| Warszawa

Bloki socjalne przy ulicy Dudziarskiej 40, 40a i 40b powstały w latach 1994 – 1996 na mocy decyzji ówczesnej gminy Warszawa Centrum, która chciała w ten sposób „rozwiązać” problem osób eksmitowanych z mieszkań komunalnych znajdujących się na terenie Śródmieścia oraz Pragi-Południe.

Osiedle Dudziarska wybudowano tanim kosztem w bardzo niskim standardzie – bez podpiwniczenia, bez izolacji, bez ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania – w szczerym polu, bez żadnej infrastruktury, w trójkącie pomiędzy bazą PKP „Olszynka Grochowska”, torami linii kolejowej nr 2 do Terespola oraz aresztem śledczym przy ul. Chłopickiego. Naprzeciwko osiedla, po drugiej stronie torów w stronę Mińska Mazowieckiego, w 2000 r. powstał Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK Targówek) tj. spalarnia śmieci.

W 2015 r. podjęto decyzję o wygaszeniu osiedla. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się w listopadzie 2019 r.