-A12.04.2001
Zespół szklarni d. zakładów ogrodniczych "Firma C. Ulrich" (wraz z terenem) - dom
letni Ulrichów (tzw. pałacyk)
Górczewska 124Wola12-A12.04.2001
Zespół szklarni d. zakładów ogrodniczych "Firma C. Ulrich" (wraz z terenem) - szklarnia (segment A - trzy boksy południowe z
boksem centralnym)
Górczewska 124Wola12-A12.04.2001
Zespół szklarni d. zakładów ogrodniczych "Firma C. Ulrich" (wraz z terenem) - szklarnia (segment B - pięć boksów wschodnich wraz z korytarzem, kotłownią z segmentem korytarzy podziemnych, trzema kominami
ceglanymi)
Górczewska 124Wola12-A12.04.2001
Zespół domów fundacji Hipolita i Ludwiki
Wawelbergów - budynek mieszkalny (obiekt nr 1)
Górczewska 15WolaA-76503.10.2007
Zespół domów fundacji Hipolita i Ludwiki
Wawelbergów - budynek mieszkalny (obiekt nr 2)
Górczewska 15AWolaA-76503.10.2007
Schron bojowy Ringstand 58cGórczewska; Sokołowska; al. Prymasa TysiącleciaWolaA-141713.02.2018
Schron bojowy Ringstand 58cGórczewska; Sokołowska; WolskaWolaA-141620.11.2017
Zespół browaru "Haberbusch i Schiele" -
dom rodziny Schiele
Grzybowska 58WolaA-86803.03.2009
Zespół browaru "Haberbusch i Schiele -
laboratorium
Grzybowska 58WolaA-86803.03.2009
Dawn. Zespół d. Elektrowni Tramwajów Miejskich -
teren, obecnie: Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79; Przyokopowa 28Wola20-A10.09.2001
Dawn. Zespół d. Elektrowni Tramwajów Miejskich
(wraz z terenem) - budynek administracyjno- mieszkalny (obiekt nr 2), obecnie: Muzeum Powstania Warszawskiego - budynek administracyjny
Grzybowska 79; Przyokopowa 28Wola20-A10.09.2001
Dawn. Zespół d. Elektrowni Tramwajów Miejskich (wraz z terenem) - portiernia z bramą
wjazdową (obiekt nr 3), obecnie: Muzeum Powstania Warszawskiego - portiernia
Grzybowska 79; Przyokopowa 28Wola20-A10.09.2001
Dawn. Zespół d. Elektrowni Tramwajów Miejskich
(wraz z terenem) - hala kotłowni wraz z maszynownią i pompownią (obiekt nr 1), obecnie: Muzeum Powstania Warszawskiego - budynek główny
Grzybowska 79; Przyokopowa 28Wola20-A10.09.2001
Dawn. Zespół d. Elektrowni Tramwajów Miejskich (wraz z terenem) - ceglany mur (obiekt nr 4), obecnie: Muzeum Powstania Warszawskiego - ogrodzenieGrzybowska 79; Przyokopowa 28Wola20-A10.09.2001
Zespół domów fundacji Hipolita i Ludwiki
Wawelbergów - budynek mieszkalny (obiekt nr 3)
H. Wawelberga 3WolaA-76503.10.2007
Zespół Gazowni Warszawskiej (wraz z otoczeniem, zachowaną zielenią i
nawierzchnią ciągów komunikacyjnych)
I. Prądzyńskiego 12/14; I. Prądzyńskiego 14A; M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - zbiornik
gazu 1 (obiekt B)
I. Prądzyńskiego 14AWola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej - zbiornik
gazu 2 (obiekt A)
I. Prądzyńskiego 14AWola88413.05.1975
Osiedle mieszkaniowe pracowników Polskich Kolei Państwowych, tzw. Wolskie Pięciochatki (wraz z terenem posesji)I. Prądzyńskiego 23WolaA-141222.03.2018
Osiedle mieszkaniowe pracowników Polskich Kolei Państwowych, tzw. Wolskie Pięciochatki (wraz z terenem posesji)I. Prądzyńskiego 23AWolaA-141222.03.2018
Osiedle mieszkaniowe pracowników Polskich Kolei Państwowych, tzw. Wolskie Pięciochatki (wraz z terenem posesji)I. Prądzyńskiego 23BWolaA-141222.03.2018
Osiedle mieszkaniowe pracowników Polskich Kolei Państwowych, tzw. Wolskie Pięciochatki (wraz z terenem posesji)I. Prądzyńskiego 23CWolaA-141222.03.2018
Osiedle mieszkaniowe pracowników Polskich Kolei Państwowych, tzw. Wolskie Pięciochatki (wraz z terenem posesji)I. Prądzyńskiego 23DWolaA-141222.03.2018
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 4 wg
decyzji wpisującej do RZ)
J. BemaWolaA-138910.08.2017
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika
J. Bema 73/75Wola65101.07.1965
XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M.
