| Warszawa

Kamionkowskie Błonia Elekcyjne zostały wpisane do rejestru zabytków pod numerem 1545-A 21 czerwca 1993 r. jako „zieleń parkowa [która] stanowi wartość przestrzenną, krajobrazową o dużym znaczeniu ekologicznym.

Obszar zabytkowego terenu zieleni na którym dwukrotnie (w 1573 r. oraz 1733 r.) odbywały się elekcje królów Polska ma aż 17 ha powierzchni.

Teren zabytkowy ograniczony jest ulicami: Międzynarodową; Stanisława Augusta; al. J. Waszyngtona oraz budynkami od strony ul. Kinowej.

 

Wolne elekcje królów Polski na Kamionkowskich Błoniach

Pierwsza wolna elekcja w Polsce odbyła się w 1573 roku na dzisiejszych Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych (ówczesna wieś Kamion), rok po bezpotomnej śmierci ostatniego z Jagiellonów – Zygmunta II Augusta. Wtedy też na Władcę Polski wybrano Henryka Walezego. Później ustalono stałe miejsce, w którym odbywała się elekcja – było to Pole Elekcyjne na Woli. Jednak w 1733 roku na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych odbyła się jeszcze jedna elekcja, w trakcie której na króla wybrano Augusta III Sasa.