| Krajoznawstwo

Rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim został utworzony w 1961 r. celem ochrony unikatowego na skalę europejską wywierzyska krasowego o błękitnym zabarwieniu.

Od 2008 r. „Niebieskie Źródła” są obszarem chronionym Natura 2000 (wpis PLH100005). Powierzchnia obszaru objętego ochroną to ponad 25 ha.

Obszar usytuowany jest na terasie doliny Pilicy i swoimi granicami obejmuje kompleks wywierzysk i źródeł krasowych z towarzyszącymi im rozlewiskami, otoczonymi starorzeczami, łęgami, grądami i lasami. Osobliwością obszaru Niebieskie Źródła są charakteryzujące się obfitym wypływem wód (aż do ok. 200 l/s) źródła bijące ze spękanych wapieni jurajskich, które zasilają akweny wodne zajmujące powierzchnię ok. 5 ha, których głębokość dochodzi do 4,5 m.

Dlaczego Niebieskie Źródła mają taki kolor?
Pulsująca, zimna i czysta woda pochłania czerwone promienie światła przepuszczając promienie niebieskie oraz zielone. Niebiesko-turkusowa barwa wody w Niebieskich Źródłach jest więc zjawiskiem czysto optycznym a odcień wody jest zależny od warunków pogodowych, nasłonecznienia bądź zachmurzenia.