Kopernika, Gimnazjum nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego
J. Bema 76Wola130131.08.1987
XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Gimnazjum nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego - dom mieszkalny personelu
szkoły
J. Bema 76Wola130131.08.1987
XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Gimnazjum nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego - ogrodzenie na dziedzińcu i od
strony Bema
J. Bema 76Wola130131.08.1987
Kamienica robotnicza Przędzalni i Farbiarni "Wola" (wraz z terenem otoczenia i
starodrzewiem)
J. Bema 81WolaA-87609.10.2009
Zespół Wojskowych Magazynów Zbożowych - magazyn aprowizacyjny (tzw. Elewator Starynkiewicza); Koszary rosyjskie (Koszary
Kozaków Dońskich)
Kozielska 4AWola89231.08.1976
Zespół Wojskowych Magazynów Zbożowych - magazyn (budynek nr 28); Koszary rosyjskie (Koszary Kozaków Dońskich)Kozielska 4AWolaA-120502.12.1982
Kamienica Chaima Gerkowicza (Herkowicza) vel Herkowitza (wraz z terenem posesji)Krochmalna 46WolaA-151914.11.2018
Kamienica Chaima Gerkowicza (Herkowicza)
vel Herkowitza - teren posesji
Krochmalna 46WolaA-151914.11.2018
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)ks. J. Sitnika 2Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)ks. J. Sitnika 3Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)ks. J. Sitnika 4Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)ks. J. Sitnika 6Wola153709.11.1992
Ulica LesznoLesznoWola27901.07.1965
Budynek mieszkalny Fundacji Tanich Mieszkań im. Hipolita i Ludwiki
Wawelbergów (wraz z terenem dziedzińca)
Ludwiki 1WolaA-45015.07.2005
"Dom Studiów Religijnych i Modlitwy" cadyka Icchaka Meira Altera - fragment budynkuŁucka 2/4/6; Żelazna 57Wola152914.05.1993
Kamienica Abrama WłodaweraŁucka 8Wola1534-A02.10.1992
Schron bojowy Ringstand 58cM. KasprzakaWolaA-141524.10.2017
Dawn. Przedszkole dla dzieci Pracowników
Tramwajów, obecnie: Warszawska Szkoła Zarządzania
M. Kasprzaka 18/20; Siedmiogrodzka 3AWola143703.07.1990
Zespół Gazowni Warszawskiej - komin
piecowni (obiekt K)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej -
odsiarczalnia systemu III (obiekt I)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Dawn. Zespół Gazowni Warszawskiej - aparatownia
i pomiarownia (obiekt H), obecnie: Muzeum Gazownictwa
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej -
amoniakalnia (obiekt C)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej - budynek
biurowy (obiekt F)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej -
odsiarczalnia systemu I i II (obiekt D)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej - wieża
ciśnień oraz remiza strażacka (obiekt J)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej - tłocznia
gazu (obiekt G)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej - budynek
wagi kolejowej (obiekt E)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej - piecownia
Glover-Vest (obiekt L)
M. Kasprzaka 25Wola88413.05.1975
Zespół Gazowni Warszawskiej - budynek
administracyjny (obiekt R)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - budynek
mieszkalny (obiekt Z)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - benzolownia
(obiekt S)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - budynek
mieszkalny (obiekt X)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - budynek
mieszkalny (obiekt Y)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - centrala
elektryczna (obiekt U)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - budynek d.
stajni i powozowni (obiekt W)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - fenolownia
(obiekt Ł)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - kalorymetr
(obiekt T)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - magazyn
centralny (obiekt N)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej -
naftalenownia (obiekt P)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - portiernia
(obiekt M)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - warsztat
(obiekt O)
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej -
nawierzchnia brukowa
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - pozostałości
ogrodu
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Zespół Gazowni Warszawskiej - pozostałości
alei drzew
M. Kasprzaka 25WolaA-48229.08.2005
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)Magistracka 22Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)Magistracka 24Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło III)Magistracka 24AWola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)Magistracka 25Wola153709.11.1992
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)Magistracka 27Wola153709.11.1992
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski - teren
cmentarza z budynkami i pomnikami
Młynarska 54/56/58Wola31101.07.1965
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski - dom
służby
Młynarska 54/56/58Wola31101.07.1965
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski - kaplica
pogrzebowa Halpertów
Młynarska 54/56/58Wola31101.07.1965
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski - mur
