| Warszawa

Zakłady Perun zostały założone w 1910 r. przez francuską firmę L’Air Liquide, która przy ul. Leszno 138 uruchomiła pierwszą fabrykę tlenu w Warszawie.

W 1913 r. przedsiębiorstwo połączyło się z petersburską Spółką Akcyjną „PERUN” – powstało wówczas „Perun – Towarzystwo Akcyjne Fabryk Tlenu i Aparatów”. W tym samym czasie wytwórnia gazów technicznych zostaje przeniesiona z Woli na Kamionek na ulicę Grochowską, gdzie powstaje warsztat spawalniczy. W 1924 r. „Perun” uruchamia pierwszą w Polsce wytwórnię elektrod do spawania łukowego.

W 1956 r. Wytwórnia Gazów Technicznych zostaje wydzielona z zakładów „Perun” i jako samodzielne przedsiębiorstwo przeniesione na Targówek. Zakłady na Kamionku są przekształcone w „Warszawską Fabrykę Sprzętu Spawalniczego PERUN”.

W latach 70. XX wieku wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na sprzęt spawalniczy, w miejscowości Łosice (ok. 30 km za Siedlcami w kierunku Janowa Podlaskiego) przy ul. Kolejowej 25 powstaje zamiejscowy oddział produkcyjny WFSS „Perun”. W 2003 r. całość produkcji sprzętu spawalniczego „Perun” zostaje przeniesiona do Łosic, gdzie trwa po dziś dzień.

Siedziba firmy oraz sklep firmowy ze sprzętem spawalniczym pozostają przy ul. Grochowskiej 301/305 aż do końca 2019 r. kiedy „Perun” przenosi się na ul. Grochowską 10 – sklep w nowej lokalizacji otwiera się 7 stycznia 2020 r.

ZAKŁADY PERUN W REJESTRZE ZABYTKÓW
12 marca 2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. Jakub Lewicki, podpisał decyzję nr 348/2019 o wpisie do rejestru zabytków (nr. wpisu 1472) zespołu budowlanego dawnej Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego „Perun” wraz z terenem posesji.

Wpisem do rejestru zabytków został objęty zespół budowlany czterech hal pofabrycznych d. fabryki „Perun”, stanowiących powiązaną ze sobą, spójną pod względem architektonicznym i funkcjonalnym grupę budynków. Są to trzy hale fabryczne wzniesione ok. 1913 r.: dawny warsztat spawalniczy, dawny magazyn z acetylenowią i budynek wytwórni gazów technicznych oraz wzniesiony w 1938 r. budynek blacharni i warsztatów spawalniczych.

Największą wartością hal jest zachowany układ funkcjonalno-przestrzenny oraz możliwość odczytania kolejnych faz rozbudowy zakładu. Jak podkreśla MWKZ, „Perun” stanowi świadectwo rozwoju przemysłu na terenie Kamionka oraz posiada wysokie walory artystyczne, historyczne i naukowe uzasadniającego objęcie go wpisem do rejestru zabytków.