| Kolej

Linia kolejowa nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom o długości 88 km została otwarta w maju 1948 r. wpierw na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Drzewica (35 km), a w styczniu 1949 r. na odcinku Drzewica – Radom (53 km).

Linia jest dwutorowa na odcinku Radzice – Radom Potkanów. Linię zelektryfikowano w latach 1975-1976 w ramach wielkiego programu elektryfikacji polskiej sieci kolejowej.

W grudniu 2015 r. kursowanie pociągów na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Drzewica zostało zawieszone. Na odcinku Drzewica – Radom nadal kursuje 6 par pociągów Kolei Mazowieckich dziennie.

30 stycznia 2020 r. na konferencji prasowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz prezes Łódzkiego Kolei Aglomeracyjnej Janusz Malinowski ogłosili uruchomienie 5 par pociągów ŁKA dziennie na odcinku Drzewica – Tomaszów Mazowiecki oraz 2 par pociągów KM Radom – Tomaszów Mazowiecki od 14 czerwca 2020 r.

Ze względu na następstwa pandemii COVID-19, reaktywacja połączeń pasażerskich na odcinku Tomasz Mazowiecki – Drzewica została przełożona na grudzień 2020 r.

Całość ruchu na linii sterowane jest z Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Drzewicy.

Tomasz Mazowiecki – Drzewica (odcinek LK22)
• Tomaszów Mazowiecki
• Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi
• Brzustów
• Antoniów
• Dęba Opoczyńska
• Radzice
• Drzewica