(ceglane ogrodzenie)
Młynarska 54/56/58Wola31101.07.1965
Muzułmański Cmentarz Kaukaski (teren
cmentarza z nagrobkami i murem ogrodzeniowym)
Młynarska; Młynarska 60Wola152322.06.1992
Kościół pw. św. AugustynaNowolipki 18Wola71701.07.1965
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 10 wg
decyzji wpisującej do RZ)
ObozowaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 11 wg
decyzji wpisującej do RZ)
ObozowaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 12 wg
decyzji wpisującej do RZ)
ObozowaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 13 wg
decyzji wpisującej do RZ)
ObozowaWolaA-138910.08.2017
Dawn. Gmach Sądów Grodzkich (wraz z terenem
posesji), obecnie: Sąd Okręgowy w Warszawie
Ogrodowa 6; al. „Solidarności” 127WolaA-83626.01.2009
Cmentarz Żydowski (Nowy)Okopowa 49/51Wola87401.12.1973
Zakłady Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede - budynek główny garbarni (budynki nr 1, 2 i 3) (wraz z
otoczeniem)
Okopowa 78WolaA-125121.07.2014
Osiedle WSM Koło-Wschód (Koło II)Ożarowska 65/67Wola153709.11.1992
Kamienica Herszlika DuńskiegoPańska 85Wola1243-A15.08.1984
Zespół zabudowań d. Zakładów Mechanicznych Akcyjnego Towarzystwa Przemysłowego Lilpop, Rau i Loewenstein (wraz z otoczeniem) - budynek mieszkalny
(obiekt nr 3)
Parafialna 2; I. Prądzyńskiego 65WolaA-88410.02.2009
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 17 wg
decyzji wpisującej do RZ)
PiaskowaWolaA-138910.08.2017
Dawn. Dom Prasy Wojska Polskiego - elewacja północna, południowa i zachodnia oraz hall
parteru z klatką schodową, obecnie: Wydawnictwo Bellona
pl. Europejski 3; Grzybowska 77WolaA-124508.07.2014
Willa Adama Emila KowalskiegoPłocka 11Wola1419-A17.04.1990
Zespół budynków kolejowych Stacji Postojowej Warszawa-Szczęśliwice (wraz z
otoczeniem) - kompresornia (obiekt nr 1)
Potrzebna 54WolaA-75829.01.2007
Zespół budynków kolejowych Stacji Postojowej Warszawa-Szczęśliwice (wraz z
otoczeniem) - spawalnia (obiekt nr 2)
Potrzebna 54WolaA-75829.01.2007
Zespół budynków kolejowych Stacji Postojowej Warszawa-Szczęśliwice (wraz z otoczeniem) - warsztaty napraw wagonów, ob. warsztaty i magazyny (obiekt nr 3)Potrzebna 54WolaA-75829.01.2007
Zespół budynków kolejowych Stacji Postojowej Warszawa-Szczęśliwice (wraz z otoczeniem) - dom administracji (obiekt nr 4)Potrzebna 54WolaA-75829.01.2007
Zespół budynków kolejowych Stacji Postojowej Warszawa-Szczęśliwice (wraz z otoczeniem) - dom zawiadowcy z pokojami dla kontrolerów, ob. pomieszczenia służby
ruchu (obiekt nr 5)
Potrzebna 54WolaA-75829.01.2007
Zespół budynków kolejowych Stacji Postojowej Warszawa-Szczęśliwice (wraz z otoczeniem) - akumulatornia, ob. akumulatornia i zespół napraw elektrycznych
(obiekt nr 6)
Potrzebna 54WolaA-75829.01.2007
Cmentarz Powązkowski (teren cmentarza z
budynkami i pomnikami)
Powązkowska 1/1; Powązkowska 1Wola445/101.07.1965
Kościół pw. św. Karola BoromeuszaPowązkowska 1/1; Powązkowska 1Wola445/201.07.1965
Cmentarz Powązkowski - katakumbyPowązkowska 1/1; Powązkowska 1Wola445/301.07.1965
Cmentarz Powązkowski - ogrodzenie z wyłączeniem nowo wybudowanego odcinka (od zbiegu Powązkowskiej i Tatarskiej do
bramy V)
Powązkowska 1/1; Powązkowska 1WolaA-83502.03.2009
Karawaniarnia (dom przedpogrzebowy)Powązkowska 14Wola89002.06.1976
Cmentarz Karaimski - teren cmentarza z
nagrobkami i starodrzewiem
Redutowa; Redutowa 34Wola141202.02.1991
Dawn. Budynek szkolny (wraz z terenem w
granicach posesji), obecnie: III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa
Sowińskiego
Rogalińska 2Wola1424-A22.05.1990
Dawn. Budynek szkolny - teren w granicach posesji, obecnie: III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa
Sowińskiego
Rogalińska 2Wola1424-A22.05.1990
Budynek administracyjno-mieszkalny
Towarzystwa Warszawskich Tramwajów
Siedmiogrodzka 5Wola1432-A08.06.1990
Szpital Dziecięcy im. Bersohnów i Baumanów - pawilon okulistyczny (wraz z
terenem posesji)
Sienna 60WolaA-144710.04.2017
Dawn. Zabudowania Miejskich Zakładów
Sanitarnych (wraz z otoczeniem) - mur ogradzający działkę od północy i zachodu, obecnie: Zespół budynków ASP - Wydział Sztuki Mediów i Scenografii
Spokojna 15WolaA-83106.01.2009
Dawn. Zabudowania Miejskich Zakładów Sanitarnych (wraz z otoczeniem) - wozownia
(obiekt nr 1), obecnie: Zespół budynków ASP - Wydział Sztuki Mediów i Scenografii
Spokojna 15WolaA-83106.01.2009
Dawn. Zabudowania Miejskich Zakładów Sanitarnych (wraz z otoczeniem) - budynek główny administracyjno-gospodarczy (obiekt
nr 2), obecnie: Zespół budynków ASP - Wydział Sztuki Mediów i Scenografii
Spokojna 15WolaA-83106.01.2009
Dawn. Zabudowania Miejskich Zakładów Sanitarnych (wraz z otoczeniem) - budynek
gospodarczy (obiekt nr 3), obecnie: Zespół budynków ASP - Wydział Sztuki Mediów i Scenografii
Spokojna 15WolaA-83106.01.2009
Dawn. Zabudowania Miejskich Zakładów Sanitarnych (wraz z otoczeniem) - pozostałości spalarni śmieci (obiekt nr 4), obecnie: Zespół budynków ASP - Wydział Sztuki Mediów i ScenografiiSpokojna 15WolaA-83106.01.2009
Dawn. Pałac Wiktora Heurteuxa, Pałac S. Norblina, Pałac Bormana, obecnie: Muzeum WoliSrebrna 12Wola73601.07.1965
