| Mobilność

Tramwaje w Olsztynie funkcjonowały wpierw w latach 1907–1965. Zostały zlikwidowane w listopadzie 1965 r. i ponownie reaktywowane – po ponad 50 latach – w grudniu 2015 r.

Specyfiką nowej i na razie dość krótkiej olsztyńskiej sieci tramwajowej – zaledwie 11 km długości – jest brak tradycyjnych pętli – zakończenia poszczególnych linii posiadają jedynie tory odstawcze. Stąd też sieć tramwajowa w Olsztynie obsługiwana jest wyłącznie dwustronnym i dwukierunkowym taborem Solaris Tramino.

Obecnie w Olsztynie funkcjonują 3 linie tramwajowe:

  1. Wysoka Brama – Kanta
  2. Dworzec Główny – Kanta
  3. Dworzec Główny – Uniwersytet-Prawocheńskiego