Szpital Dziecięcy im. Bersohnów i Baumanów - pawilon główny (wraz z terenem
posesji)
Śliska 51WolaA-144710.04.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 16 wg
decyzji wpisującej do RZ)
TatarskaWolaA-138910.08.2017
Cmentarz Muzułmański (Tatarski) (wraz z nagrobkami, zielenią i otaczającym murem)Tatarska 8Wola1254-A07.12.1984
Cmentarz Muzułmański (Tatarski) - dom
dozorcy
Tatarska 8Wola1254-A07.12.1984
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 1 wg
decyzji wpisującej do RZ)
TunelowaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 2 wg
decyzji wpisującej do RZ)
TunelowaWolaA-138910.08.2017
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 3 wg
decyzji wpisującej do RZ)
TunelowaWolaA-138910.08.2017
Budynek dawnej nastawni kolejowejTunelowa; Tunelowa 2WolaA-145725.09.2018
Kamienica (wraz z terenem posesji)Waliców 10; I. L. Pereca 10WolaA-142116.05.2018
Zespół fabryczny browaru Hermana Junga (wraz z otoczeniem) - mur wraz z wrotami
bramy (obiekt nr 1)
Waliców 11; Waliców 9/11Wola157128.02.1994
Kamienica (wraz z terenem posesji)Waliców 12WolaA-142701.06.2018
Oficyny kamienicy czynszowej (wraz z
terenem posesji)
Waliców 14WolaA-141929.03.2018
Zespół fabryczny browaru Hermana Junga
(wraz z otoczeniem) - piwnice (obiekt nr 3)
Waliców 9Wola1571-A28.02.1994
Zespół fabryczny browaru Hermana Junga
(wraz z otoczeniem) - budynek (obiekt nr 2)
Waliców 9; I. L. Pereca 14Wola1571-A02.02.1994
Dawn. Cemntarz Poległych w Powstaniu 1944, obecnie: Cmentarz Powstańców WarszawyWolskaWolaA-105729.02.2012
Schron bojowy Ringstand 58cWolskaWolaA-142328.05.2018
Dawn. Cerkiew pw. Jana Lestwicznina, obecnie: Zespół Reduty Wolskiej - Cerkiew św. Jana
Klimaka
Wolska 138/140WolaA-5420.08.2003
Dawn. Zespół Reduty Wolskiej - szańce ziemne, fosa, pole Reduty wraz ze starym
drzewostanem, obecnie: Cmentarz Prawosławny
Wolska 138/140WolaA-5420.08.2003
Dawn. Kościół pw. Św. Wawrzyńca i Stanisława,
Cerkiew pw. MB Włodzimierskiej, obecnie: Zespół Reduty Wolskiej - Kościół Św.
Wawrzyńca
Wolska 138/140WolaA-5420.08.2003
Dawn. Pałac Biernackich, obecnie: Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitek Bosych Zakonu NMP z Góry KamelWolska 27/29Wola75501.07.1965
Dawn. Pałac Biernackich - pawilon zachodni, obecnie: Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitek
Bosych Zakonu NMP z Góry Kamel
Wolska 27/29Wola75501.07.1965
Dawn. Pałac Biernackich - pawilon wschodni, obecnie: Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitek
Bosych Zakonu NMP z Góry Kamel
Wolska 27/29Wola75501.07.1965
Dawn. Pałac Biernackich - oficyna mieszkalna, obecnie: Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitek
Bosych Zakonu NMP z Góry Kamel
Wolska 27/29Wola75501.07.1965
Dawn. Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa, obecnie: Kościół św. WojciechaWolska 76Wola75601.07.1965
Schron bojowy Ringstand 58c (nr 8 wg
decyzji wpisującej do RZ)
ZawiszyWolaA-138910.08.2017
Kamienica Wolfa KrongoldaZłota 83Wola1398-A13.11.1989
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - budynek trójhalowy z kuźnią - budynek pieców żarowych i trawialnia, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - hartownia, wraz z wyposażeniem technicznym, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - ciągarnia (rurownia II), wraz z wyposażeniem technicznym, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - namiarownia (magazyn surowców, tzw. namiarów), wraz z wyposażeniem technicznym, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - dom mieszkalny, potem budynek administracyjny (pomocniczy), obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.) - Muzeum Drukarstwa
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - budynek trójhalowy wykańczalni - hala C, wraz z wyposażeniem, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - d. dom fabryczny Luckfielda, potem laboratorium mechaniczne, wraz z wyposażeniem technicznym, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - d. dom fabryczny Luckfielda, potem czyszczarnia, wraz z wyposażeniem technicznym, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - odlewnia, wraz z wyposażeniem technicznym, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - dom mieszkalny z oficyną, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - d. dom fabryczny Luckfielda, potem budynek administracyjny, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - budynek trójhalowy z kuźnią - d. walcownia, potem tłocznia 1000T, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - budynek trójhalowy z kuźnią - d. budynek pieców i bejcy, potem warsztat mechaniczny, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - budynek trójhalowy z kuźnią - kuźnia, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - budynek trójhalowy wykańczalni - hala B, wraz z wyposażeniem technicznym, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Dawn. Walcownia Metali Nieżelaznych "Warszawa",
d. Fabryka Tow. Sp. Akcyjnej Norblin, bracia Buch i T. Werner - budynek trójhalowy wykańczalni - hala A, wraz z wyposażeniem technicznym, obecnie: Zakłady Norblina (Art. Norblin Sp. z o. o.)
Żelazna 51/53WolaA-125028.10.2013
Zespół d. fabryki maszyn rolniczych i wyrobów żelaznych "Duschik i Szolce" (wraz z najbliższym terenem) - brama fabryczna
(obiekt B)
Żelazna 63Wola1504-A03.02.1992
Zespół d. fabryki maszyn rolniczych i wyrobów żelaznych "Duschik i Szolce" (wraz z najbliższym terenem) - fragment d. hali
fabrycznej (obiekt C)
Żelazna 63Wola1504-A03.02.1992
Zespół d. fabryki maszyn rolniczych i wyrobów żelaznych "Duschik i Szolce" (wraz z najbliższym terenem) - dom Józefa
Duschika (obiekt A)
Żelazna 63Wola1504-A03.02.1992
Kamienica Anny Koźmińskiej (wraz z
terenem posesji)
Żelazna 64WolaA-149626.03.2019
Kamienica Anny Koźmińskiej - teren posesjiŻelazna 64WolaA-149626.03.2019
Kamienica (wraz z terenem posesji)Żelazna 66WolaA-151424.07.2019
Kamienica - teren posesjiŻelazna 66WolaA-151424.07.2019
Kamienica Ignacego Partowicza (wraz z
terenem posesji)
Żelazna 75AWolaA-101624.02.2011
Pałac Wojciecha BogusławskiegoŻelazna 97Wola63601.07.1965
Dawn. Kościół klasztorny Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, obecnie: Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego i
św. Faustyny
Żytnia 1Wola37019.08.2003
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany - teren
cmentarza z pomnikami
Żytnia 42Wola31001.07.1965
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany -
ogrodzenie
Żytnia 42Wola31001.07.1965
Budynek mieszkalny (wraz z działką i zielenią
w granicach ogrodzenia)
A. Dygasińskiego 1Żoliborz1257-A27.02.1985
Segment w zabudowie szeregowej (wraz z
działką)
A. Dygasińskiego 15Żoliborz1647-A04.02.1998
Segment w zabudowie szeregowej (wraz z
działką)
A. Dygasińskiego 19Żoliborz1648-A04.02.1998
Willa (wraz z działką i zielenią)A. Dygasińskiego 20ŻoliborzA-92929.03.1999
Segment w zabudowie szeregowej (wraz z
działką)
A. Dygasińskiego 21Żoliborz1646-A27.01.1998
Budynek mieszkalny (wraz z działką)A. Dygasińskiego 22Żoliborz1271-A02.09.1985
Segment w zabudowie szeregowej (wraz z
działką)
A. Dygasińskiego 23Żoliborz1649-A04.02.1998
Willa (wraz z ogrodem)A. Dygasińskiego 3Żoliborz1606-A28.12.1995
Dom Państwowego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych Pracowników Umysłowych, tzw. "Szklany dom"
A. Mickiewicza 34/36Żoliborz1397-A31.10.1989
Kolonia Dziennikarska - zespół architektoniczno-budowalny wraz z zieleniąA. Mickiewicza; F. Bohomolca; K. Koźmiana; K. Promyka; Z. Krasińskiego; pl. T. W. WilsonaŻoliborz1577-A22.04.1994
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia VI - d.
kotłownia, budynek administracyjny
A. Próchnika 6Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IX -
budynek A
A. Próchnika 8Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IX -
budynek B
A. Próchnika 8BŻoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IX -
budynek C
A. Próchnika 8CŻoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IX -
budynek D
A. Próchnika 8DŻoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IX -
budynek E
A. Próchnika 8EŻoliborz1502-A15.07.1992
Cytadela Warszawska - śródszaniec placu
broni (zachodni) (Śr2)
al. Wojska Polskiego 1BŻoliborz59/101.07.1965
Miejskie Osiedle Drobnomieszczańskie -
budynek nr 1
al. Wojska Polskiego 29Żoliborz1533-A30.09.1992
Cytadela Warszawska - poterna (tunel) z
cytadeli
al. Wojska Polskiego; pl. InwalidówŻoliborzA-5801.08.2000
Cytadela Warszawska - Brama Bielańska (d.
Wrota Michaiłowskie)
CzujnaŻoliborz59/101.07.1965
Żoliborz Historyczny - strefa ochrony konserwatorskiej (układ ulic i zabudowa)Drohicka; Gwiaździsta; K. Promyka; Małogoska; Potocka; R. Krajewskiego; Wybrzeże Gdyńskie; gen. J. Zajączka; ks. J. Popiełuszki; al. Jana Pawła IIŻoliborz99430.09.1980
Cytadela Warszawska - Brama Żoliborska (d.
Wrota Konstantynowskie)
Dymińska 13Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska (łącznie z murami, bramami i umocnieniami)Dymińska; J. Jeziorańskiego; Skazańców; Bitna; Cudnowska; Fawory; Gwardii; Levittoux K.; Ściegiennego P.Żoliborz59/101.07.1965
Segment w zabudowie szeregowej (wraz z
działką)
Dziennikarska 11Żoliborz1642-A27.10.1997
Segment w zabudowie szeregowej (wraz z
działką)
Dziennikarska 12Żoliborz1643-A27.10.1997
Dawn. Szkoła Powszechna (budynek wraz z
terenem), obecnie: Zespół Szkół nr 54
Elbląska 51Żoliborz1598-A23.11.1995
Dawn. Pałac Pawła Białobrzeskiego; Cytadela
Warszawska - budynek mieszkalny (Bu5), obecnie: Węzeł Łączności Dowództwa Wojsk
Lądowych
Fawory 3Żoliborz59/601.07.1965
Segment w zabudowie szeregowej (wraz z
terenem)
Forteczna 12Żoliborz4015.11.2002
Osiedle Żoliborz OficerskiForteczna; Kaniowska; S. Czarnieckiego; pl. Słoneczny; Mierosławskiego L.Żoliborz81220.03.1973
Kościół pw. Matki Boskiej Królowej PolskiGdańska 6AŻoliborz16501.07.1965
Dawn. Cytadela Warszawska - budynek dla oficerów
rosyjskich i ich rodzin (Bu4), obecnie: Dowództwo Wojsk Lądowych
Gwardii 4Żoliborz59/501.07.1965
WSM "Żoliborz Centralny" - zespół architektoniczno-budowlany wraz z zieleniąH. Czaki; Słowackiego; Krasińskiego; ks. J. Popiełuszki; pl. WilsonaŻoliborz1502-A15.07.1992
Zabudowa ulicy H. Wieniawskiego z zespołu dawnej kolonii urzędniczej na ŻoliborzuH. WieniawskiegoŻoliborz80920.03.1973
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 1/1Żoliborz1479-A15.04.1991
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z ogrodem)
H. Wieniawskiego 2/1Żoliborz1259-A02.02.1985
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - ogród
H. Wieniawskiego 2/1Żoliborz1259-A02.02.1985
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z terenem)
H. Wieniawskiego 2/2ŻoliborzA-95128.04.2000
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 3/1Żoliborz1315-A15.12.1987
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 3/2Żoliborz1316-A15.12.1987
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 3/3Żoliborz1252-A04.12.1984
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 3/4Żoliborz127616.06.1986
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - budynek (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 4Żoliborz1662-A07.12.1998
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 5/1Żoliborz87621.06.1984
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 5/10Żoliborz1369-A24.11.1988
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 5/2Żoliborz1482-A06.07.1991
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 5/3Żoliborz1456-A02.07.1991
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 5/4Żoliborz1366-A24.11.1988
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 5/5Żoliborz1627-A22.04.1997
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 5/6Żoliborz1368-A24.11.1988
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 5/9Żoliborz1267-A15.07.1985
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 6/1Żoliborz145328.06.1991
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 6/10Żoliborz1420-A12.04.1990
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 6/3Żoliborz1253-A28.11.1984
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z ogrodem)
H. Wieniawskiego 6/6Żoliborz1552-A12.07.1993
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - ogród
H. Wieniawskiego 6/6Żoliborz1552-A27.12.1993
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 6/7Żoliborz1258-A07.02.1985
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 6/8Żoliborz1483-A21.06.1991
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z terenem)
H. Wieniawskiego 6/9Żoliborz1548-A04.05.1993
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 7/1Żoliborz1367-A24.11.1988
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 7/2Żoliborz1256-A28.12.1984
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z ogrodem)
H. Wieniawskiego 7/3ŻoliborzA-120606.09.2013
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - ogród
H. Wieniawskiego 7/3ŻoliborzA-120606.09.2013
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 7/4Żoliborz1555-A19.07.1993
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 7/5Żoliborz1364-A03.11.1988
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z terenem posesji)
H. Wieniawskiego 7/6Żoliborz1365-A03.11.1988
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski"
H. Wieniawskiego 8/1Żoliborz127507.04.1986
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z ogrodem)
H. Wieniawskiego 8/3Żoliborz1550-A29.06.1993
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - ogród
H. Wieniawskiego 8/3Żoliborz1550-A29.06.1993
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką)
H. Wieniawskiego 8/4Żoliborz1546-A17.04.1993
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - segment (wraz z działką i zielenią)
H. Wieniawskiego 8/6Żoliborz1567-A18.01.1994
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zaścianek
Żoliborski" - zieleń
H. Wieniawskiego 8/6Żoliborz1567-A18.01.1994
Willa (wraz z zielenią w granicach posesji)J. Hauke-Bosaka 12Żoliborz119718.10.1982
Segment (wraz z działką)J. Hauke-Bosaka 9Żoliborz1329-A22.03.1988
Cytadela Warszawska - śródszaniec placu
broni (południowy) (Śr1)
J. Jeziorańskiego 1Żoliborz59/101.07.1965
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia VIIIJ. Słowackiego 15/19Żoliborz1502-A15.07.1992
Dawn. WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IX - Społeczny Dom Kultury WSM (wraz z
otoczeniem), obecnie: Teatr Komedia
J. Słowackiego 19A; A. Próchnika 8AŻoliborzA-89319.01.2010
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia V -
budynek A
J. Słowackiego 5/13Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia V -
budynek B
J. Słowackiego 5/13Żoliborz1502-A15.07.1992
Willa (wraz z działką)J. Sułkowskiego 28Żoliborz1494-A08.08.1991
Segment (wraz z ogrodem)J. Sułkowskiego 32Żoliborz1563-A14.01.1994
Cytadela Warszawska - Brama Nowomiejska
(d. Wrota Aleksandrowskie)
Jeziorańskiego J.Żoliborz59/101.07.1965
Zabudowa po parzystej stronie ulicy K. Brodzińskiego z zespołu dawnej kolonii
urzędniczej na Żoliborzu
K. BrodzińskiegoŻoliborz81020.03.1973
Segment w zespole zabudowy szeregowej
(wraz z działką)
K. Brodzińskiego 10Żoliborz1654-A07.10.1998
Segment w zespole zabudowy szeregowej
(wraz z działką)
K. Brodzińskiego 14; K. Brodzińskiego 12Żoliborz1653-A31.07.1998
Segment (wraz z działką)K. Brodzińskiego 16Żoliborz1457-A02.07.1991
Dom mieszkalny bliźniaczy (wraz z działką)K. Brodzińskiego 2Żoliborz1651-A31.07.1998
Segment (wraz z terenem)K. Brodzińskiego 20Żoliborz1539-A16.12.1992
Segment w zespole zabudowy szeregowej
(wraz z działką)
K. Brodzińskiego 24Żoliborz1655-A07.10.1998
Segment (wraz z terenem)K. Brodzińskiego 28Żoliborz1540-A30.12.1992
Segment (wraz z działką)K. Brodzińskiego 30Żoliborz1461-A28.12.1990
Segment (wraz z działką)K. Brodzińskiego 32Żoliborz1510-A23.02.1992
Dom mieszkalny bliźniaczy (wraz z działką)K. Brodzińskiego 4Żoliborz1652-A31.07.1998
Segment (wraz z działką i zielenią)K. Brodzińskiego 8Żoliborz1477-A27.01.1992
Segment - zieleńK. Brodzińskiego 8Żoliborz1477-A27.01.1992
Dawn. Cytadela Warszawska (Bu2); Konwikt
Pijarów - dom mieszkalny profesorów Collegium Nobilium, obecnie: Dowództwo Wojsk Lądowych
K. Levittoux 6Żoliborz59/401.07.1965
Willa (wraz z działką i ogrodzeniem
murowanym)
K. Promyka 17Żoliborz1636-A04.08.1997
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia XII -
budynek 1
ks. J. Popiełuszki 14Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia XII -
budynek 2
ks. J. Popiełuszki 14Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia XIII - tzw. Dom dla samotnych (wraz z terenem posesji)ks. J. Popiełuszki 16ŻoliborzA-151624.07.2019
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia XIII - tzw. Dom dla samotnych oraz tzw. Gospoda pod
gruszą - teren posesji
ks. J. Popiełuszki 16; ks. J. Popiełuszki 16AŻoliborzA-151624.07.2019
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia XIII - tzw.
Gospoda pod gruszą
ks. J. Popiełuszki 16AŻoliborzA-151624.07.2019
Dom przy ul. L. Mierosławskiego 3L. Mierosławskiego 3Żoliborz127718.06.1986
Dom przy ul. M. Gomółki 4M. Gomółki 4Żoliborz1263-A10.06.1985
Dom przy ul. M. Gomółki 6M. Gomółki 6Żoliborz1264-A10.06.1985
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia XI -
budynek 1
M. Sarbiewskiego 2Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia XI -
budynek 2
M. Sarbiewskiego 2Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia VII -
budynek A
P. Suzina 3Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia VII -
budynek B
P. Suzina 3; P. Suzina 3AŻoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia VI -
Przedszkole nr 130
P. Suzina 4Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia VI - d.
kotłownia
P. Suzina 8Żoliborz1502-A15.07.1992
Dawn. Cytadela Warszawska - magazyn, potem
gołębnik (Bu1); Konwikt Pijarów - kaplica pw. Ducha Świętego, obecnie: Kaplica pw. Ducha Świętego
P. Ściegiennego 26Żoliborz59/301.07.1965
Dawn. Cytadela Warszawska - budynek biurowy i mieszkalny (Bu3); Konwikt Pijarów - Pałacyk
"Joli Bord", obecnie: Klub Wojsk Lądowych
P. Ściegiennego 5Żoliborz59/401.07.1965
Segment (wraz z działką)pl. J. Lelewela 12Żoliborz1433-A18.06.1990
Willa (wraz z działką)pl. J. Lelewela 14Żoliborz122002.02.1983
Segment (wraz z działką)pl. J. Lelewela 18Żoliborz1449-A20.11.1990
Segment (wraz z działką)pl. Słoneczny 6Żoliborz1522-A04.06.1992
Dawn. Przedszkole i Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna "Rodziny Wojskowej" (wraz z
otaczającym terenem i zielenią), obecnie: Zespół Szkół Specjalnych Nr 100
S. Czarnieckiego 49Żoliborz1451-A09.11.1991
Cytadela Warszawska - Fort SokolnickiegoS. Czarnieckiego 51Żoliborz59/801.07.1965
Willa Zygmunta Rakowicza (wraz z działką)S. Czarnieckiego 53ŻoliborzA-95017.04.2000
Cytadela Warszawska - X Pawilon (Bu6)Skazańców 25Żoliborz59/201.07.1965
Willa (wraz z działką i zielenią)Śmiała 41Żoliborz129006.03.1987
Dom przy ul. Śmiała 48Śmiała 48Żoliborz130315.04.1987
Dom przy ul. Śmiała 50Śmiała 50Żoliborz130415.04.1987
Willa (wraz z ogrodem)Śmiała 54Żoliborz1553-A23.07.1993
Willa (wraz z ogrodem)Śmiała 58Żoliborz1611-A23.08.1996
Dom przy ul. Śmiała 60Śmiała 60Żoliborz130515.04.1987
Willa (wraz z ogrodem)Śmiała 63Żoliborz1602-A30.11.1995
Segment (wraz z działką)Śmiała 66Żoliborz1518-A20.07.1992
Budynek bliźniaczy (wraz z działką)Śmiała 73Żoliborz1484-A30.12.1991
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IIT. Toeplitza 2Żoliborz1502-A15.07.1992
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Techników Miejskich - budynek mieszkalny
(segment wraz z ogrodem)
W. Niegolewskiego 10ŻoliborzA-162230.01.1997
Dom przy ul. W. Niegolewskiego 21/1W. Niegolewskiego 21/1Żoliborz81120.03.1973
Segment (wraz z działką)W. Niegolewskiego 21/2Żoliborz1372-A29.12.1989
Dom przy ul. W. Niegolewskiego 21/3W. Niegolewskiego 21/3Żoliborz81120.03.1973
Dom przy ul. W. Niegolewskiego 21/4W. Niegolewskiego 21/4Żoliborz81120.03.1973
Willa (wraz z otoczeniem)W. Niegolewskiego 27ŻoliborzA-93430.04.1999
Dom własny Barbary i Stanisława Brukalskich (wraz z działką i zielenią)W. Niegolewskiego 8Żoliborz1418-A12.04.1990
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia III -
budynek B
Z. Krasińskiego 16Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia III -
budynek A
Z. Krasińskiego 16Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IV -
budynek A
Z. Krasińskiego 18Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IV -
budynek B
Z. Krasińskiego 18Żoliborz1502-A15.07.1992
WSM "Żoliborz Centralny" Kolonia IV -
budynek C
Z. Krasińskiego 18Żoliborz1502-A15.07.1992
Cytadela Warszawska - mur Carnota (M1)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - Brama Straceń (d.
Wrota Iwanowskie)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - kaponiera
południowa (K1)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - mur kurtynowy (M2)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - działobitnia północna
(D1)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - działobitnia
południowa (D2)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - działobitnia barkowa
(D3)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - działobitnia barkowa
(D4)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - działobitnia barkowa
(D5)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - działobitnia barkowa
(D6)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - działobitnia barkowa
(D7)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - działobitnia barkowa
(D8)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - schron podwalni (S1)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - schron podwalni (S2)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - schron podwalni (S3)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - schron podwalni (S4)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - schron podwalni (S5)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - schron podwalni (S6)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - poterna (Po1)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - poterna (Po2)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - poterna (Po3)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - poterna (Po4)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - poterna (Po5)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - Brama OkrzeiŻoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - prochownia (Pr1)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - prochownia (Pr2)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - prochownia (Pr3)Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - budynek latrynowy
(Bu8)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - budynek
gospodarczy (Bu9)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - schron w
przeciwskarpie fosy (Sp)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - akwedukt
(południowy) (A1)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - akwedukt (zachodni)
(A2)
Żoliborz59/101.07.1965
Cytadela Warszawska - mur przeciwskarpy
kaponiery północnej
Żoliborz59/101.07.1965
Baza Zabytki w Warszawie na podstawie Rejestru Zabytków (MKWZ) oraz Gminnej Ewidencji Zabytków (ost. aktualizacja 20 maja 2020 r.)